A Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) egy olyan szolgáltatás, amely a lehetséges elektronikus azonosítási módokat gyűjti össze egy felületen. Ennek köszönhetően lehetőséget kínál az ügyfeleknek, hogy saját döntésük alapján válasszanak az elérhető elektronikus azonosítási módok közül.

Fentiek alapján kibővült tehát az elektronikus azonosítási lehetőségek köre, így a Webes Ügysegédben intézhető ügyek mostantól már nem kizárólag Ügyfélkapus azonosítással és Telefonos Azonosítással, hanem eSzemélyivel is elérhetőek.

Mit kell tudni az egyes elektronikus azonosítási szolgáltatásokról?

Ügyfélkapu: A bejelentkezéshez meg kell adni az Ügyfélkapu-regisztráció során megadott felhasználónevet, valamint az Ügyfélkapus jelszót. Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, vagy elektronikus úton – amennyiben Ön rendelkezik ilyen okmánnyal – a 2016. január 1-jét követően kiállított új személyazonosító igazolványával, az okmány igénylésekor kapott regisztrációs kóddal és az okmányszámmal a következő webes felületen: ugyfelkapu.gov.hu

Telefonos Azonosítás: A Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (a továbbiakban: Telefonos Azonosítás) egy új azonosítási szolgáltatás. Sajátossága abban rejlik, hogy a telefonos azonosító és a hozzá tartozó jelszó is számokból áll, amely a webes felületen történő bejelentkezés mellett a telefonhíváson keresztül történő azonosítást is lehetővé teszi bizonyos esetekben. A Telefonos Azonosítás igényelhető bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton. A regisztráció során az ügyfél a telefonos azonosítót a regisztrációs jegyzőkönyvön, míg az ehhez tartozó egyszer használatos jelszót e-mailben vagy sms-ben kapja meg. A jelszót az első bejelentkezéskor, de legkésőbb a jelszót tartalmazó értesítésben megadott időpontig meg kell változtatni, amelyre a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalon, vagy a Központi Azonosítási Ügynök által biztosított belépési felületen van lehetőség. Bővebb információ: http://www.nyilvantarto.hu/rendelkezes/

eSzemélyi okmány: Az elektronikus személyazonosító igazolvány eID (e-azonosítás) funkciója révén más azonosítási rendszereknél magasabb hatásfokkal és biztonsági szinten képes biztosítani az elektronikus kormányzati és e-közigazgatási rendszerek igénybe vételéhez szükséges elektronikus azonosítás funkciókat. Az okmány képes arra, hogy - amennyiben a polgár az eSzemélyi okmányhoz tartozó 6 számjegyből álló PIN kód megadásával ehhez hozzájárulását adja – az okmány elektronikus tároló eleméből az arra jogosult szerv a rendelkezésére bocsátott olvasó kulcs segítségével képes legyen kiolvasni az állampolgár azon személyes adatait, amelyekre jogosult és az adott ügyintézéshez szükségesek. Az állampolgárnak a számítógép mellett rendelkeznie kell megfelelő kártyaolvasó eszközzel, valamint eSzemélyi Kliens kártyakezelő alkalmazással is. Bővebb információ: https://eszemelyi.hu/

1. ADATKEZELŐ

Belügyminisztérium (BM)

Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.

E-mail cím: 1818@1818.hu

Panaszkezelés: BM Informatikai Helyettes Államtitkárság Elektronikus Közszolgáltatásokat Támogató Főosztály Szolgáltatás-elemzési és Monitoring Osztály

E-mail cím: pkk@bm.gov.hu

Adatvédelmi tisztviselő:adatvedelem@bm.gov.hu

2. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

A Webes Ügysegéd rendszer (a továbbiakban: Webes Ügysegéd) által kezelt adatok:

 • felhasználó azonosításához szükséges adatok,
 • felhasználó által indított ügy intézéséhez szükséges adatok, továbbá
 • a megfelelő informatikai működéshez szükséges technikai jellegű adatok.

Az alábbi táblázat adatkörönként összefoglalja az adatkezelés célját, jogalapját és idejét. A részletes leírást ld. a következő fejezetekben.

Adatkör Adatkezelés leírása
Felhasználó azonosítása
 • Adatkezelés célja: Felhasználó azonosítása
 • Kezelt adatok köre:
  • Központi Azonosítási Ügynök (a továbbiakban: KAÜ) által átadott és a Webes Ügysegéd által felhasznált adatok, melyek:
   • Születési név
   • Jelenlegi név
   • Anyja neve
   • Születési hely (valamint, az ahhoz tartozó kerület)
   • Születési idő
   • Neme
  • Webes Ügysegédben tárolt adatok, melyek:
   • Születési ország
   • Állampolgárság
   • Értesítésre szolgáló elektronikus levelezési cím
  • Felhasználó által korábban indított kérelmek betöltésére szolgáló, Webes Ügysegéd specifikus, KAÜ által definiált azonosító.
 • Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás
 • Adatkezelés ideje: A BM a személyes adatokat a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A felhasználó hozzájárulását írásban az Adatkezelőnek címzett postai vagy e-mail címen bármikor visszavonhatja.
 • A nyilvántartott adatokat az Adatkezelő a szolgáltatás teljesítése során, valamint a felhasználó hozzájárulásának visszavonása után annyi ideig tárolja, amíg a tájékoztatással, a fizetéssel, továbbá a szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó reklamáció, panaszok ügyintézésével kapcsolatos jogai és kötelezettségei a feleknek fennállnak.

Kérelem
 • Adatkezelés célja: Felhasználó által indított kérelem intézése
 • Kezelt adatok köre: Adott ügy intézéséhez szükséges – ügytípus-specifikus – adatok.
 • Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont
 • Adatkezelés módja: Kérelem manuális kitöltése és nyilvántartások automatikus lekérdezése
 • Adatkezelés ideje: Amennyiben a felhasználó saját azonosító adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonja, akkor a kérelem alapján keletkezett dokumentumok is törlésre kerülnek. A felhasználó az indított ügyekben a kérelmeket, dokumentumokat a „KÉRELMEIM, NYILATKOZATAIM” menüpont alatt - a saját felhasználó azonosító adatainak törlése nélkül is - bármikor törölheti. Fontos, hogy a törlést megelőzően a kérelemhez kapcsolódó dokumentum(ok) - saját részre történő megőrzése érdekében - letöltéséről gondoskodni szükséges

Technikai adatok
 • Adatkezelés célja: Jogosulatlan adatbevitel megakadályozása, adatbiztonsági követelményeknek való megfelelés, hibaelhárítás támogatása.
 • Kezelt adatok köre: Session cookie-k, napló adatok
 • Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás
 • Adatkezelés módja: Automatikus
 • Adatkezelés ideje: A session cookie-k a munkamenet végéig tárolódnak, a napló adatok az adatkezelés céljának elérésével kerülnek törlésre.

2.1 Felhasználó azonosítása

A Webes Ügysegédben intézhető legtöbb ügy csak a felhasználó azonosítását követően végezhető. A felhasználó azonosítása a KAÜ-n keresztül történik

Az első bejelentkezéskor a felhasználó megtekintheti a KAÜ által átadott adatait, valamint az alábbi adatok kiválasztása/megadása szükséges, amely adatokat a Webes Ügysegéd tárol:

 • Állampolgárság
 • Születési ország
 • Értesítési elektronikus levelezési cím

Bár a bejelentkezés a KAÜ-n keresztül történik, a bejelentkezéshez szolgáló csatornákhoz tartozó érzékeny adatok (azonosító(k) és jelszó) nem kerülnek továbbításra a Webes Ügysegédnek, az nem kezeli ezen adatokat.

A bejelentkezett felhasználó bármikor megtekintheti a felhasználó azonosítása részhez tartozó, Webes Ügysegédben kezelt felhasználó azonosításához tartozó adatokat.

2.2 Kérelem

A rendszer a felhasználó által indított eljárás lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat kezeli, azokat kizárólag az ügy intézéséhez használja.

A kérelemben szereplő egyes személyes adatokat a felhasználó a kérelem kitöltésekor adja meg, illetve mindazon adatok, amelyek a BM érintett nyilvántartásaiból lekérdezhetők, a kérelem adattartalmaként onnan kerülnek átemelésre a következők szerint:

 • Megszemélyesítés: A KAÜ által átadott személyes adatok (pl.: felhasználó jelenlegi neve, születési neve, születési ideje és helye, anyja neve) a legtöbb kérelemben előfordulnak. Ezen adatokat a rendszer automatikusan tölti ki a kérelem megszemélyesítésekor.
 • Lakcím: Számos ügyben a felhasználó kérheti az eljárás eredményét képező okirat kézbesítését az állandó lakcímére vagy tartózkodási helyére. Ilyen esetben a lakcím adatok a SZL adatai alapján, automatikusan kerülnek a kérelembe.

A Webes Ügysegédben szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása.

3 TECHNIKAI ADATOK

3.1 Session cookie-k

A Webes Ügysegéd a bejelentkezett felhasználó azonosításának érdekében ún. session cookie-t használ. A technológia funkcióját és működését tekintve hasonló az egyszer használatos belépő kártyáéhoz:

Webes Ügysegéd működése közben felhasznált cookie: (JSESSIONID)

 • A Webes Ügysegéd az oldal megnyitásakor (ha korábban nem volt munkamenet azonosító) véletlenszerűen generál egy munkamenet azonosítót, amit egy cookie-ban a felhasználó gépére küld.
 • A cookie a munkamenet végéig a felhasználó gépén tárolódik:
  • A felhasználó web böngészője minden egyes Webes Ügysegéd oldal megtekintésekor, illetve űrlap feladásakor visszaküldi a cookie-t a Webes Ügysegédnek.
  • A Webes Ügysegéd a cookie alapján meghatározza a munkamenetet, leellenőrzi, hogy az adott felhasználónak joga van-e a kért oldal megtekintésére/a kért művelet elvégzésére.
 • Amikor a felhasználó kijelentkezik a Webes Ügysegédből, a rendszer törli a meglévő munkamenet azonosítót (s ezzel együtt megszünteti a felhasználó KAÜ-n belüli munkamenetét is), valamint automatikusan új munkamenet azonosítót generál a felhasználó későbbi Webes Ügysegéden belüli azonosítására az új munkamenet megszűnéséig.
 • Amikor a felhasználó bezárja a böngészőjét, akkor szintén megszűnik a munkamenet azonosítója (viszont ez nem jár együtt a felhasználó KAÜ-n belüli munkamenetének automatikus megszüntetésével).
 • A munkamenet végén a cookie törlődik a felhasználó gépéről is.

További cookie-k a Webes Ügysegédhez kapcsolódóan:

 • ROUTEID: Webes Ügysegéd alkalmazáslábához tartozó paraméter
 • _ga: Google Analytics-hez tartozó munkamenet azonosító
 • _gat: Google Analytics-hez tartozó kiegészítő munkamenet azonosítója

A Webes Ügysegéd feltételezi, hogy a felhasználó biztonságos (pl. vírusmentes) számítógépet használ, amelyet a felhasználó felelőssége biztosítani, a következők szerint:

 • az elektronikus ügyintézés során javasolt saját számítógépet használni, továbbá megbízható forrásból származó szoftvereket és vírusirtó megoldást;
 • amennyiben elkerülhetetlen a nyilvános számítógép használata, akkor a munkamenet végén javasolt becsukni a böngésző ablakot.

A session cookie-k kezelésének jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása.

3.2 Napló adatok

A Webes Ügysegéd a kérelem végrehajtása során automatikusan szervernaplókban gyűjt és tárolja az alábbi adatokat:

 • felhasználóhoz tartozó adatok
 • kérelem specifikus adatok
 • kérelem állapotához tartozó adatok

A Webes Ügysegéd Google Analytics felhasználásával az oldal látogatóiról anonim módon gyűjt és tárol adatokat.

A napló adatok felhasználása a következő célokra szolgálhat:

 • Hibaelhárítás: amennyiben valamilyen hiba lép fel a rendszer használata, üzemelése során, a napló elengedhetetlen a hibaok kinyomozásához, a hiba elhárításához
 • Statisztika: annak mérése, hogy a Webes Ügysegédben a felhasználók az egyes kérelem típusokból hány darabot indítottak, s hány darabot nyújtottak be.

A Google Analytics felhasználása a következő célokra szolgálhat:

 • Statisztika: annak mérése, hogy pl. hányan és milyen gyakran használják a Webes Ügysegédet, elengedhetetlen a rendszer megfelelő méretezéséhez, a rendszer eredményességének meghatározásához.
 • Felhasználói élmény javítása: annak megállapítása, hogy a felhasználók hogyan (pl. milyen webes forgatókönyvek mentén) használják a rendszert, alapvető kelléke a felhasználói felület folyamatos optimalizálásának.

A naplóban kezelt adatok személyes adatok, mivel a bejegyzések egyértelműen összerendelhetők az adott felhasználóval. Az egyes kérelmek URL-címei ui. tartalmazzák az adott kérelmek egyedi azonosítóit. Az azonosító és a Webes Ügysegéd kérelem nyilvántartása alapján egyértelműen meghatározható, hogy a napló bejegyzés melyik felhasználóhoz tartozik

A napló adatok kezelésének jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása.

3.3 Fogalmak
3.3.1 Cookie

A cookie általában véve egy kis fájl, ami rövid, karakteres adatokat tartalmaz. A felhasználó által megtekintett webhely küldi át a cookie-t a web böngészőnek, ami letárolja azt a felhasználó számítógépén, majd visszaküldi az adott webhelynek minden egyes további webhely oldal megtekintésekor. A kiszolgáló ez által fel tudja ismerni a böngészőt és össze tudja rendelni a korábbi és új látogatásokat.

A böngészőben általában beállítható, hogy minden cookie-t elfogadjon, minden cookie-t visszautasítson, vagy jelezze a cookie-k érkezését. A Webes Ügysegéd bejelentkezéshez kötött szolgáltatásai csak a cookie-k engedélyezése esetén használhatóak.

A session cookie a cookie-knak azon speciális fajtája, amely csak a munkamenet végéig tárolódik. A böngészők általában akkor törlik a session cookie-t, amikor a felhasználó bezárja a programot.

A Webes Ügysegéd csak session cookie-kat használ.

3.3.2 Szerver napló

A legtöbb webhelyhez hasonlóan a Webes Ügysegéd is automatikusan naplózza azokat az adatokat, amelyek a főbb funkciók működésének bármikori biztosítása, az esetleges hibaelhárítása miatt szükséges.

A naplóbejegyzések a funkcióhoz tartozó adatokat, a funkció használatának időpontját, valamint az esetleges, más rendszerekkel történő kommunikációkat tartalmazzák.

4. A FELHASZNÁLÓ (ÉRINTETT) ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

4.1 A tájékoztatáshoz és a hozzáféréshez való jog

Az Adatvédelmi tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől saját személyes adatainak vonatkozásában arról, hogy:

 • az adatkezelés folyamatban van-e
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen személyes adatokat,
 • milyen jogalapon,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatokhoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
 • kik azok a címzettek, akikkel a személyes adatot közölték vagy közölni fogják,
 • a jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

Az Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül - amely szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát további két hónappal meghosszabbítható teljesíti, és a kérelmezőt az általa megadott elérhetőségen keresztül írásban értesíti.

4.2 A helyesbítéshez való jog

Az Adatvédelmi tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Az Adatkezelő a kérelmében foglaltak alapján indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül - amely szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát további két hónappal meghosszabbítható - az adatait helyesbíti, amelyről az Ön által megadott elérhetőségen keresztül írásban értesítést kap.

Figyelembe véve az adatkezelés célját Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.3 A törléshez és az „elfeledtetéshez” való jog

Az Adatvédelmi tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. Amennyiben az adatok kezelésére további kötelezettsége nincs, akkor az Adatkezelő a kérelmet megvizsgálja és indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül - amely szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát további két hónappal meghosszabbítható - döntéséről a megadott elérhetőségen keresztül Önt írásban értesíti. Az Adatkezelő az Ön kérésére törli az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az adatkezelés már nem szükséges,
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását,
 • Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
4.4 A zároláshoz való jog és az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Adatvédelmi tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat.

