Értesítési cím bejelentésével kapcsolatos kérelmek »

Igényelheti értesítési címének első alkalommal történő nyilvántartásba vételét, a már bejelentett értesítési cím megújítását, megváltoztatását, illetve törlését.

Értesítési cím tiltásával kapcsolatos kérelmek »

Címjogosultként vagy postafiók bérlőjeként lehetősége van előzetesen nyilatkozni arról, hogy a cím értesítési címként való nyilvántartását nem kívánja biztosítani, illetve korábban tett nyilatkozatát vissza is vonhatja.

Értesítési cím nyilatkozattal kapcsolatos kérelmek »

Címjogosultként nyilatkozhat arról, hogy az értesítési cím bejelentéséről a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg értesítést kér.