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi azok törlését,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat védendő magánérdekből,
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos érdekeivel szemben.
4.5 Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésre bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul,
 • automatizált módon történik.
4.6 A tiltakozáshoz való jog

Az Adatvédelmi tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Ebben az esetben az Adatkezelő az Ön személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek Ön érdekeivel szemben, vagy az adatkezelés közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében történik.

Tájékoztatjuk, hogy a GDPR 21. cikke alapján jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen (ide értve a profilalkotást is), ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, vagy
 • az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.
4.7 Adatbiztonság

Az Adatkezelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodik a szolgáltatás biztonságáról és a kezelt adatok védelméről, valamint törekszik az azokhoz történő illetéktelen hozzáférések és felhasználások megakadályozására. Az adatbiztonság keretében a személyes adatok kezelése vonatkozásában az Adatkezelő garantálja, hogy a kezelt adatok csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek. Kérjük, hogy ügyeljen az alkalmazás útján elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatok helyes megadására, így különösen felhasználónevének, jelszavának, születési dátumának, az okmány típusának, az okmány azonosítójának és bizonylatszámának megadását illetően.

A Webes Ügysegéd használatával láthatóvá válnak korábban benyújtott kérelmei és lekérdezései a „Kérelmeim, nyilatkozataim” menüpont alatt és ezek a későbbiekben is megtekinthetők, azonban azok az eszköz megfelelő jelszavas, illetve időzáras védelmének hiányában illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a felhasználó eszközének biztonságáért, az eszköz illetéktelen személyhez kerüléséből fakadó adatvesztésért és az ezekből eredő károkért.

4.8 Panaszkezelés

A felhasználó a Webes Ügysegéd felületén intézhető szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszával/észrevételével a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz fordulhat, amely a panasz kivizsgálásának eredményéről a megadott elérhetőségen tájékoztatja a felhasználót. Amennyiben a kivizsgálás során további eljárás – különösen díj visszafizetési igény – válik szükségessé, úgy a Kormányzati Ügyfélvonal tájékoztatja a Belügyminisztérium illetékes, panaszkezeléssel foglalkozó osztályát, amely az esetleges további adatok vonatkozásában a pkk@bm.gov.hu e-mail címről felveszi a kapcsolatot a felhasználóval.

4.9 Jogorvoslati lehetőségek

A felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). Panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22.).

5 SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

Jelen hozzájáruló nyilatkozat elfogadásával az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) a) pontja értelmében hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez, az alábbi feltételekkel.

 • Az adatkezelés célja: az érintett által rendelkezésre bocsátott adatai kezelése a Webes Ügysegéd használatához, az azon történő ügyintézés céljából.
 • Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdése a) pontja.
 • Az adatkezelésre jogosult szervezet: Belügyminisztérium, mint Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) címe: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4. , telefonszáma: 1818, e-mail címe: 1818@1818.hu.

Az Adatkezelő által, személyhez kötötten kezelt adatok köre és az adatkezelés ideje:

 • személyazonosító adatok: név, születési név, anyja neve, születési hely, születési idő, e-mail cím;
 • adatkezelés ideje: Az Adatkezelő a személyes adatokat a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A felhasználó hozzájárulását írásban az Adatkezelőnek címzett postai vagy e-mail címen bármikor visszavonhatja.
 • A nyilvántartott adatokat az Adatkezelő a szolgáltatás teljesítése során, valamint a felhasználó hozzájárulásának visszavonása után annyi ideig tárolja, amíg a tájékoztatással, a fizetéssel, továbbá a szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó reklamáció, panaszok ügyintézésével kapcsolatos jogai és kötelezettségei a feleknek fennállnak.
 • Az adatok megismerésére kizárólag az Adatkezelő kijelölt munkatársai jogosultak.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaim és jogorvoslati lehetőségeim az Infotv.-ben, valamint az általános adatvédelmi rendelet GDPR-ban foglaltak alapján kerülnek biztosításra, amelyet részletesen az Adatvédelmi tájékoztatóban megismerhettem. Jelen nyilatkozatban foglaltak szerinti adatkezeléshez a jelen nyilatkozat elfogadásával hozzájárulok.

Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásom önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

A Webes Ügysegéd felületén az alábbi elektronikusan indított ügyek kezdeményezésére és nyomonkövetésére van lehetőség. A személyesen indított kérelmek ezen a felületen nem jelennek meg.

Erkölcsi bizonyítvány
Jármű
Útlevél
Külföldi letelepedés
Külföldi lakcím változás
Anyakönyvi kivonat kiállítása
Szállásadói nyilatkozat
Tájékoztatás a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt saját adatokról
Egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek
Az egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek kapcsán jelenleg itt tájékozódhat.
SZL adatletiltás
Adatváltozásról értesítés küldése
Személyazonosító igazolvány érvénytelenítése
Parkolási igazolvány
Okmánystátusz lekérdezés
Okmányérvényesség ellenőrzése
eSzemélyi okmánnyal kapcsolatos ügy(ek)
Értesítési cím
Bejelentkezés

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal

szükséges rendelkeznie.

Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, illetve elektronikus úton – amennyiben Ön rendelkezik 2016. január 1-jét követően kiállított, tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal - az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen.

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Bejelentkezéshez nem kötött szolgáltatások

A Webes Ügysegédben azonosítás nélkül az alábbi szolgáltatásokat veheti igénybe:

 • Hatósági erkölcsi bizonyítvány érvényességének ellenőrzése,
 • Külföldi lakóhelyváltozás bejelentése,
 • Okmánystátusz lekérdezés,
 • Okmányérvényesség ellenőrzés.
Elektronikus fizetés

Amennyiben az adott eljárás illeték- vagy díjköteles, rendelkeznie kell pénzintézeti folyószámlával, amelyről az eljárás díját vagy illetékét kiegyenlítheti.

Új kérelem indítása és bejelentkezés

Új kérelem, nyilatkozat indításához a legtöbb szolgáltatás esetében be kell jelentkeznie az alkalmazásba a KAÜ-n keresztül, ahol valamely ott felajánlott bejelentkezési lehetőséget kell kiválasztania. Ezt követően, néhány másodpercen belül automatikusan megjelenik a Webes Ügysegéd főoldala.

Személyes adatok megadása az első belépéskor

Sikeres azonosítást követően a Webes Ügysegéd első használatakor meg kell adnia a hiányzó természetes személyazonosító adatait és elektronikus levélcímét (e-mail címét) is.

Kérelem összeállítása

A sikeres azonosítást követően a kiválasztott ügytípushoz tartozó űrlap jelenik meg, amelynek mezőit értelemszerűen kell kitölteni.

A Webes Ügysegéd a kitöltés során ellenőrzéseket végez, amelynek eredményeként megjeleníti az esetleges hibákat.

Elektronikus fizetés (ha szükséges)

Az űrlap helyes kitöltését követően – amennyiben az eljárás illeték- vagy díjköteles – a Webes Ügysegéd megjeleníti az elektronikus fizetési felületet. A rendszer kétféle fizetési módot támogat:

 • Banki átutalás
 • Online bankkártyás fizetés
Banki átutalás

A banki átutalás kiválasztásakor a Webes Ügysegéd megjeleníti a banki átutalás elvégzéséhez szükséges információkat:

 • fizetendő díj vagy illeték összegét,
 • a kedvezményezett nevét, számlaszámát, amelyre az összeget utalnia kell, valamint
 • az azonosító kódot, amelyet az átutalási megbízás közlemény rovatában kell feltüntetnie.

A közölt adatokkal átutalási megbízást kell adnia, erre a célra javasolt a pénzintézetek online ügyintézési felületének használata.

Az átutalási megbízás pénzintézet általi befogadásának tényét a Webes Ügysegédnek erre a célra szolgáló felületén jeleznie kell, a kérelem ezt követően válik benyújthatóvá.

Online bankkártyás fizetés

A bankkártyás fizetés kiválasztásakor a Webes Ügysegéd felületén kezdeményezhető a befizetés:

 • A fizetés indítása után a rendszer átirányít az OTP által biztosított fizetési oldalra, ahol a bank megjeleníti a befizetendő összeget.
 • A bank biztonságos felületén meg kell adnia a bankkártya adatokat, ezáltal a bank számára minden információ rendelkezésre áll a tranzakció végrehajtásához.
 • Miután jóváhagyja a tranzakciót, a bank végrehajtja a befizetést, egyszersmind automatikusan visszaigazolja a befizetés tényét a Webes Ügysegéd számára.
 • A befizetést követően a bank visszairányít a Webes Ügysegéd oldalára.

A kérelem azt követően válik benyújthatóvá, miután a bank igazolása a befizetésről megérkezett a Webes Ügysegédbe.

Kérelem benyújtása

A kérelem benyújtásával az ügy intézése megkezdődik, amelyet a Webes Ügysegéd visszaigazol.

Kérelem státusza

Ismételt bejelentkezéssel akár utólag is megtekinthetők a Webes Ügysegédben (és az OkmányApp mobil alkalmazásban) indított ügyek és azok ügyintézésének állása.

Szolgáltatás leírása

A bizonyítvány-igénylő szolgáltatás lehetővé teszi, hogy elektronikus úton terjeszthesse elő hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésére vonatkozó kérelmét.

A szolgáltatás a Webes Ügysegédben érhető el, ahol a bizonyítvány igénylésére vonatkozó kérelmét szükséges kitöltenie. A hiánytalanul kitöltött kérelem beérkezését követő 8 napon belül a Belügyminisztérium papír formátumú bizonyítványt állít ki, amelyet postai úton kézbesít az Ön által, a kérelmen megjelölt belföldi címzett részére. A bizonyítvány kiállítása iránti eljárás a kérelem megküldése után indul meg. Az eljárás folyamán az ügyintézés aktuális státuszát a Webes Ügysegéd felületén követheti, lekérdezheti.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal

szükséges rendelkeznie.

Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, illetve elektronikus úton – amennyiben Ön rendelkezik 2016. január 1-jét követően kiállított, tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal - az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen.

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

Állampolgárságtól függetlenül bármely, fenti regisztrációval rendelkező természetes személy igényelhet elektronikus úton hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelmét kizárólag saját nevében és saját regisztrációjával terjesztheti elő (azaz meghatalmazott útján elektronikusan nem igényelhet bizonyítványt).

Költségek

A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás illetékmentes.

Ügyintézési idő

A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának ügyintézési ideje 8 nap. A határidő számításának kezdőnapja a kérelem beérkezését követő nap. A Belügyminisztérium papír formátumú bizonyítványt állít ki, amelyet az Ön által megadott címzett belföldi címére, postai úton kézbesít. A kérelmén tehát megjelölheti, hogy az elkészült bizonyítványt

 • saját maga számára és saját belföldi (elérhetőségi) címére vagy
 • valamely más személy részére és annak belföldi címére vagy
 • valamely szerv (hatósági, intézmény, stb) részére és annak belföldi címére kéri kézbesíteni.

A bizonyítvány átvételére minden esetben kizárólag az Ön által, a kérelemben megjelölt címzett jogosult.

A kérelemben megjelölt e-mail címre értesítést kérhet, amelyet a Belügyminisztérium akkor küld, amikor a kiállított bizonyítvány kézbesítés céljából a postának átadásra került. Az ügyintézési időbe nem számít bele a postai kézbesítés ideje.

Érdemes tudni

A bizonyítvány a kiállításától számított kilencven napig érvényes, kivéve, ha azt a Belügyminisztérium az érvényességi időn belül visszavonja, ha törvény másképpen nem rendelkezik. Tartalmát - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni.

A Belügyminisztérium a hatósági erkölcsi bizonyítványt papír alapon, biztonsági okmányként, egyetlen eredeti példányban állítja ki és a kérelemben megjelölt címzett részére továbbítja. Egy kérelem alapján egy bizonyítvány kerül kiállításra. Minden további bizonyítvány kiállításához újabb kérelem előterjesztésére van szükség.

A hatósági erkölcsi bizonyítvány kizárólag magyar nyelven kerül kiállításra, a Belügyminisztérium hiteles fordítást nem készít.

A hatósági erkölcsi bizonyítvány tartalmazza:

 • a kérelmező következő adatait,
  • a viselt családi és utónevét
  • a születési családi és utónevét,
  • a születési helyét és idejét,
  • az állandó lakcímét
  • az anyja születési családi és utónevét,
  • az állampolgárságát,
 • a kérelmező által igazolni kért tényt:
  • kérelemben megjelölt törvényben meghatározott feltételeknek megfelel,
  • büntetlen előéletű és/vagy
  • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt és/vagy
  • nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy
  • adott foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll,
 • a hatósági erkölcsi bizonyítvány számát, a kiállító hatóság megnevezését, bélyegzőlenyomatát, kiállításának helyét és időpontját, valamint a kiadmányozásra jogosult aláírását.

További eljárási szabályok

Ha a bűnügyi nyilvántartó szerv a részére megküldött kérőlapról megállapítja, hogy az hiányos, nem egyértelmű vagy ellentmondó információkat tartalmaz, határidő tűzésével hiánypótlási felhívásban hívja fel az ügyfelet a hiányzó információk pótlására vagy az ellentmondások tisztázására. Ha a kérelmező a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben nem tesz eleget, a bűnügyi nyilvántartó szerv a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárást megszünteti.

Amennyiben az igazolni kívánt tények a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján nem igazolhatóak, a bizonyítvány kiadása – határozat formájában – megtagadásra kerül.

A hiánypótlási felhívás, illetve a bizonyítvány kiállításának megtagadásáról szóló határozat papír formátumban készül el és a kérelmező részére postai úton kerül kézbesítésre.

Szolgáltatás leírása

A bizonyítvány ellenőrző szolgáltatás lehetővé teszi, hogy online leellenőrizhesse a birtokában lévő hatósági erkölcsi bizonyítvány(ok) érvényességét.

A birtokában lévő bizonyítványon szereplő adatok megadását követően a rendszer a bűnügyi nyilvántartás alapján leellenőrzi a megadott adatokat és igen/nem választ ad aszerint, hogy az ellenőrzés sikeres volt-e vagy sem. A sikeres ellenőrzés garantálja, hogy

 • a bizonyítvány érvényes,
 • azt a megadott tartalommal állította ki a Belügyminisztérium ,
 • a bizonyítványnak nem járt le az érvényességi ideje,
 • a bizonyítványt nem vonták vissza.

Az eredményt az alkalmazás felületén (pár másodpercen belül) tekintheti meg.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

A tájékoztató szolgáltatást bárki igénybe veheti. Nem igényel bejelentkezést, nincs szükség hozzá Ügyfélkapu-regisztrációra vagy Telefonos Azonosítási Szolgáltatásra vonatkozó regisztrációra.

Költségek

A tájékoztató szolgáltatás ingyenes.

Érdemes tudni

Egy sikertelen ellenőrzés nem feltétlenül jelenti azt, hogy a birtokában lévő bizonyítvány érvénytelen. Előfordulhat, hogy a bizonyítvány tartalma hibásan lett rögzítve. Az ellenőrzés előtt vagy egy sikertelen ellenőrzés után ezért célszerű leellenőriznie, hogy az adatokat helyesen adta-e meg a felületen.

A személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/680 IRÁNYELVE alapján Ön a bűnügyi nyilvántartó szervtől tájékoztatást kérhet a szerv által kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

A kérelmet elektronikus úton, a Webes Ügysegéd felületén nyújthatja be. A hatóság írásos tájékoztatást ad, amit postai úton kézbesít az Ön által megadott címre. Az ügyintézési határidő a kérelem benyújtásától számított 25 nap.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal

szükséges rendelkeznie.

Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, illetve elektronikus úton – amennyiben Ön rendelkezik 2016. január 1-jét követően kiállított, tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal - az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen.

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Költségek

Az eljárás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Szolgáltatás leírása

A jármű tulajdonosváltásának bejelentése szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a jármű korábbi tulajdonosa (eladó, ajándékozó) elektronikus úton jelentse be a tulajdonjogban bekövetkezett változást, és ezáltal eleget tegyen bejelentési kötelezettségének.

Az űrlap kitöltésével, a jármű korábbi tulajdonosaként lehetősége van a tulajdonosváltás ingyenes bejelentésére.

A bejelentés során az űrlapon meg kell adnia a tulajdonjog-változás egyes adatait, továbbá csatolnia kell a változást igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat (pl. adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés) beszkennelt képét.

Az űrlap kitöltése előtt ellenőrizni szükséges, hogy az okirat tartalmazza-e a kötelező tartalmi elemeket.

A bejelentő űrlap kitöltése során a rendszer automatikusan ellenőrzi a bejelentés jogosultságát, az elektronikus ügyindítás feltételeinek meglétét. A sikeres benyújtást követően a tulajdonjogban bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele azonnal, automatikusan megtörténik.

A jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó, ajándékozó) a változástól számított 15 napon belül be kell jelentenie.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal

szükséges rendelkeznie.

Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, illetve elektronikus úton – amennyiben Ön rendelkezik 2016. január 1-jét követően kiállított, tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal - az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen.

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

Elektronikus úton a jármű korábbi tulajdonosa (eladó, ajándékozó) az alábbi feltételek esetén jelentheti be a tulajdonjog változását:

 • a kérelmező rendelkezik Ügyfélkapu-regisztrációval vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval vagy eSzemélyi okmánnyal,
 • a járműnek egyedüli (1/1-es) tulajdonosa, aki a törzskönyvben is szerepel,
 • a járműre vonatkozóan nem szerepel értékesítési tilalmat tartalmazó záradék a nyilvántartásban,
 • a kérelmét saját maga nyújtja be (azaz képviselő útján nem tehető meg a bejelentés).

Szükséges iratok

A kérelemhez csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokirat szkennelt képét, amelynek kötelező tartalmi elemei a következők:

 • a jogügylet jogcíme,
 • a jogügylet tárgyát képező jármű azonosítói (rendszám, alvázszám), valamint gyártmányadatai,
 • a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve), állampolgársága (hontalansága), a személyazonosságot igazoló okmányának típusa, sorszáma, lakcíme
 • jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet megnevezése, képviselőjének neve, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék- illetőleg nyilvántartási száma,
 • a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély, törzskönyv) sorszáma,
 • a járműnek vevő birtokába kerülési időpontja, valamint a birtokba vételkor a kilométerszámláló műszer által jelzett érték (km-óra állás),
 • a tulajdonjog változás hatályba lépésének napja,
 • a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesítik a bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybelépését követő, jogszabályban meghatározott határidőn belül,
 • a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.
 • a bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog ténye.

Költségek

Eljáró szerv

Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztály (Központi Okmányiroda)

Felettes szerv/jogorvoslat

Miniszterelnökség/bírósági út (közigazgatási per)

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő 3 nap, de az elektronikus kérelem sikeres benyújtását követően, a tulajdonjogban történt változás bejelentés tényének és időpontjának nyilvántartásba vétele azonnal megtörténik.

Érdemes tudni

Teljes körű elektronikus ügyintézés

Az új hatályos jogszabály szerint, a jármű tulajdonában bekövetkezett változás bejelentéséhez a korábbi tulajdonosnak nem szükséges iratot bemutatnia, benyújtania vagy megküldenie. A bejelentés teljes körűen intézhető elektronikus úton. (Vagyis nem szükséges a tulajdonjog-változást igazoló, teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtása vagy megküldése, azonban az elektronikus kérelemhez csatolni kell az említett okirat beszkennelt képét.)

Mi a következménye annak, ha korábbi tulajdonosként (eladóként, ajándékozóként) nem jelentem be a tulajdonjog-változást?

Amennyiben az új tulajdonos (vevő, megajándékozott) a bejelentési kötelezettségét elmulasztja, és a korábbi tulajdonos (eladó, ajándékozó) sem jelenti be a tulajdonosváltozást, akkor az illetékes kormányablak nem tud intézkedni a jármű forgalomból kivonására, így a nyilvántartás szerinti tulajdonost (eladót, ajándékozót) terheli a gépjárműadó fizetési kötelezettség, valamint a járművel kapcsolatos esetleges egyéb (pl.: autópálya használati díj, parkolási díj, pótdíj, közigazgatási bírság kiszabására irányuló) eljárásokat is vele szemben fogják megindítani.

Mi a következménye annak, ha az okirat nem felel meg a jogszabályi előírásoknak?

A kérelemhez csatolt okirat szkennelt képét a Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztály (Központi Okmányiroda) munkatársa a benyújtás után ellenőrzi. Amennyiben a dokumentum nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, nem tartalmazza a kötelező tartalmi elemeket, akkor a bejelentés során rögzített adatokat a Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztálya határozattal visszavonja, a határozat egy példányát a bejelentőnek megküldi, és annak véglegessé válását követően a bejelentést törli a nyilvántartásból.

Szolgáltatás leírása

A forgalomból történő ideiglenes kivonás szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a jármű tulajdonosa, aki egyben a jármű üzembentartója is, és a jármű törzskönyvével is jogszerűen rendelkezik, elektronikus úton kérelmezze a jármű forgalomból történő ideiglenes kivonását egy maximum 6 hónapos időtartamra.

Az űrlapon meg kell adni a jármű adatait és a forgalomból történő ideiglenes kivonás időtartamát, amit kétféleképpen adhat meg a kérelmező:

 • kiválaszthatja a maximális időtartamot, ami 6 hónap, vagy
 • megadhat egy konkrét dátumot, ameddig a forgalomból történő ideiglenes kivonást kéri.

A kérelem kitöltése során a rendszer automatikusan ellenőrzi a kérelem jogosultságát, az elektronikus ügyindítás feltételeinek meglétét. A kérelmet csak a sikeres ellenőrzést követően, és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése után nyújtható be. A sikeres benyújtást követően a forgalomból történő ideiglenes kivonás automatikusan megtörténik.

Az ideiglenes kivonás lejártát követően – amennyiben nem hosszabbítja meg az ügyfél a kivonást – a jármű forgalomból kivonása automatikusan megszűnik.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal

szükséges rendelkeznie.

Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, illetve elektronikus úton – amennyiben Ön rendelkezik 2016. január 1-jét követően kiállított, tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal - az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen.

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

Forgalomból történő ideiglenes kivonást elektronikus úton kezdeményezheti, aki

 • rendelkezik Ügyfélkapu-regisztrációval vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval, vagy eSzemélyi okmánnyal,
 • a jármű egyedüli tulajdonosa (1/1), aki a törzskönyvben is szerepel
 • a jármű üzembentartója, (forgalmi engedély C.1. rovatában szereplő személy),
 • a törzskönyvvel jogszerűen rendelkezik,
 • a forgalmi engedéllyel rendelkezik,
 • kérelmét saját maga nyújtja be (azaz képviselő útján nem nyújtható be a kérelem).

Költségek

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 2300 forint, amelyet elektronikus ügyintézés esetén a kérelem benyújtása előtt kell megfizetni.

A befizetésről kérésére elektronikus fizetési bizonylatot állít ki a Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztálya (Központi Okmányiroda), amelyet letölthet a felületen keresztül. A bizonylat azt követően kerül kiállításra, miután a befizetés beérkezett a Budapest Főváros Kormányhivatala számlájára és a kérelem ellenértékeként elszámolásra került.

A kérelem sikeres benyújtását követően – bizonyos idő elteltével – a Webes Ügysegéd/Kérelmeim, nyilatkozataim/Megtekintés/Fizetési bizonylat/Letöltés gombra kattintva érheti el a befizetésről szóló elektronikus bizonylatot.

Ügyintézési idő

Az elektronikus kérelem sikeres benyújtását követően a forgalomból történő ideiglenes kivonás azonnal megtörténik.

Érdemes tudni

Kivonás kezdő dátuma

A forgalomból történő ideiglenes kivonás időtartamának kezdő napja a kérelemben megjelölt időpont, ami nem lehet korábbi a kérelem benyújtásának időpontjánál.

A forgalomból történő ideiglenes kivonás meghosszabbítása időtartamának kezdő napja a kérelemben megjelölt időpont, ami nem lehet későbbi, mint a forgalomból kivonás lejártának az időpontja. Ellenkező esetben már csak az ideiglenes forgalomból kivonás kezdeményezésére van lehetőség. Az elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén a kezdő időpont a kérelem benyújtásának időpontja.

Kivonás meghosszabbítása

A kivonás lejárta előtt lehetősége van a forgalomból történő ideiglenes kivonás időtartamának meghosszabbítására. A forgalomból történő ideiglenes kivonás meghosszabbításának (elektronikus) ügyintézése hasonló a forgalomból történő ideiglenes kivonáséhoz.

Kivonás és annak meghosszabbítása közötti különbség

A forgalomból kivonás és annak meghosszabbítása között az a különbség, hogy a meghosszabbításnál nem jár le automatikusan a forgalomból kivonás, mert azt a lejárat előtt ismét kivonják a forgalomból, ezért a nyilvántartásban a forgalomból kivonás nem szakad meg, folyamatos marad.

A forgalomból kivonás időtartamának lejártát követően már nincs lehetőség a forgalomból kivonás meghosszabbítására, mert akkor már a jármű forgalomban van. Ebben az esetben a nyilvántartás már tartalmazza a forgalomból kivonás kezdetének és végének időpontját.

Teljes körű elektronikus ügyintézés

A forgalomból történő ideiglenes kivonáshoz a kérelmezőnek nem szükséges iratot bemutatnia, benyújtania vagy megküldenie. A kérelem teljes körűen intézhető elektronikus úton.

Szolgáltatás leírása

A forgalomból ideiglenesen kivont jármű forgalomba történő visszahelyezése szolgáltatás lehetővé teszi azt, hogy a jármű tulajdonosa, aki egyben a jármű és üzembentartója is, és a jármű törzskönyvével is jogszerűen rendelkezik elektronikus úton kérelmezze a jármű ismételt forgalomba helyezését a forgalomból történt ideiglenes kivonás időtartamának lejárta előtt.

Az űrlapon meg kell adni a jármű adatait.

A kérelem kitöltésével megadja a gépjármű adatait. A kérelmet csak a sikeres ellenőrzést követően, és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése után nyújthatja be. A sikeres benyújtást követően a forgalomba történő visszahelyezés automatikusan megtörténik.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal

szükséges rendelkeznie.

Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, illetve elektronikus úton – amennyiben Ön rendelkezik 2016. január 1-jét követően kiállított, tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal - az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen.

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

Forgalomból ideiglenesen kivont jármű forgalomba történő visszahelyezését az kezdeményezhet, aki

 • rendelkezik Ügyfélkapu-regisztrációval vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval, vagy eSzemély okmánnyal,
 • a jármű egyedüli (1/1) tulajdonosa, aki a törzskönyvben is szerepel,
 • a jármű üzembentartója, forgalmi engedély C.1. rovatában szereplő személy),
 • a törzskönyvvel jogszerűen rendelkezik,
 • a forgalmi engedéllyel rendelkezik,
 • kérelmét saját maga nyújtja be (azaz képviselő útján nem nyújtható be a kérelem).

További feltétel, hogy a forgalomból történt ideiglenes kivonást követően a jármű tulajdonjogában nem következett be változás. Azaz, ugyanaz a tulajdonos kezdeményezheti a forgalomba történő visszahelyezést, aki előzőleg a forgalomból történt ideiglenes kivonást kezdeményezte.

Költségek

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 2300 forint, amelyet elektronikus ügyintézés esetén, a kérelem benyújtása előtt kell megfizetni.

A befizetésről kérésére elektronikus fizetési bizonylatot állít ki a Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztálya (Központi Okmányiroda), amelyet letölthet a felületen keresztül. A bizonylat azt követően kerül kiállításra, miután a befizetés beérkezett a Budapest Főváros Kormányhivatala számlájára és a kérelem ellenértékeként elszámolásra került.

A kérelem sikeres benyújtását követően – bizonyos idő elteltével – a Webes Ügysegéd/Kérelmeim, nyilatkozataim/Megtekintés/Fizetési bizonylat/Letöltés gombra kattintva érheti el a befizetésről szóló elektronikus bizonylatot.

Ügyintézési idő

Az elektronikus kérelem sikeres benyújtását követően a forgalomba történő visszahelyezés azonnal megtörténik.

Érdemes tudni

Teljes körű elektronikus ügyintézés

Az új, hatályos jogszabály szerint, az ismételt forgalomba helyezéshez a kérelmezőnek nem szükséges iratot bemutatnia, benyújtania vagy megküldenie. A bejelentés teljes körűen intézhető elektronikus úton. (Vagyis a korábbi szabályozással ellentétben nem szükséges a jármű forgalmi engedélyének bemutatása.)

Szolgáltatás leírása

A törzskönyv elektronikus úton történő pótlása lehetővé teszi azt, hogy a törzskönyv kizárólagos jogosultja (jármű tulajdonosa aki egyben a jármű üzembentartója is) elektronikus úton kezdeményezze az elveszett, eltulajdonított, vagy megsemmisült törzskönyvének pótlását. A kérelem benyújtásával eleget tesz bejelentési kötelezettségének is.

Az űrlap kitöltésével lehetősége van elektronikus úton a törzskönyv pótlására, annak elvesztése, eltulajdonítása vagy megsemmisülése esetén.

Amennyiben a törzskönyv elvesztésének, eltulajdonításának vagy megsemmisülésének bejelentése a pótlás iránti kérelemmel egyidejűleg történik, abban az esetben az új okmány csak az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült törzskönyv sorszámának a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő naptól pótolható.

A határidő elteltét követően a felületre ismét bejelentkezve, az eljárást tovább kell folytatni.

Az eljárás illetékmentes, ha a pótlás oka a korábbi törzskönyv eltulajdonítása volt. A törzskönyv eltulajdonítása esetén a kérelemhez csatolni szükséges a feljelentés másolatát.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal

szükséges rendelkeznie.

Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, illetve elektronikus úton – amennyiben Ön rendelkezik 2016. január 1-jét követően kiállított, tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal - az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen.

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

Törzskönyv pótlását elektronikus úton az kezdeményezheti, aki

 • rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval, vagy eSzemélyi okmánnyal,
 • a jármű tulajdonosa, (az elveszett törzskönyvben szerepelő személy),
 • a jármű üzembentartója, (forgalmi engedély C.1. rovatában szereplő személy),
 • a törzskönyvvel (a nyilvántartás szerint) jogszerűen rendelkezik,
 • a forgalmi engedéllyel rendelkezik,
 • kérelmét saját maga nyújtja be (azaz képviselő útján nem tehető meg a bejelentés, és nem nyújtható be a kérelem).

Kizárólag abban az esetben van lehetőség az ügyet elektronikusan intézni, ha a fenti feltételek mindegyike teljesül.

A pótlás feltételei

Elektronikus úton törzskönyv a fentieken túl akkor pótolható, ha

 • a törzskönyv elveszett/eltulajdonították/megsemmisült

Költségek

Az eljárás illetéke 6000 Ft, amelyet elektronikus ügyintézés esetén a törzskönyv sorszámának a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követően, a felületre történő ismételt bejelentkezés után, a törzskönyv pótlására irányuló kérelem benyújtása előtt, elektronikus úton kell megfizetni. Az eljárás illetékmentes, ha a pótlás oka a korábbi törzskönyv eltulajdonítása.

A befizetésről kérésére elektronikus fizetési bizonylatot állít ki a Belügyminisztérium, amelyet letölthet a felületen Webes Ügysegéden keresztül. A bizonylat azt követően kerül kiállításra, miután a befizetés beérkezett a Belügyminisztérium számlájára és a kérelem ellenértékeként elszámolásra került. A kérelem sikeres benyújtását követően – bizonyos idő elteltével – a Webes Ügysegéd/Kérelmeim, nyilatkozataim/Megtekintés/Fizetési bizonylat/Letöltés gombra kattintva érheti el a befizetésről szóló elektronikus bizonylatot.

Ügyintézési idő

Az elektronikus kérelem sikeres benyújtását követően, a törzskönyv sorszámának a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő nap eltelte után pótolható.

Ha a törzskönyv elvesztése, eltulajdonítása vagy megsemmisülése korábban már bejelentésre került, úgy az okmány pótlása azonnal kezdeményezhető, amely a kérelem benyújtását követő naptól számított 8 napon belül kerül kiállításra. Az ügyintézési időbe nem számít bele az okmány kézbesítésének ideje, ha az okmány kézbesítési helye nem a járási/kerületi hivatal.

Érdemes tudni

Törzskönyv pótlása fogalma:

Az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült törzskönyv okmány helyett új okmány kiállítása - az okmányazonosító adat és a kiállítás dátumának kivételével - a korábbi okmánnyal megegyező adattartalommal. Ha időközben más, az okmány adatait érintő változás is bekövetkezett az okmánycserének minősül, nem pedig pótlásnak, amit az okmányirodánál, kormányablaknál lehet kérelmezni.

A törzskönyv pótlás oka

Törzskönyv pótlására a elektronikus úton csak abban az esetben van lehetőség, ha a törzskönyv fizikailag – például megsemmisülés okán – már nem érhető el. Névváltozás vagy törzskönyv adataiban bekövetkezett változás miatt csak okmányirodánál, kormányablaknál lehet új törzskönyvet kérelmezni, ugyanis ez törzskönyv cserének minősül.

Amennyiben a törzskönyv - megrongálódása ellenére - kétséget kizáróan azonosításra alkalmas, az új törzskönyv kiállításának kezdeményezése közzététel nélkül elvégezhető, ez a pótlás elektronikus úton nem kérelmezhető.

Nem kell pótolni a törzskönyvet, ha annak elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása a tulajdonjog változásának nyilvántartásba vételére irányuló hatósági eljárás megindítását megelőzően történt, és a jármű tulajdonjogának jogszerű megszerzését az ügyfél az eljárásban hitelt érdemlően igazolja, ebben az esetben az eladó nevére szóló törzskönyv pótlására nem kerül sor, hanem az új tulajdonos nevére kerül kiállításra az új törzskönyv.

Teljes körű elektronikus ügyintézés

A hatályos jogszabályok szerint, a törzskönyv elektronikus úton történő pótlásához a kérelmezőnek nem szükséges iratot bemutatnia, benyújtania vagy megküldenie (kivéve eltulajdonítás esetén a feljelentés másolatát digitális formában a kérelemhez kell csatolni). A bejelentés teljes körűen intézhető elektronikus úton.

Keletkezett iratok

Az elektronikus úton indított törzskönyv pótlás esetében az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata elektronikus úton kerül a Nyilvántartónak továbbításra. Törzskönyv eltulajdonítása esetén a feljelentést elektronikus úton a kérelemhez kell csatolni.

A pótolt törzskönyv átvétele

A törzskönyvet a kérelmező a kérelem benyújtásakor tett, a közlekedési igazgatási hatóságnál történő átvételre vagy a kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen vagy postai úton veheti át. Az át nem vett törzskönyvet az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság az okmány kiállításától számított egy évig megőrzi, ezt követően a Nyilvántartónak megsemmisítés céljából megküldi. Az át nem vett törzskönyvet csak a tulajdonosnak, illetve arra feljogosított meghatalmazottnak lehet kiadni.

Nem pótolható a törzskönyv:

Amennyiben a közzétételt követően valamely érdekelt fél a járművel, vagy törzskönyvvel kapcsolatos jogosultságát a megjelölt határidőn belül igazolja, a törzskönyv nem pótolható.

Szolgáltatás leírása

A magánútlevél, második magánútlevél, szolgálati útlevél, valamint hajós szolgálati útlevél pótlás szolgáltatás lehetővé teszi, hogy elektronikus úton kérelmezze az elveszett/eltulajdonított/megsemmisült okmány pótlását.A kérelem benyújtásával egyszersmind eleget tesz bejelentési kötelezettségének is.

Az útlevél pótlásának elindításához hiánytalanul ki kell töltenie a kérelmet, valamint, ha az korábban még nem történt meg, be kell jelentenie a pótlásra okot adó eseményt is a megfelelő opció kiválasztásával. Az űrlap kitöltése, majd az illeték megfizetése után a kérelmet benyújthatja, az eljárás megindul. Az eljárás illetékmentes, ha a pótlás oka a korábbi útlevél eltulajdonítása volt.

A kérelmet a benyújtását követően is megtekintheti, az ügyintézés státuszát lekérdezheti a Webes Ügysegéd felületén, az „Okmánystátusz lekérdezés” ikonra kattintva.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal

szükséges rendelkeznie.

Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, illetve elektronikus úton – amennyiben Ön rendelkezik 2016. január 1-jét követően kiállított, tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal - az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen.

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

A pótlás feltételei

Elektronikus úton a magánútlevél, második magánútlevél, szolgálati útlevél, valamint hajós szolgálati útlevél akkor pótolható, ha

 • az útlevél elveszett/eltulajdonították/megsemmisült,
 • a kérelmező rendelkezik Ügyfélkapu–regisztrációval, Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval vagy eSzemélyi okmánnyal,
 • a kérelmező kérelmét saját maga nyújtja be (azaz képviselő útján nem igényelhető útlevél),
 • a kérelmező cselekvőképes,
 • akinek adataiban nem következett be változás (a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő kérelmező esetén: az elveszett/eltulajdonított/megsemmisült útlevélben szereplő adatok megegyeznek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő aktuális adatokkal, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szereplő kérelmező esetén: az elektronikus kérelemben megadott adatok megegyeznek a pótlandó útlevélben szereplő adatokkal),
 • a pótlandó útlevél – a vesztés/eltulajdonítás/megsemmisülés esetét kivéve – a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény alapján érvényes,
 • a pótlandó útlevél kérelmezésekor felvett ujjnyomat adat tárolásához a kérelmező írásban hozzájárult,
  vagy
  a pótlandó útlevél kérelmezésekor a következő okokból nem történt ujjnyomat felvételezése: a kérelmező a kérelem benyújtásakor az ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen volt, vagy a kérelmező a kérelem benyújtásakor az ujjnyomat adására véglegesen fizikailag képtelen volt, vagy a kérelmező kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi állapota nem tette lehetővé,
 • a pótlandó útlevél igénylésére 2013. január 1-jét követően került sor,
 • a pótlandó útlevél a pótlás iránti kérelem benyújtásának napját követő legalább 12 napig lejárati idő szempontjából érvényes.

A már pótolt útlevél ismételten pótolható, ha az eredeti útlevél pótlásaként igényelt okmány is elveszett/eltulajdonították/megsemmisült.

Az elveszett/eltulajdonított/megsemmisült útlevél pótlását abban az esetben is kezdeményezheti, ha a pótlásra okot adó körülmény bejelentése korábban már megtörtént. Ebben az esetben az útlevél pótlását kizárólag abból az okból kezdeményezheti, amit bejelentésében korábban megjelölt.

Költségek

Az eljárási illeték

ha a pótlás oka a korábbi útlevél elvesztése, vagy megsemmisülése

 • magánútlevél a 18. és 65. életév közöttiek esetén, ha az okmány 5 éves érvényességi idejű: 5500 forint
 • magánútlevél a 18. és 65. életév közöttiek esetén, ha az okmány 10 éves érvényességi idejű: 8500 forint
 • szolgálati útlevél esetén: 5500 forint
 • hajós szolgálati útlevél esetén: 5500 forint
 • az egy éves érvényességgel kiállított magánútlevél (az útlevél nem tartalmaz ujjnyomat adatot) a 18. és 65. életév közöttiek esetén: 2500 forint
 • az egy éves érvényességgel kiállított szolgálati útlevél, valamint hajós szolgálati útlevél (az útlevél nem tartalmaz ujjnyomat adatot) a 18. év felettiek esetében: 2500 forint
 • a legfeljebb két évig érvényes második magánútlevél a 18. és 65. életév közöttiek esetén: 5500 forint
 • az egy évig érvényes második magánútlevél: (magánszemély kérheti saját részre különös méltánylást érdemlő okból vagy a munkáltató kérelmezi, de az útlevél nem tartalmaz ujjnyomat adatot) a 18. és 65. életév közöttiek esetén: 2500 forint

amelyet elektronikus ügyintézés esetén a kérelem benyújtását megelőzően az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő bankkártyás fizetéssel kell teljesítenie.

Az eljárás illetékmentes, ha a pótlás oka a korábbi útlevél eltulajdonítása, valamint a 65. életévét betöltött személy magánútlevele vagy második magánútlevele esetén.

A fizetendő illeték mértékét a pótlandó útlevél igénylésekor fennálló életkor határozza meg. Elektronikus eljárásban nincs lehetőség személyes költségmentesség engedélyezésére (amelynek része az illetékmentesség). A költségmentességi kérelem - és ez esetben maga az útlevél kiállítása iránti kérelem is - csak személyesen terjeszthető elő.

A magánútlevél és második magánútlevél soron kívüli (5 napon belüli) eljárás keretében történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja 19.000 forint.

A magánútlevél és második magánútlevél sürgősségi (3 napon belüli) eljárás keretében történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja 29.000 forint.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Webes Ügysegéden keresztül történő útlevél pótlás során jelenleg nincs lehetőség fizetési bizonylat igénylésére. Amennyiben fizetési bizonylat igénylésével élne, kérjük, hogy a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonal elektronikus levélcímére – 1818@1818.hu – szíveskedjen megküldeni a kérelemmel kapcsolatos adatokat (igénylő neve, e-mail cím, bizonylatszám, ügyazonosító, okmánytípus). A Belügyminisztérium a kérelem beazonosítását követően a fizetési bizonylatot elektronikus úton mielőbb megküldi az Ön részére. Megértését köszönjük!

Ügyintézési idő

Az útlevél kiállításának ügyintézési ideje 20 nap. Ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, a hatóság a kérelem benyújtását követő naptól számított 8 napos határidőn belül kiállítja az útlevelet és továbbítja az Ön által megadott helyre (az ügyintézési időbe nem számít bele az okmány kézbesítésének ideje, ha a kézbesítés helye nem a járási/kerületi hivatal).

Az útlevélhatóság az úti okmányt soron kívüli eljárás keretében öt napon belül kiállítja. Az útlevélhatóság a magánútlevelet, valamint a második magánútlevelet sürgősségi eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított három napon belül kiállítja.

Az ügyintézési idő számításának kezdete az eljárási illeték/igazgatási szolgáltatási pótdíj befizetése megtörténtének igazolását, valamint a kérelem előterjesztését követő nap, sürgősségi eljárás esetén az eljárási illeték/igazgatási szolgáltatási pótdíj befizetése megtörténtének igazolása, valamint a kérelem előterjesztésének napja.

Felhívjuk figyelmét, hogy az eljárás meggyorsítására nincs lehetőség, ha az elkészült úti okmány kézbesítését külföldre kéri.

A kész okmány átvehető az Ön választása szerint:

 • személyesen, törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján a járási hivatalban, a Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztályán (1133 Budapest, Visegrádi u. 110.) vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál,
 • postai úton a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően,
 • magánútlevél vagy második magánútlevél esetén külföldön a konzuli tisztviselőnél, vagy postai úton a konzuli tisztviselő által a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően.

Soron kívüli (5 napos) eljárás esetén az elkészült okmány átvételére kizárólag járási/kerületi hivatalnál, illetve az általános hatáskörű útlevélhatóságnál van lehetőség.

Amennyiben a sürgősségi (3 napos) eljárást választja, az elkészült okmányt csak Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztályán (1133 Budapest, Visegrádi u. 110.) vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál van lehetősége átvenni.

Belföldön történő átvétel esetén lehetősége van SMS és/vagy e-mail értesítés kérésére az elkészült okmány postára adásának napjáról.

Külföldön történő kézbesítés választása esetén a konzulátus megjelölése mellett telefonos elérhetőségét, illetve külföldi postacímét is meg kell adnia.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatása értelmében az elkészült okmány külföldön történő kézbesítéséért – az eljárási illetéken felül - konzuli közreműködői díjat kell fizetni.

Érdemes tudni

Meddig érvényes a pótolt útlevél?

A pótolt útlevél érvényességének időtartama megegyezik az elvesztett/eltulajdonított/megsemmisült útlevél érvényességi idejével. Ebből következően fontos, hogy - a pótlandó útlevél érvényességi idejére figyelemmel - a kérelmező az igénylés megkezdése előtt megfontolja, hogy nem célszerűbb-e új útlevelet igényelnie az elveszett/eltulajdonított/megsemmisült útlevél pótlása helyett. Ugyanakkor figyelembe szükséges venni azt is, hogy új útlevél kizárólag személyesen igényelhető, azaz elektronikus úton erre nincs lehetőség!

Az Ügyfélkapu-regisztrációval rendelkező polgárok elektronikus értesítést kapnak útlevelük érvényességének lejártáról. A figyelmeztető e-mailt három alkalommal, az érvényességi idő lejárta előtt hat hónappal, majd egy hónappal, végül a lejárat napján kapják meg.

Ideiglenes útlevél pótolható-e elektronikus úton?

Ideiglenes magánútlevél elektronikus úton nem pótolható.

Szolgáltatás leírása

A második magánútlevél igénylés szolgáltatás lehetővé teszi, hogy elektronikus úton kérelmezze a második magánútlevél kiállítását.

A második magánútlevél kiállításának kezdeményezéséhez hiánytalanul ki kell töltenie a kérelmet, amelynek során meg kell határoznia a kiállítás indokát (hivatalos útlevélre nem jogosult, de foglalkozása rendszeres külföldre utazással jár, vagy különös méltánylást érdemlő körülmény). A kiállítás indokát igazolnia is kell, ezért az erre a célra biztosított felületen csatolnia kell, ha

 • a második magánútlevél kiállítása azért szükséges, mert hivatalos útlevélre nem jogosult, de foglalkozása rendszeres külföldre utazással jár – munkáltatói igazolást,
 • a második magánútlevél kiállítását különös méltánylást érdemlő körülmény indokolja – nyilatkozatot a különös méltánylást érdemlő körülményre vonatkozóan.

A korábbi második magánútlevél elvesztése/eltulajdonítása/megsemmisülése esetén, ha korábban még nem történt meg, be kell jelentenie az elvesztés/eltulajdonítás/megsemmisülés tényét is a megfelelő opció kiválasztásával.

Az űrlap kitöltése, majd az illeték megfizetése után a kérelmet benyújthatja, az eljárás megindul. A kérelem benyújtását követően a csatolt igazolás, illetve nyilatkozat ellenőrzésre kerül.

A kérelmet a benyújtását követően is megtekintheti, az ügyintézés státuszát lekérdezheti a Webes Ügysegéd felületén, az „Okmánystátusz lekérdezés” ikonra kattintva.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal

szükséges rendelkeznie.

Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, illetve elektronikus úton – amennyiben Ön rendelkezik 2016. január 1-jét követően kiállított, tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal - az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen.

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

A második magánútlevél igénylésének feltételei

Elektronikus úton második magánútlevelet akkor igényelhet, ha

 • a kérelmező rendelkezik Ügyfélkapu–regisztrációval vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval, vagy eSzemélyi okmánnyal,
 • a kérelmező kérelmét saját maga nyújtja be (azaz képviselő útján nem igényelhető útlevél),
 • a kérelmező cselekvőképes,
 • a kérelmező rendelkezik érvényes magánútlevéllel vagy folyamatban van magánútlevél kiállítására vagy pótlására irányuló eljárás,
 • a kérelmező hivatalos útlevélre nem jogosult, de foglalkozása rendszeres külföldre utazással jár, vagy a második magánútlevél kiállítását különös méltánylást érdemlő okból kéri (különös méltánylást érdemlő ok: ha az utazás célja szerinti országba történő beutazás a meglévő magánútlevélben elhelyezett bejegyzés miatt meghiúsulhatna, vagy emiatt a kérelmezőt más joghátrány érhetné),
 • az alap magánútlevél kérelmezésekor felvett ujjnyomat adat tárolásához a kérelmező írásban hozzájárult,
  vagy
  az alap magánútlevél kérelmezésekor a következő okokból nem történt ujjnyomat felvételezése: a kérelmező a kérelem benyújtásakor az ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen volt, vagy a kérelmező a kérelem benyújtásakor az ujjnyomat adására véglegesen fizikailag képtelen volt, vagy a kérelmező kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi állapota nem tette lehetővé,
 • az alap magánútlevél igénylésére 2013. január 1-jét követően került sor,
 • az alap magánútlevél a második magánútlevél iránti kérelem benyújtásának napját követő naptól számított legalább 12 napig lejárati idő szempontjából érvényes.

Az elveszett/eltulajdonított/megsemmisült második magánútlevél helyett új második magánútlevél iránti kérelem is benyújthat (a pótlás lehetősége mellett).

A vesztés/eltulajdonítás/megsemmisülés tényét korábban is bejelentheti. Ebben az esetben azonban az igénylés kizárólag abból az okból történhet, amit korábban megjelölt.

Költségek

Az eljárási illeték

új második magánútlevél igénylése esetén

 • foglalkozás gyakorlása céljából legfeljebb 2 évig érvényes második magánútlevél 18. és 65. év közöttiek részére: 15000 forint (munkáltató kérheti a munkavállaló részére)
 • 1 évig érvényes második magánútlevél 5.000 forint (a munkáltató kérelmezi, de az útlevél nem tartalmaz ujjnyomat adatot)
 • 1 évig érvényes második magánútlevél 5.000 forint (magánszemély kérheti saját részre különös méltánylást érdemlő okból vagy a munkáltató kérelmezi, de az útlevél nem tartalmaz ujjnyomat adatot

az elveszett, vagy megsemmisült második magánútlevél pótlása esetén

 • foglalkozás gyakorlása céljából 2 évig érvényes második magánútlevél 18. és 65. év közöttiek részére: 5500 forint
 • 1 évig érvényes második magánútlevél 2500 forint (a munkáltató kérelmezi, de az útlevél nem tartalmaz ujjnyomat adatot)
 • 1 évig érvényes második magánútlevél 2500 forint (magánszemély kérheti saját részre különös méltánylást érdemlő okból vagy a munkáltató kérelmezi, de az útlevél nem tartalmaz ujjnyomat adatot

amelyet elektronikus ügyintézés esetén a kérelem benyújtását megelőzően az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő bankkártyás fizetéssel kell teljesíteni.

Az eljárási illetékmentes, ha a pótlás oka a korábbi második magánútlevél eltulajdonítása, valamint a 65. életévét betöltött személy magánútlevele második magánútlevele esetén.

A fizetendő illeték mértékét a második magánútlevél kiadásának indoka, valamint a kérelmező igénylésekor fennálló életkora határozza meg.

Elektronikus eljárásban nincs lehetőség személyes költségmentesség engedélyezésére (melynek része az illetékmentesség). A költségmentesség iránti kérelem - és ez esetben maga a második magánútlevél kiállítása iránti kérelem is - csak személyesen terjeszthető elő.

A magánútlevél és második magánútlevél soron kívüli (5 napon belüli) eljárás keretében történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja 19.000 forint.

A magánútlevél és második magánútlevél sürgősségi (3 napon belüli) eljárás keretében történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja 29.000 forint.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Webes Ügysegéden keresztül történő második magánútlevél igénylés során jelenleg nincs lehetőség fizetési bizonylat igénylésére. Amennyiben fizetési bizonylat igénylésével élne, kérjük, hogy a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonal elektronikus levélcímére – 1818@1818.hu – szíveskedjen megküldeni a kérelemmel kapcsolatos adatokat (igénylő neve, e-mail cím, bizonylatszám, ügyazonosító, okmánytípus). A Belügyminisztérium a kérelem beazonosítását követően a fizetési bizonylatot elektronikus úton mielőbb megküldi az Ön részére. Megértését köszönjük!

Ügyintézési idő

Az útlevélhatóság az úti okmányt soron kívüli eljárás keretében 5 napon belül kiállítja. Az útlevélhatóság a magánútlevelet, valamint a második magánútlevelet sürgősségi eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított 3 napon belül kiállítja.

Az ügyintézési idő számításának kezdete az eljárási illeték/igazgatási szolgáltatási pótdíj befizetése megtörténtének igazolását, valamint a kérelem előterjesztését követő nap, sürgősségi eljárás esetén az eljárási illeték/igazgatási szolgáltatási pótdíj befizetése megtörténtének igazolása, valamint a kérelem előterjesztésének napja.

A kész okmány átvehető az Ön választása szerint:

 • személyesen, törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján a járási hivatalban, Budapest Főváros Kormányhivatalánál vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál,
 • postai úton a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően,
 • külföldön a konzuli tisztviselőnél, vagy postai úton a konzuli tisztviselő által a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően.

Soron kívüli (5 napos) eljárás esetén az elkészült okmány átvételére kizárólag járási/kerületi hivatalnál, illetve az általános hatáskörű útlevélhatóságnál van lehetőség.

Amennyiben a sürgősségi (3 napos) eljárást választja, az elkészült okmányt csak Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztályán (1133 Budapest, Visegrádi u. 110.) vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál van lehetősége átvenni.

Belföldön történő átvétel esetén lehetősége van SMS és/vagy e-mail értesítés kérésére az elkészült okmány postára adásának napjáról.

Felhívjuk figyelmét, hogy az eljárás meggyorsítására nincs lehetőség, ha az elkészült úti okmány kézbesítését külföldre kéri.

Érdemes tudni

Az Ügyfélkapu-regisztrációval rendelkező polgárok elektronikus értesítést kapnak útlevelük érvényességének lejártáról. A figyelmeztető e-mailt három alkalommal, az érvényességi idő lejárta előtt hat hónappal, majd egy hónappal, végül a lejárat napján kapják meg.

A kérelmet a benyújtást követően is megtekintheti, az ügyintézés státuszát lekérdezheti a Webes Ügysegéd felületén, az „Okmánystátusz lekérdezés” ikonra kattintva.

Szolgáltatás leírása

A normál eljárás* keretében benyújtott útlevél-kérelmek utólag akár 3, akár 5 napon belüli gyorsított eljárásra is módosíthatóak, amennyiben

 • az okmányigénylésre okmányirodai-, vagy kormányablak ügyfélszolgálaton került sor,
 • az okmánypótlást a Webes Ügysegéd alkalmazásban kezdeményezte.

Az utólagos gyorsítás keretén belül az útlevél érvényességi ideje kizárólag a személyes ügyintézés során módosítható 5-ről 10 évre**, azonban fordított esetben ez már nem biztosított.

Figyelem! Az utólagos kérelem-módosítás megkezdése előtt, az igényelt útlevél aktuális státuszáról a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül érdeklődhet, illetve igénybe veheti az Okmánystátusz lekérdezés szolgáltatást. Tekintettel arra, hogy a normál eljárás keretében beadott kérelmek utólagos, gyorsított eljárásra történő módosítására kizárólag a kérelem beadását követően addig van lehetőség, ameddig (figyelemmel a szakrendszerben lévő aktuális státuszra) a kérelem még nem került gyártásba.

A kérelem űrlap kitöltésével lehetősége van a magánútlevél, második magánútlevél, szolgálati útlevél és hajós szolgálati útlevél kiállítása iránti kérelem leadását követően az igényelt okmány gyártási idejének lerövidítésére, amennyiben a hivatkozott okmány még nem került gyártásba. A szolgálati és hajós szolgálati útlevél kérelmek kizárólag 5 napon belüli gyorsított eljárásra módosíthatóak és nem kell igazgatási szolgáltatási pótdíjat fizetni.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal

szükséges rendelkeznie.

Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, illetve elektronikus úton – amennyiben Ön rendelkezik 2016. január 1-jét követően kiállított, tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal - az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen.

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

* Az útlevél kiállításának ügyintézési ideje 20 nap. Ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, a hatóság a kérelem benyújtását követő naptól számított 8 napos határidőn belül kiállítja az útlevelet és továbbítja az Ön által megadott helyre (az ügyintézési időbe nem számít bele az okmány kézbesítésének ideje, ha a kézbesítés helye nem a járási/kerületi hivatal).

**A normál eljárás utólag gyorsított eljárásra történő módosításakor, az útlevél érvényességi idejének megváltoztatásával jelentkező illetékkülönbözet megfizetésére kizárólag az alapeljárás során használt, illetve berögzített fizetési forma alkalmazható.

Az okmánykiállítás utólagos gyorsításának feltételei

Elektronikus úton a magánútlevél, második magánútlevél, szolgálati útlevél, valamint hajós szolgálati útlevél kiállításának gyorsítására van lehetőség, ha

 • a kérelmező rendelkezik Ügyfélkapu–regisztrációval vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval, illetve eSzemélyi okmánnyal
 • a kérelmező betöltötte a 18. életévét,
 • a kérelmező benyújtotta magánútlevél, második magánútlevél, szolgálati útlevél vagy hajós szolgálati útlevél iránti kérelmét,
 • az útlevél kiállítása iránti kérelem nem került még gyártásba,
 • a kérelmező cselekvőképes.

Felhívjuk figyelmét, hogy az eljárás meggyorsítására nincs lehetőség, ha az elkészült úti okmány kézbesítését külföldre kéri.

1. Magánútlevélre a magyar állampolgárok jogosultak. Ha a kérelmezőt a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása magyar állampolgárként nem tartalmazza és a kérelmező nem rendelkezik az állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal, az eljáró útlevélhatóság vagy az eljárásban közreműködő hatóság az állampolgárság megállapítása érdekében megkeresi a Budapest Főváros Kormányhivatalát.

A magyar állampolgárság megállapítására irányuló eljárás ügyintézési határideje 60 nap. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben magyar állampolgársága nem igazolt, a 60 napos ügyintézési határidőre tekintettel ne kérje az okmány kiállításának meggyorsítását.

Amennyiben az állampolgárság megállapítása iránt eljárás van folyamatban, úgy az útlevél kiállítására csak a Budapest Főváros Kormányhivatalának válaszát követően kerülhet sor.

2. Nem utazhat külföldre:

 • aki letartóztatásban, kiadatási letartóztatásban, ideiglenes kiadatási letartóztatásban, átadási letartóztatásban, ideiglenes átadási letartóztatásban, ideiglenes végrehajtási letartóztatásban van, vagy előzetes kényszergyógykezelés, ideiglenes átadási bűnügyi felügyelet vagy ideiglenes kiadatási bűnügyi felügyelet alatt áll,
 • az a személy, aki olyan bűnügyi felügyelet alatt áll, amelynek során a bíróság előírta számára, hogy meghatározott területet, lakást, egyéb helyiséget, intézményt vagy ahhoz tartozó bekerített helyet engedély nélkül nem hagyhat el,
 • akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, illetve akinek felfüggesztett vagy részben felfüggesztett szabadságvesztése végrehajtását utóbb elrendelték, az ítélet jogerőre emelkedésétől
  • a szabadságvesztés végrehajtásának utolsó napjáig, vagy
  • a szabadságvesztés büntetés végrehajthatóságának megszűnéséig,
 • akinek a bíróság a kényszergyógykezelését rendelte el, az ítélet jogerőre emelkedésétől a kényszergyógykezelés tartama alatt,
 • akinek a bíróság a javítóintézeti nevelését rendelte el, az ítélet jogerőre emelkedésétől a javítóintézeti nevelés tartama alatt, illetve a javítóintézetből történő ideiglenes elbocsátás tartama alatt; vagy
 • akinek az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvény alapján megtiltották Magyarország területének elhagyását és úti okmányának átadására kötelezték.

Felhívjuk figyelmét, hogy a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt álló ügyfél úti okmány kiadására irányuló kérelmét az útlevélhatóság elutasítja.

Költségek

A magánútlevél és második magánútlevél soron kívüli (5 napon belüli) eljárás keretében történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja 19.000 forint.

A magánútlevél és második magánútlevél sürgősségi (3 napon belüli) eljárás keretében történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja 29.000 forint.

A szolgálati útlevél és a hajós szolgálati útlevél gyorsított eljárásban történő kiállítása nem jár igazgatási szolgáltatási pótdíjfizetési kötelezettséggel.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Webes Ügysegéden keresztül történő meglévő útlevél igénylés gyorsítása során jelenleg nincs lehetőség fizetési bizonylat igénylésére. Amennyiben fizetési bizonylat igénylésével élne, kérjük, hogy a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonal elektronikus levélcímére – 1818@1818.hu – szíveskedjen megküldeni a kérelemmel kapcsolatos adatokat (igénylő neve, e-mail cím, bizonylatszám, ügyazonosító, okmánytípus). A Belügyminisztérium a kérelem beazonosítását követően a fizetési bizonylatot elektronikus úton mielőbb megküldi az Ön részére. Megértését köszönjük!

Ügyintézési idő

Az útlevélhatóság az úti okmányt soron kívüli eljárás keretében 5 napon belül kiállítja. Az útlevélhatóság a magánútlevelet, valamint a második magánútlevelet sürgősségi eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított 3 napon belül kiállítja.

Az ügyintézési idő számításának kezdete az eljárási illeték/igazgatási szolgáltatási pótdíj befizetése megtörténtének igazolását, valamint a kérelem előterjesztését követő nap, sürgősségi eljárás esetén az eljárási illeték/igazgatási szolgáltatási pótdíj befizetése megtörténtének igazolása, valamint a kérelem előterjesztésének napja.

A kész okmány átvehető az Ön választása szerint:

 • személyesen, törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján a járási hivatalban, Budapest Főváros Kormányhivatalánál vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál,
 • postai úton a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően.

Soron kívüli (5 napos) eljárás esetén az elkészült okmány átvételére kizárólag járási/kerületi hivatalnál, illetve az általános hatáskörű útlevélhatóságnál van lehetőség.

Amennyiben a sürgősségi (3 napos) eljárást választja, az elkészült okmányt csak Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala Központi Okmányirodai Főosztályán (1133 Budapest, Visegrádi u. 110.) vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál van lehetősége átvenni.

Lehetősége van SMS és/vagy e-mail értesítés kérésére az elkészült okmány postára adásának napjáról, vagy az okmányirodai/kormányablak ügyfélszolgálatra történő megérkezéséről.

Érdemes tudni

Az Ügyfélkapu-regisztrációval rendelkező polgárok elektronikus értesítést kapnak útlevelük érvényességének lejártáról. A figyelmeztető e-mailt három alkalommal, az érvényességi idő lejárta előtt hat hónappal, majd egy hónappal, végül a lejárat napján kapják meg.

Szolgáltatás leírása

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó polgárnak azt a tényt, hogy Magyarországot a külföldön történő letelepedés szándékával elhagyja, bármely járási hivatalnál - be kell jelentenie. Bejelentését elektronikus úton is megteheti.

A külföldön történő letelepedési szándék bejelentéséhez ki kell töltenie a kérelmet, amelynek során be kell jelentenie a külföldi lakcímét is. Az űrlap kitöltését követően a kérelmet benyújthatja, az eljárás megindul.

Az új lakcímigazolvány átvehető a magyar állampolgár kérelmező választása szerint

 • a járási hivatalban,
 • postai úton (belföldi postai cím vagy belföldi postafiók megadásával),
 • külképviseleten.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal

szükséges rendelkeznie.

Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, illetve elektronikus úton – amennyiben Ön rendelkezik 2016. január 1-jét követően kiállított, tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal - az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen.

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó

 • magyar állampolgár,
 • bevándorolt,
 • letelepedett,
 • menekült,
 • oltalmazott,
 • szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező polgár.

Elektronikus úton a külföldön történő letelepedési szándékát az jelentheti be,

 • aki a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozik,
 • aki rendelkezik Ügyfélkapu-regisztrációval vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval.

Költségek

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési idő

A külföldön történő letelepedési szándék bejelentésének nyilvántartásba vételére (egyidejűleg magyar állampolgár adatainak további kezelésére) ha a kérelem, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott - 8 napos, ennek hiányában 21 napos ügyintézési idő alatt történik meg. Sürgősségi eljárásra nincs mód.

Érdemes tudni

A külföldi letelepedési szándék bejelentésének a 2016. január 1-jét követő jogszabályi változások következtében nem érinti magyar állampolgárok esetén a személyazonosító igazolványra való jogosultságot, valamint a személyazonosító igazolvány érvényességét. A személyazonosító igazolványt a magyar állampolgárnak az eljáró hatóságnak nem kell leadni. A külföldi letelepedési szándék bejelentése a nem magyar állampolgárok esetén a személyazonosító igazolványra való jogosultságot megszüntetni, ezért a személyazonosító igazolványt le kell adni.

A hatályos magyar jogszabályok értelmében 2013. március 1-jétől megszűnt az állampolgárok 3 hónapon túli ideiglenes külföldön tartózkodás bejelentésére vonatkozó kötelezettsége. Azaz, aki „ideiglenesen” külföldön dolgozik, de nem a külföldi letelepedés szándékával távozott Magyarországról, jelenleg nincsen bejelentési kötelezettsége az ideiglenes külföldön tartózkodására (külföldi címére) vonatkozóan. Mindazonáltal az természetesen célszerű, hogy a külföldi távolléttel kapcsolatban az érintett az esetleges magyarországi kötelezettségei rendezéséről is (legyenek azok az állami szervek vagy más szervezetek, személyek felé teljesítendők) megfelelően gondoskodjon.

Szolgáltatás leírása

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó külföldön élő magyar állampolgárnak a külföldi lakóhelyének változását be kell jelentenie a Budapest Főváros Kormányhivatalánál. Az a külföldön élő magyar állampolgár, akinek még nincs bejelentett külföldi lakóhelye nyilvántartva, szintén itt jelentheti be külföldi lakóhelyének címét.

A bejelentés elektronikus úton is megtehető.

A külföldi lakóhely változásának bejelentéséhez ki kell töltenie egy kérelmet, ezen keresztül jelentheti be az új külföldi lakóhelyének címét. Az űrlap kitöltését követően a kérelmet benyújthatja, az eljárás megindul.

Az azonosításhoz az alábbi adatokat kell megadnia:

 • természetes személyazonosító adatait,
 • személyi azonosítóját,
 • magyar állampolgárságát igazoló okiratának számát vagy magyar állampolgárságát igazoló okmányának számát.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó

 • külföldön élő magyar állampolgárok.

Elektronikus úton a külföldi lakóhely változását az jelentheti be,

 • aki a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozik, mint külföldön élő magyar állampolgár.
 • Nem igényel bejelentkezést, nincs szükség hozzá Ügyfélkapu-regisztrációra vagy Telefonos Azonosítási Szolgáltatásra vonatkozó regisztrációra.

Költségek

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő - ha a kérelem, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott - 8 nap, ennek hiányában 30 nap. Sürgősségi eljárásra nincs mód.

Érdemes tudni

A külföldi lakóhely változásának bejelentése okán a lakcímigazolvány cseréjére nem kerül sor, abban továbbra is „külföldi cím” megjelölés fog szerepelni.

Külföldi lakóhelyként az Ön által megadott ország, település, lakcím, postai irányítószám és tartomány (amennyiben létezik) kerül bejegyzésre a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba.

A külföldi lakóhely változásának nyilvántartásba vételéről a Budapest Főváros Kormányhivatala értesíti Önt.

Szolgáltatás leírása

A magyar anyakönyvi nyilvántartásba bejegyzett születési, házassági vagy bejegyzett élettársi eseményről születési/házassági/ bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonat kiállítására vonatkozó kérelmet nyújthat be. Az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.

Az anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem előterjesztése érdekében ki kell töltenie az elektronikus űrlapot, amelynek során meg kell jelölnie az anyakönyvi kivonat kiállításának okát (jogalapot). Az űrlap kitöltését követően a kérelmet benyújthatja, az eljárás megindul.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal

szükséges rendelkeznie.

Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, illetve elektronikus úton – amennyiben Ön rendelkezik 2016. január 1-jét követően kiállított, tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal - az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen.

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

Elektronikus úton a születési/házassági/bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonat kiállítását az igényelheti

 • aki rendelkezik Ügyfélkapu–regisztrációval, Telefonos Azonosítási szolgáltatásra irányuló regisztrációval vagy eSzemélyi okmánnyal,
 • aki az anyakönyvi kivonatot saját születési, házassági vagy bejegyzett élettársi eseményéről igényli, és saját maga nyújtja be (azaz képviselő útján nem igényelhető születési/házassági/bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem), és
 • a születési/házassági/bejegyzett élettársi eseménye szerepel az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásban.

Költségek

A kivonat kiállítása illetékmentes.

Ügyintézési idő

Az anyakönyvi kivonat kiállításának ügyintézési határideje 8 nap. Sürgősségi eljárásra nincs mód.

Érdemes tudni

Az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás 2014. július 1-én került bevezetésre, addig a születési, házassági és halotti anyakönyvi eseményeket településenként, születési, házassági és halotti papír alapú anyakönyvekben vezették az anyakönyvvezetők. A 2009. július 1-jén bevezetett bejegyzett élettársi kapcsolatról vezetett anyakönyvek kizárólag a járási székhelytelepüléseken találhatóak meg. A településenként vezetett anyakönyvekbe bejegyzett anyakönyvi események az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásba – a fenti időpontot követően – jogszabályban meghatározottak szerint kerülhetnek bejegyzésre.

Például ha az Ön anyakönyvi eseménye 2014. július 1-e előtt történt, akkor az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásban akkor szerepel ez az esemény, ha már erről a születési eseményről 2014. július 1-jét követően – nem elektronikus úton – igényelt anyakönyvi kivonatot vagy például 2014. július 1-jét követően házasságot kötött vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesített, esetleg születési adataiban 2014. július 1-jét követően változás következett be.

A nyelvi akadályok kiküszöbölése és ezáltal a közokiratok tagállamok közötti felhasználásának további megkönnyítése céljából az uniós intézmények valamennyi hivatalos nyelvén többnyelvű formanyomtatványt lehet igényelni a születési, a házassági, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó anyakönyvi kivonatok tekintetében. A többnyelvű formanyomtatványok kizárólagos rendeltetése az, hogy megkönnyítsék az anyakönyvi kivonatok fordítását, tehát az ilyen formanyomtatványok nem továbbíthatóak önálló okiratokként a tagállamok között. Az elektronikus úton igényelt anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelemhez egy eljárás keretében maximum 5 nyelven van lehetősége formanyomtatványt igényelni.

Szolgáltatás leírása

A szállásadó nyilatkozhat arról, hogy a lakcímbejelentéshez szükséges hozzájárulását olyan módon adja meg, hogy

 • a lakcímbejelentéskor a bejelentkezővel együtt személyesen jelenik meg, vagy
 • a lakcímbejelentéshez az elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen járul hozzá.

A szállásadó nyilatkozhat továbbá arról, hogy a címre történő lakcímbejelentésről a bejegyzéssel egyidejűleg értesítést kér. Az értesítés a szállásadó választása szerint történhet levélben, telefax, e-mail útján vagy szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás igénybevételével.

Ezek a nyilatkozatok elektronikus úton is megtehetők.

Elektronikus úton terjesztheti elő a szállásadói hozzájárulás módjával kapcsolatos nyilatkozatot, valamint az értesítés szolgáltatás igénylésével kapcsolatos nyilatkozatot.

A szállásadói hozzájárulás módjával kapcsolatos nyilatkozathoz, valamint az értesítés szolgáltatás igénylésével kapcsolatos nyilatkozathoz ki kell töltenie az ezzel kapcsolatos kérelmet, amelynek során nyilatkozik a szállásadói hozzájárulás választott módjáról, illetve a választott értesítés szolgáltatásról. A kérelem űrlap kitöltését követően a kérelmet benyújthatja, az eljárás megindul.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal

szükséges rendelkeznie.

Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, illetve elektronikus úton – amennyiben Ön rendelkezik 2016. január 1-jét követően kiállított, tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal - az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen.

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

Elektronikus úton a szállásadói hozzájárulás módjával kapcsolatos nyilatkozatot, valamint az értesítés szolgáltatás igénylésével kapcsolatos nyilatkozatot az terjesztheti elő

 • aki a nyilatkozattal érintett ingatlan tekintetében jogszabályban meghatározottak szerint szállásadónak minősül.

Költségek

A szállásadói hozzájárulás módjával kapcsolatos nyilatkozat illetékmentes. Az értesítés szolgáltatásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, az igazgatási szolgáltatási díj egy ingatlan egy évre vonatkozó figyelését tartalmazza, valamint korlátlan darabszámú értesítés küldését az igénylő által választott módon vagy módokon. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke

 • levélben történő értesítésért: 3600 Ft/év,
 • telefax útján történő értesítésért: 3300 Ft/év,
 • e-mail útján történő értesítésért: 3300 Ft/év,
 • szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás útján történő értesítésért: 3600 Ft/év,
 • kombinált szolgáltatás (szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás és e-mail) útján történő értesítésért: 4100 Ft/év.

Egyidejűleg több értesítés típus is igényelhető.

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő - ha a kérelem, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott - 8 nap, ennek hiányában 21 nap. Sürgősségi eljárásra nincs mód.

Érdemes tudni

A szállásadói hozzájárulás módjával kapcsolatos nyilatkozatot, valamint az értesítés szolgáltatás igénylésével kapcsolatos nyilatkozatot megteheti együtt, valamint külön-külön is.

Szolgáltatás leírása

A magánszemélyek elektronikus úton tájékoztatást igényelhetnek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nyilvántartott saját aktuális adataikról.

A nyilvántartás azokat az alapvető személyi, lakcím adatokat tartalmazza, amelyek a polgárok egymás közötti jogviszonyaiban személyazonosságuk igazolásához, továbbá a közigazgatási és igazságszolgáltatási szervek, a helyi önkormányzatok, valamint más természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek törvényen alapuló adatigényeinek kielégítéséhez szükségesek.

A nyilvántartott adatokról szóló tájékoztatás a „Tájékoztatás a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt saját adatokról” gomb megnyomását követően azonnal megjelenik, amelynek letöltésére is lehetősége van.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal

szükséges rendelkeznie.

Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, illetve elektronikus úton – amennyiben Ön rendelkezik 2016. január 1-jét követően kiállított, tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal - az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen.

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

Elektronikus úton a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatok közlését az igényelheti

 • aki rendelkezik Ügyfélkapu–regisztrációval vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • akinek az adatai a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szerepelnek.

Költségek

A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatokról szóló tájékoztatás kérése illetékmentes.

Ügyintézési idő

A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatok közlése az elektronikus úton benyújtott kérelem sikeres befogadása után azonnal megtörténik. Továbbá kérelméről egy PDF formátumú dokumentumot is letölthet, elmenthet és kinyomtathat. A Webes Ügysegédben a Kérelmeim, Nyilatkozataim menüpontban a „Megtekintés” gombra kattintva nyithatja meg a tájékoztatást.

Érdemes tudni

A tájékoztatás a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt alábbi adatokra terjed ki:

Személyi adatok

 • Név
 • Személyi azonosító
 • Születési név
 • Születési hely
 • Születési hely magyar vagy külföldi megnevezés
 • Születési idő
 • Anyja születési neve
 • Neme
 • Állampolgársága
 • Családi állapot
 • Nyilvántartás jogcíme

Lakóhely adatok

A polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá – a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével – az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy – amennyiben más lakása nincs – megszáll.

Tartózkodási hely adatok

A polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol - lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

Külföldi cím

A külföldön élő magyar állampolgár lakóhelyeként az általa bejelentett országot, települést és lakcímet (postacímet) kell bejegyezni.

Személyazonosító igazolvány adatai

A személyazonosító igazolvány a polgár írásbeli nyilatkozata, valamint az anyakönyv és a nyilvántartás – nem magyar állampolgár esetén ezeken túlmenően a polgár útlevele és a magyarországi tartózkodásának jogcímét igazoló közokirat – alapján kiállított olyan hatósági igazolvány, mely a polgár személyazonosságát és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben meghatározott adatait közhitelűen igazolja.

Személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány adatai

A személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány célja a polgár tájékoztatása személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy azokat a polgár törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa.

Vonatkozó jogszabályok

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE ( a továbbiakban: GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
 • 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról;

A tájékoztatás a GDPR 15. cikk (1) bekezdésén, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 46/A. §-án alapul. A személyiadat- és lakcímnyilvántartás történeti, illetve archív állományában tárolt saját adatairól való tájékoztatás iránti kérelmét – papír alapon – személyesen, illetve postai úton nyújthatja be bármely járási hivatalnál vagy a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Személyes Ügyfélszolgálati és Okmányügyeleti Főosztályán (cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 112., postacím: 1476 Budapest, Pf. 281.)

Egyéni vállalkozás alapítása előtt ellenőrizze az " Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzékében " (ÖVTJ kódok), hogy a folytatni kívánt tevékenység engedély, illetve bejelentés köteles-e, és tájékozódjon a tevékenységi körök képesítési követelményeiről a hatályos jogszabályokban, a kormányablakokban vagy az okmányirodákban. Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba olyan tevékenységet jelenthet be, melynek gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat teljesítette. Amennyiben nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, köteles azt bejelenteni, mely alapján hivatalunk törli a tevékenységét.

Az egyéni vállalkozói tevékenység a nyilvántartásba vétel napján kezdhető meg.

Ha a bejelentő a bejelentési űrlapot nem megfelelően töltötte ki, erről a tényről – a bejelentés hiányainak, illetve hibáinak megjelölését és az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentés nélküli megkezdésének, valamint folytatásának jogkövetkezményeire való figyelmeztetést tartalmazó – a Webes Ügysegéd felületén azonnal automatikus visszajelzést kap.

A bejelentett adatok ellenőrizhetőek az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában.

Az egyéni vállalkozó – természetes személyazonosító adatai (név, születési helye, születési ideje, anyja neve), lakcíme és állampolgársági adatai kivételével – az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatainak megváltozását a változástól számított tizenöt napon belül köteles az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon (változás-bejelentési űrlap) a Webes Ügysegéden keresztül bejelenteni.

Az egyéni vállalkozónak lehetősége van arra, hogy a kizárólag az állami adóhatóság által nyilvántartott adatai változását, a hivatalunk útján is eljuttathassa az állami adóhatóság részére a 20T101E elektronikus űrlapon keresztül (Kitöltési útmutató a 20T101E e-nyomtatványhoz).

Figyelem, a kitöltött elektronikus űrlapot nem hivatalunk továbbítja az állami adóhatóság felé, hanem az ügyfélnek kell azt postán, személyesen, vagy Ügyfélkapun keresztül elküldeni!

A Webes Ügysegéden keresztül megtett adatváltozás-bejelentés akkor tekinthető eredményesnek, ha a megváltozott adatok nyilvántartásban való rögzítése megtörtént. Az erről szóló értesítés a Webes Ügysegéd felületén elérhető, onnan letölthető.

A bejelentett adatok ellenőrizhetőek az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában.

Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb két évig szüneteltetheti. Ha az egyéni vállalkozó tevékenységét szüneteltetni kívánja, köteles azt az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon (változás-bejelentési űrlap) a Webes Ügysegéden keresztül bejelenteni.

A szünetelés bejelentését követően, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat.

Az egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása során a szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni. Az elektronikus úton megtett bejelentés akkor tekinthető eredményesnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének nyilvántartásban való rögzítése megtörtént. Az erről szóló értesítés a Webes Ügysegéd felületén elérhető, onnan letölthető.

A szünetelés kezdő napja a bejelentést követő nap! (Példa: ha valaki április 1-től kívánja szüneteltetni a tevékenységét, akkor azt az előző napon kell bejelentenie, azaz március 31-én.)

A szünetelés bejelentését követő 1 hónapon belüli folytatás bejelentése nem minősül megfelelő bejelentésnek, mert a tevékenység szüneteltetésére legalább 1 hónapos időszakra van lehetőség!

A szünetelés időtartama alatt az egyéni vállalkozó bejelentheti székhelyadatának változását. A bejelentés az ügyintézési felületen található a „Szünetelő egyéni vállalkozó székhelyadat változásának bejelentése” menüpontot kiválasztva tehető meg.

A bejelentett adatok ellenőrizhetőek az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában.

Az egyéni vállalkozói tevékenység legalább egy hónapig és legfeljebb két évig szüneteltethető.

Az egyéni vállalkozó szüneteltetett vállalkozói tevékenységét – a szünetelés megkezdését követő 2 éven belül - bármikor folytathatja a tevékenység folytatására vonatkozó bejelentésével, melyet megtehet az elektronikus azonosítást követően a Webes Ügysegéden keresztül. Az elektronikus úton megtett bejelentés akkor tekinthető eredményesnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatásának nyilvántartásban való rögzítése megtörtént. Az erről szóló értesítés a Webes Ügysegéd felületén elérhető, onnan letölthető.

A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására előírt feltételeknek továbbra is megfelel.

A tevékenység folytatásának kezdő napja a bejelentést követő nap.

A szünetelés után a vállalkozói tevékenység, a bejelentést követő nappal gyakorolható! (Példa: ha az egyéni vállalkozó április 1-től folytatni kívánja a tevékenységét, akkor azt március 31-én kell bejelentenie!)

A szünetelés bejelentését követő 1 hónapon belüli folytatás bejelentése nem minősül megfelelő bejelentésnek, mert a tevékenység szüneteltetésére legalább 1 hónapos időszakra van lehetőség!(Pl. Az egyéni vállalkozó április 1-jétől szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenységét április 30-án benyújtott bejelentésével szeretné folytatni május 1-jén. Ez nem megfelelő bejelentésnek minősülne (mivel legalább egy hónapnyi időtartamig kell tartania a szünetelésnek), ezért az ilyen bejelentő az elektronikus űrlap kitöltésekor erre vonatkozóan hibaüzenetet kap. A bejelentés benyújtásának helyes napja május 1-jei dátum lesz, így a tevékenység május 2-től folytatható.)

Amennyiben a szünetelés kezdő napját követő két éven belül az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását vagy megszüntetését nem jelentette be, a szünetelés kezdőnapját követő két év elteltét követő napon törlésre kerül az egyéni vállalkozók nyilvántartásából.

A bejelentett adatok ellenőrizhetőek az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában.

Az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentésével a tevékenységre való jogosultság megszűnik a bejelentés napján. A vállalkozó a bejelentés nyilvántartásba vételéről értesítést kap. Az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó elektronikus úton megtett bejelentés akkor tekinthető eredményesnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének nyilvántartásban való rögzítése megtörtént. Az erről szóló értesítés a Webes Ügysegéd felületén elérhető, onnan letölthető.

Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság a törvény erejénél fogva megszűnik:

 • ha az egyéni vállalkozó tevékenysége megszüntetését a járási (fővárosi kerületi) hivatalnál (okmányiroda/kormányablak) vagy a nyilvántartó szervnek Webes Ügysegéden keresztül elektronikus úton bejelenti, a bejelentés napján,
 • ha az egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, vagy egyéni cég tagjává vált, a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napon, illetve ha az egyéni vállalkozó átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, az átruházás napján,
 • az egyéni vállalkozó halála napján,
 • az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezéséről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedésének a napján,
 • ha az adóhatóság törölte az egyéni vállalkozó adószámát, a törlést kimondó határozat jogerőre emelkedésének napján,
 • ha az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn,
 • ha az egyéni vállalkozó 5 éven belül nem jelentette be az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatását vagy megszüntetését, a szünetelés kezdőnapját követő két év elteltét követő napon.

A bejelentett adatok ellenőrizhetőek az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában.

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 13. § (1) bekezdése értelmében a nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokat az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnésétől számított tíz évig kezeli.

A Törvény 2010. január 1. napján lépett hatályba, ezzel egyidejűleg az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók központi nyilvántartása (a továbbiakban: korábbi nyilvántartás) megszűnt.

A korábbi nyilvántartásban kezelt adatok közül a jogszabály által meghatározott adatkört a nyilvántartást vezető szerv átadta az egyéni vállalkozók nyilvántartása számára, a korábbi nyilvántartás adatait pedig törölte.

Az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 4/A. § (5) bekezdése értelmében a nyilvántartást vezető szerv a korábbi nyilvántartásban az egyéni vállalkozók adatait a vállalkozói tevékenység megszűnésétől számított két évig kezelte.

Ebből következően lehetséges, hogy a keresett személy korábban már tevékenykedett egyéni vállalkozóként, amennyiben azonban az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnése óta több mint tíz év eltelt, nyilvántartásunkban nem szerepelhet. Ezért a feltételezett egyéni vállalkozó utolsó székhelye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal megkeresését javaslom, mely szerv a rendelkezésére álló iratanyag alapján teljesítheti a kérelmet.

Szolgáltatás leírása

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény értelmében mindenki jogosult a róla nyilvántartott adatok kiadásának megtiltására. Az adatszolgáltatás megtiltása azonban nem érinti a törvényben kötelezően előírt adatszolgáltatások teljesítését (pl. adóigazgatás, honvédelmi nyilvántartás, ingatlan-nyilvántartás, stb.), továbbá ha azt pl. nemzetközi szerződésben előírták, vagy az adatokra egyéb – a kérelmező által - igazolt célból van szükség.

A polgár az adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozatát vagy annak visszavonását ajánlott levélben is megteheti bármely fővárosi és megyei kormányhivatal személyiadat- és lakcímnyilvántartási feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalánál, továbbá Budapest Főváros Kormányhivatalánál. A korlátozó nyilatkozat és annak visszavonása Budapest Főváros Kormányhivatalánál elektronikus úton, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 89. § (2) bekezdése alapján írásban vagy elektronikus úton a helyi választási irodaként eljáró jegyzőnél is előterjesztheti.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal

szükséges rendelkeznie.

Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, illetve elektronikus úton – amennyiben Ön rendelkezik 2016. január 1-jét követően kiállított, tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal - az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen.

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

Minden polgár, aki a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozik, megtilthatja, hogy adatait az alábbi célokra szolgáltassák:

 • tudományos kutatáshoz,
 • közvélemény-kutatás és piackutatás megkezdéséhez,
 • közvetlen üzletszerzéshez (direkt marketing).

Költségek

Az eljárás minden esetben díj- és illetékmentes.

Ügyintézési idő

Az űrlap kitöltését követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül átvezetik a nyilvántartáson az Ön rendelkezését.

Érdemes tudni

A tilalom bármikor visszavonható személyesen, postai úton vagy elektronikusan, egy nyilatkozat útján, függetlenül attól, hogy az adatletiltásra vonatkozó kérelem korábban írásban, személyesen, vagy elektronikusan történt.

Szolgáltatás leírása

Egyes ágazati jogszabályok lehetővé teszik, hogy a jogszabályban előírt, adatváltozás bejelentésével összefüggő kötelezettségét – azon adatok tekintetében, amelyet más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz – úgy is teljesíthesse, hogy a közhiteles nyilvántartást vezető szervet kéri meg, hogy az adatok változásáról küldje meg az értesítést.

A szolgáltatás igénybevételével lehetősége van arra, hogy a Belügyminisztérium által kezelt közhiteles nyilvántartásokkal összefüggésben előterjessze az ezzel kapcsolatos kérelmét.

Az adatváltozásról történő értesítés megküldéséhez meg kell jelölnie, hogy mely szerv irányába tenne eleget adatváltozás bejelentési kötelezettségének, továbbá ki kell választania, hogy mely adatainak a megváltozásáról kéri az értesítés megküldését.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal

szükséges rendelkeznie.

Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, illetve elektronikus úton – amennyiben Ön rendelkezik 2016. január 1-jét követően kiállított, tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal - az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen.

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Csatlakozott szervek köre

A szolgáltatáshoz csatlakozott szervek (és az érintett nyilvántartások):

 • Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (államilag támogatott képzésben részt vevőkről vezetett nyilvántartás; halottvizsgálati szaktanácsadói névjegyzék),
 • Igazságügyi miniszter (közvetítői névjegyzék),
 • Magyar Nemzeti Bank (bizalmi vagyonkezelési jogviszonyok nyilvántartása).

Költségek

Az adatváltozásról történő értesítés megküldése illetékmentes.

Fontos, hogy az egyes adatváltozás bejelentési kötelezettséget meghatározó ágazati jogszabályok meghatározhatnak díjfizetési kötelezettséget az adatváltozásnak az átvezetésével összefüggésben. A Webes Ügysegéden keresztül előterjesztett kérelem ezen fizetési kötelezettség alól nem mentesíti, a fizetési kötelezettségnek az ágazati jogszabályban foglaltak szerint kell eleget tennie a jogszabályban meghatározott szerv részére.

Ügyintézési idő

A kérelem kitöltését és benyújtását követően az értesítés azonnal megküldésre kerül a kiválasztott szerv hivatali kapujába. Továbbá értesítéséről egy PDF formátumú dokumentumot is letölthet, elmenthet és kinyomtathat. A Webes Ügysegédben a Kérelmeim, Nyilatkozataim menüpontban a „Megtekintés” gombra kattintva nyithatja meg az adatváltozásról történő értesítését.

Érdemes tudni

Az adatváltozásról történő értesítés mindig egy adott, az Ön által megjelölt adatváltozásról történő értesítés megküldésére irányul, az adatok ismételt változása esetén a kérelmet szükséges újból benyújtani.

Az adatváltozásról történő értesítés megküldésére a saját adatai tekintetében kerül sor.

A szolgáltatás igénybevételével csak a Belügyminisztérium által kezelt közhiteles nyilvántartásokkal összefüggő adatváltozás tekintetében van lehetősége a kérelem előterjesztésére.

Szolgáltatás leírása

Akinek a személyazonosító igazolványát eltulajdonították, megsemmisült vagy elvesztette, köteles azt legkésőbb a tudomására jutásától számított három munkanapon belül bármely járási hivatalnál, Budapest Főváros Kormányhivatalánál vagy külföldön a külképviseletnél bejelenteni.

A szolgáltatás igénybevételével lehetősége van arra, hogy a jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségének elektronikus úton tegyen eleget. A bejelentés alapján a személyazonosító igazolvány érvénytelenítésre kerül. A személyazonosító igazolvány érvénytelenítéséhez meg kell adnia az érintett okmány okmányazonosítóját, továbbá meg kell jelölnie, hogy az okmány milyen okból nincs az Ön birtokában.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal

szükséges rendelkeznie.

Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, illetve elektronikus úton – amennyiben Ön rendelkezik 2016. január 1-jét követően kiállított, tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal - az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen.

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

Minden polgár, akinek magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolványa azért nincs a birtokában, mert

 • eltulajdonították,
 • megsemmisült vagy
 • elveszett

Költségek

A személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének és elvesztésének bejelentése illetékmentes.

Ügyintézési idő

A kérelem kitöltését és benyújtását követően a személyazonosító igazolvány azonnal érvénytelenítésre kerül.

Érdemes tudni

A jogszabályban előírt bejelentési kötelezettség elektronikus úton történő teljesítésére csak kártyaformátumú személyazonosító igazolvány esetén van lehetőség, a 2000. január 1-jét megelőzően kiállított könyv formátumú személyazonosító igazolványok esetén a szolgáltatás nem vehető igénybe.

Szolgáltatás leírása

A természetes személyek elektronikus úton kezdeményezhetik parkolási igazolványuk pótlását abban az esetben, ha az igazolványt eltulajdonították, megsemmisült, vagy elveszett.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal

szükséges rendelkeznie.

Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, illetve elektronikus úton – amennyiben Ön rendelkezik 2016. január 1-jét követően kiállított, tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal - az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen.

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

Aki érvényes igazolvánnyal rendelkezett, és ezen érvényes igazolványát eltulajdonították, megsemmisült, vagy elvesztette.

Költségek

A természetes személyek részére kiállított parkolási igazolvány pótlása díj- és illetékmentes.

Érdemes tudni

Akinek az igazolványát eltulajdonították, megsemmisült vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított tíz napon belül bármely járási hivatalnál bejelenteni.

Érvénytelen az igazolvány, ha

 • a jogosult meghalt,
 • időbeli hatálya lejárt,
 • a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlan,
 • meghamisították,
 • a visszavonása a nyilvántartásba bejegyezésre került,
 • az elvesztés, eltulajdonítás, vagy megsemmisülés ténye a nyilvántartásba bejegyezésre került.

Az elektronikus úton intézhető pótlás és csere esetében az okmány 15 napon belül kerül kiállításra és postázásra.

A parkolási igazolvány birtokban tartására vonatkozó szabályok

 • Használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött kell elhelyezni oly módon, hogy előlapja a hatályosság és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen.
 • A jogosultat szállító jármű vezetője az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet.
 • Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni.
 • Az igazolvány nem adható át használatra az arra jogosulatlan személynek.
 • Amennyiben a jogosult maga él vissza az igazolvány biztosította kedvezményekkel, az igazolványt vissza kell vonni, és a visszavonástól számított egy évig részére új igazolvány nem állítható ki.
 • Eltulajdonítás, megsemmisülés vagy elvesztés tényét haladéktalanul be kell jelenti bármelyik járási hivatalban.
 • Az adatváltozás tényét 15 napon belül be kell jelenteni az okmányirodában.
 • Az érvénytelenné vált, megrongálódott vagy egyéb okból cserére szoruló igazolványt haladéktalanul le kell adni bármelyik okmányirodában.

Vonatkozó jogszabályok

 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
 • 1990. évi CXIII. törvény az illetékekről
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)
 • 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról
 • 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól
 • 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről
 • 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről
 • 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól
 • 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról
 • 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)

Szolgáltatás leírása

A végleges állapotú természetes személyek elektronikus úton kezdeményezhetik parkolási igazolványuk cseréjét abban az esetben, ha az igazolvány a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt irat valamelyike alapján került kiállításra. Azon végleges állapotú ügyfelek részére kiállított igazolványok cseréje, amelyek még 5 éves időtartamra kerültek kiállításra, 2020. január 01. napjától kezdve legfeljebb a lejárat előtt 90 nappal kezdeményezhető.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal

szükséges rendelkeznie.

Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, illetve elektronikus úton – amennyiben Ön rendelkezik 2016. január 1-jét követően kiállított, tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal - az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen.

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

Akinek állapota - a fentiekben megjelöltek szerint – végleges, és

 • közlekedőképességében súlyosan akadályozott,
 • látási fogyatékos,
 • értelmi fogyatékos,
 • autista,
 • mozgásszervi fogyatékos,
 • vak vagy gyengén látó.

Költségek

A végleges állapotú természetes személyek részére kiállított parkolási igazolvány cseréje díj- és illetékmentes.

Érdemes tudni

A parkolási igazolvány érvényességi ideje (időbeli hatálya)

 • határidő nélküli, ha a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt irat valamelyike szerint a mozgásában korlátozott személy állapota végleges.

Érvénytelen az igazolvány, ha

 • a jogosult meghalt
 • időbeli hatálya lejárt
 • a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlan
 • meghamisították
 • a visszavonása a nyilvántartásba bejegyezésre került
 • az elvesztés, eltulajdonítás, vagy megsemmisülés ténye a nyilvántartásba bejegyezésre került.

Az elektronikus úton intézhető pótlás és csere esetében az okmány 15 napon belül kerül kiállításra és postázásra a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala által.

A parkolási igazolvány birtokban tartására vonatkozó szabályok

 • Használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött kell elhelyezni oly módon, hogy előlapja a hatályosság és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen.
 • A jogosultat szállító jármű vezetője az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet.
 • Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni.
 • Az igazolvány nem adható át használatra az arra jogosulatlan személynek.
 • Amennyiben a jogosult maga él vissza az igazolvány biztosította kedvezményekkel, az igazolványt vissza kell vonni, és a visszavonástól számított egy évig részére új igazolvány nem állítható ki.
 • Eltulajdonítás, megsemmisülés vagy elvesztés tényét haladéktalanul be kell jelenti bármelyik járási hivatalban.
 • Az adatváltozás tényét 15 napon belül be kell jelenteni az okmányirodában.
 • Az érvénytelenné vált, megrongálódott vagy egyéb okból cserére szoruló igazolványt haladéktalanul le kell adni bármelyik okmányirodában.

Vonatkozó jogszabályok

 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)
 • 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról
 • 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól
 • 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről
 • 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről
 • 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól
 • 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról
 • 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)

Szolgáltatás leírása

A 2016. január 1-jétől kiállított személyazonosító igazolvány már elektronikus adathordozó egységet, tároló elemet (chipet) is tartalmaz. A tároló elem biztonságát, valamint az adatok jogosulatlan felhasználástól való védelmét az okmányhoz tartozó PIN kódok biztosítják, amelyek az állampolgár birtokában vannak.

Az okmány vizuális adattartalma – a különböző biztonsági elemekkel történt bővülés mellett – megegyezik a korábbi kártya alapú személyazonosító igazolvány adattartalmával. Az elektronikus tároló elem ugyanakkor mindezeken túl tartalmazza az állampolgár társadalombiztosítási azonosító jelét, adóazonosító jelét (amennyiben az okmány igénylésekor rendelkezik azokkal), lakcímadatát, személyi azonosítóját, az igazolvány elektronikus egyedi azonosítóját, vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámot (legfeljebb kettőt), valamint – 12. életév betöltését követően – opcionálisan az ujjnyomatát is.

A személyazonosító igazolvány érvényességi ideje – 18. életévet betöltött személy esetén, főszabályként, figyelemmel a gyors technológiai változásokra – már csak 6 év.

Az okmányban megtalálható elektronikus tároló elemet* a következő szimbólum jelzi:

A 2016. november 14. előtt kiállított és elektronikus tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolványra a szolgáltatásazonosítót telepítheti. (A művelet elvégzéséhez az eSzemélyi okmányhoz tartozó PIN kód megadása szükséges.) Ezt követően a személyazonosító igazolvány alkalmas lesz az egyes közösségi közlekedési szolgáltatók által nyújtott díjtermék rögzítésére, valamint az elektronikus utazási funkció igénybevételére.

A szolgáltatásazonosító telepítéséhez műszakilag és alkalmazhatóság szempontjából bevizsgált kártyaolvasók listáját, illetve a kártyaolvasók használatához a kártyaolvasó alkalmazás (eSzemélyi Kliens) telepítéséhez szükséges leírást az eszemelyi.hu weboldalon találhatja.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal

szükséges rendelkeznie.

Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, illetve elektronikus úton – amennyiben Ön rendelkezik 2016. január 1-jét követően kiállított, tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal - az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen.

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

* A 65. életévet betöltött állampolgár kérheti, hogy részére határidő nélküli érvényességi idejű új személyazonosító okmány kerüljön kiállításra. A határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány tároló elemet nem tartalmaz(!), így elektronikusan igénybe vehető szolgáltatásokhoz, elektronikus személyazonosításhoz, elektronikus aláíráshoz nem alkalmazható.

Szolgáltatás leírása

A szolgáltatást az veheti igénybe, aki rendelkezik:

 • 2016. november 14. előtt kiállított és elektronikus tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal,
 • kártyaolvasóval és kártyaolvasó alkalmazással (eSzemélyi Kliens),
 • Ügyfélkapu-regisztrációval vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval vagy eSzemélyi okmánnyal.

Költségek

A szolgáltatás telepítése ingyenes.

Ügyintézési idő

A szolgáltatásazonosító azonnal telepítésre kerül az igazolványon.

Érdemes tudni

A megújult személyazonosító igazolvány az alábbi funkciókkal rendelkezik:

elektronikus azonosítási funkció (eID)

2016. január 1-től az eID kártyafunkció más azonosítási rendszernél magasabb hatásfokkal és biztonsági szinten valósítja meg az elektronikus kormányzati és e-közigazgatási rendszerek igénybe vételéhez szükséges elektronikus azonosítás/hitelesítés funkciókat.

elektronikus úti okmány funkció (ePASS)

Az okmány ezen funkciója a 2000. és 2015. évek között kiállított személyazonosító igazolványok által is gyakorolható, a schengeni, vagy más államközi egyezmények által szabályozott utazási jogot magasabb technikai és biztonsági szinten valósítja meg. Ez a funkció tehát nem kiváltja az útlevelet, hanem – az elektronikus tér segítségével – annak a biztonsági szintjére emeli a személyazonosító igazolványt.

2016. január 1-től a személyazonosító igazolvány segítségével a reptéri határátlépések során a zsilipkapus beléptető rendszereket használatára csak akkor van lehetőség, ha az okmány igénylésekor az ujjnyomatok rögzítésre kerültek.

közösségi közlekedési funkció

A közösségi közlekedési ágazatban folyamatosan bevezetésre kerülő elektronikus jegyrendszer keretében a személyazonosító igazolvány is alkalmas lesz az egyes közösségi közlekedési szolgáltatások támogatására, többek között a közlekedésben nyújtott egyes szolgáltatások igénybevételére, díjtermékek (pl.: bérlet, kedvezmények) igazolására is. Ennek feltétele, hogy a közlekedési szolgáltatóknál kialakításra kerüljenek a szolgáltatásazonosítóval kompatibilis informatikai megoldások.

Szolgáltatás leírása

A szolgáltatás igénybevételével könnyen és gyorsan tájékozódhat az igényelt okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély) előállítására vonatkozó aktuális státuszról. Az igénylést követően az igénylő adatlapon szereplő bizonylatszám segítségével információt kaphat az igényelt okmány gyártási állapotáról (mikor áll feldolgozás, kiállítás, továbbítás alatt, illetve hogy mikortól vehető át).

Az eredményt az alkalmazás felületén (pár másodpercen belül) tekintheti meg.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

A szolgáltatást bárki igénybe veheti. Nem igényel bejelentkezést, nincs szükség hozzá Ügyfélkapu-regisztrációra vagy Telefonos Azonosítási Szolgáltatásra vonatkozó regisztrációra.

Költségek

A szolgáltatás ingyenes.

Szolgáltatás leírása

A szolgáltatás segítségével lehetősége nyílik egy adott okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély) érvényességének ellenőrzésére. A lekérdező igénybevételéhez a személyazonosító adataira, valamint az okmányazonosítóra van szüksége.

Az eredményt az alkalmazás felületén (pár másodpercen belül) tekintheti meg.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

A tájékoztató szolgáltatást bárki igénybe veheti. Nem igényel bejelentkezést, nincs szükség hozzá Ügyfélkapu-regisztrációra vagy Telefonos Azonosítási Szolgáltatásra vonatkozó regisztrációra.

Költségek

A tájékoztató szolgáltatás ingyenes.

Érdemes tudni

Egy sikertelen ellenőrzés nem feltétlenül jelenti azt, hogy a birtokában lévő igazolvány érvénytelen. Előfordulhat, hogy az igazolvány tartalma hibásan lett rögzítve. Az ellenőrzés előtt vagy egy sikertelen ellenőrzés után ezért célszerű leellenőriznie, hogy az adatokat helyesen adta-e meg a felületen.

Szolgáltatás leírása

A szolgáltatás igénybevételével lehetősége van arra, hogy vészhelyzet esetén értesítendő, legfeljebb két telefonszámot rögzítsen a tároló elemmel (chippel) rendelkező személyazonosító igazolványa tároló elemén, valamint hogy a már meglévő, vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámot módosítsa, vagy azt törölje.

A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám megadása nem kötelező, annak megadása azt szolgálja, hogy az Ön által választott személy értesülhessen az egészségi állapotáról abban az esetben, amikor tájékoztatás adására képtelen állapotban van.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal

szükséges rendelkeznie.

Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, illetve elektronikus úton – amennyiben Ön rendelkezik 2016. január 1-jét követően kiállított, tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal - az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen.

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám rögzítését elektronikus úton intézheti mindenki, aki tároló elemmel (chippel) ellátott személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik.

Hogyan intézhető

A Webes Ügysegéd használatával kérelmezhető a vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám rögzítése, módosítása, valamint törlése, a kérelem előterjesztéséhez ügyfélkapu regisztráció szükséges.

A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámmal kapcsolatos szolgáltatás igénybevételéhez kártyaolvasó eszközre van szüksége, a kérelem indításához szükséges továbbá a személyazonosító igazolványához tartozó PIN kód megadása is. A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám rögzítése és módosítása esetén nyilatkoznia szükséges arról, hogy a vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámot annak birtokosa hozzájárulásával adja meg.

Költségek

A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám rögzítése, cseréje és törlése illetékmentes.

Ügyintézési idő

A kérelem kitöltését és benyújtását követően a megadott vészhelyet esetén értesítendő telefonszám automatikusan rögzítésre kerül személyazonosító igazolványa tároló elemén. Erre irányuló kérelem esetén a vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám automatikusan törlődik személyazonosító igazolványa tároló eleméről.

Érdemes tudni

Vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámként legfeljebb két telefonszám megadására van lehetőség.

A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám rögzítése és módosítása esetén nyilatkoznia szükséges arról, hogy a vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámot annak birtokosa hozzájárulásával adja meg.

A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám kiolvasására kizárólag jogszabály által meghatározott esetben, az értesítendő személy tájékoztatása céljából kerülhet sor.

Szolgáltatás leírása

Az ön értesítési címe az a cím (címhely, postafiók vagy postai szolgáltató hely), amelyet kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége céljából a lakcímén (lakóhelyén és tartózkodási helyén) kívül bejelentett. Az értesítési cím bejelentése alatt értendő, az értesítési cím nyilvántartásba vételének első alkalommal történő igénylése, a bejelentett értesítési cím megújítása, megváltoztatásának vagy törlésének kérése.

Címjogosult az a személy, aki az értesítési címként megadott címhely tekintetében szállásadónak minősül.

Ön elektronikus kapcsolattartás útján is bejelentheti értesítési címét, kérheti annak módosítását, megújítását és a már bejelentett értesítési cím törlését.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal

szükséges rendelkeznie.

Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, illetve elektronikus úton – amennyiben Ön rendelkezik 2016. január 1-jét követően kiállított, tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal - az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen.

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

Bármely fenti regisztrációval és a polgárok személyi adatának és lakcímének nyilvántartásába bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes személy igényelheti elektronikus úton értesítési címének nyilvántartásba vételét, módosítását, megújítását és a bejelentett értesítési cím törlését.

A felhasználó kérelmét kizárólag saját nevében és saját regisztrációján keresztül teheti meg.

Költségek

Az értesítési cím bejelentésével kapcsolatos eljárások illeték- és díjmentesek.

Ügyintézési idő

A kérelem ügyintézési ideje 8 nap. A határidő számításának kezdőnapja a kérelem beérkezését követő nap.

Érdemes tudni

Az értesítési cím bejelentése során a következő adatokat szükséges megadni:

 1. természetes személyazonosító adatok,
 2. személyi azonosító,
 3. értesítési cím, valamint
 4. a bejelentés időpontja.

Az értesítési cím bejelentésének ténye önmagában a lakás vagy az ingatlan használatához fűződő, valamint egyéb vagyoni jogot nem keletkeztet és nem szüntet meg. Érvénytelen a bejelentett értesítési cím, ha a járási hivatal vagy a kijelölt kormányhivatal megállapította, hogy a polgár bejelentett értesítési címe nem valós. A nyilvántartás egyidejűleg kizárólag egy, a polgár által bejelentett értesítési címet tartalmazhat. A polgár csak saját maga tekintetében jelenthet be értesítési címet.

A korábban már bejelentett, a nyilvántartásban szereplő értesítési cím módosítható. A későbbiekben a módosított értesítési cím ismételten módosítható. A címjogosult és a postafiók bérlője az elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján is előzetesen nyilatkozhat arról, hogy a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani.

A címjogosult személyesen vagy az elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján nyilatkozhat arról, hogy az értesítési cím bejelentéséről a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg értesítést kér.

Az értesítési címet – annak bejelentésétől számított két éven belül – ismét be kell jelenteni, ha annak a nyilvántartásban való szerepeltetését továbbra is kéri. Az ismételt bejelentéssel való megújítás hiányában az értesítési címet a nyilvántartásból törölni kell.

Szolgáltatás leírása

A címjogosult és a postafiók bérlője az elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen nyilatkozhat arról, hogy a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani, illetve az előzetes nyilatkozatát vissza is vonhatja.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal

szükséges rendelkeznie.

Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, illetve elektronikus úton – amennyiben Ön rendelkezik 2016. január 1-jét követően kiállított, tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal - az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen.

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

Bármely fenti regisztrációval rendelkező természetes személy igényelheti elektronikus úton nyilvántartásban szereplő címének értesítési címként történő bejelentésének tiltását vagy a tiltás visszavonását.

A kérelmet kizárólag saját nevében és saját regisztrációján keresztül terjesztheti elő.

Költségek

Az értesítési cím bejelentésének előzetes tiltása vagy az előzetes tiltás visszavonása iránti eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési idő

A kérelem ügyintézési ideje 8 nap. A határidő számításának kezdőnapja a kérelem beérkezését követő nap.

Szolgáltatás leírása

Ön nyilatkozhat arról, hogy az értesítési cím bejelentéséről annak nyilvántartásba vételével egyidejűleg értesítést kér. Az erre vonatkozó nyilatkozat visszavonható, illetve módosítható is. Az értesítési szolgáltatás megszűnik ismételt igénylése hiányában az igény bejelentésétől számított egy év elteltével, a nyilatkozattételi jogosultság megszűnésével és az igénylő elhalálozásával.

Az értesítés választása szerint történhet levélben, telefax, e-mail útján vagy szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás igénybevételével.

A nyilatkozatát elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján is megteheti. Az értesítési szolgáltatás aktiválásához igazgatási szolgáltatási díj fizetése szükséges.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal

szükséges rendelkeznie.

Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, illetve elektronikus úton – amennyiben Ön rendelkezik 2016. január 1-jét követően kiállított, tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal - az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen.

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

Bármely fenti regisztrációval rendelkező természetes személy igényelheti elektronikus úton az értesítési szolgáltatást, illetve annak visszavonását vagy módosítását.

A kérelmet kizárólag saját nevében és saját regisztrációján keresztül terjesztheti.

Költségek

Az értesítés szolgáltatásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, az igazgatási szolgáltatási díj egy ingatlan egy évre vonatkozó figyelését tartalmazza, valamint korlátlan darabszámú értesítés küldését az Ön által választott módon vagy módokon.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke

 1. levélben történő értesítés esetén 3600 Ft/év,
 2. telefax útján történő értesítés esetén 3300 Ft/év,
 3. e-mail útján történő értesítés esetén 3300 Ft/év,
 4. szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás útján történő értesítés esetén 3600 Ft/év,
 5. kombinált szolgáltatás (szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás és e-mail) útján történő értesítés esetén 4100 Ft/év.

Ügyintézési idő

A kérelem ügyintézési ideje 8 nap. A határidő számításának kezdőnapja a kérelem beérkezését követő nap.

Szolgáltatás leírása

Értesítési szolgáltatás igénybe vétele esetén lehetőség van értesítési csomag létrehozására, módosítására vagy visszavonására. Az értesítési szolgáltatás igénybevételéért az igazgatási szolgáltatási díjat ingatlanonként kell megfizetni.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal

szükséges rendelkeznie.

Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, illetve elektronikus úton – amennyiben Ön rendelkezik 2016. január 1-jét követően kiállított, tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal - az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen.

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

Bármely fenti regisztrációval rendelkező természetes személy igényelheti elektronikus úton az értesítési csomag létrehozását, illetve annak visszavonását vagy módosítását.

A kérelmet kizárólag saját nevében és saját regisztrációján keresztül terjesztheti elő.

Költségek

Az értesítési csomag létrehozása, visszavonása vagy módosítása ingyenes, azonban az értesítési szolgáltatásért ingatlanonként meghatározott összegű szolgáltatási díjat kell fizetni.

Ügyintézési idő

A kérelem ügyintézési ideje 8 nap. A határidő számításának kezdőnapja a kérelem beérkezését követő nap.

Érdemes tudni

Az egyes értesítési csomagok módosításával a fizetendő szolgáltatási díj módosulhat.

Vonatkozó jogszabályok

 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
 • 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról
 • 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Szolgáltatás leírása

A vezetői engedély pótlás szolgáltatás lehetővé teszi, hogy elektronikus úton kérelmezze az elveszett/eltulajdonított/megsemmisült okmány pótlását. A kérelem benyújtásával egyszersmind eleget tesz bejelentési kötelezettségének is.

A vezetői engedély pótlásának elindításához hiánytalanul ki kell töltenie a kérelmet, valamint be kell jelenteni a pótlásra okot adó eseményt is a megfelelő opció kiválasztásával. A kérelem kitöltését, majd az illeték megfizetését követően a vezető engedély pótlásának folyamata megkezdődik.

Az eljárás illetékmentes, ha a pótlás oka a korábbi vezetői engedély eltulajdonítása volt.

A kérelmet a benyújtását követően is megtekintheti, az ügyintézés státuszát lekérdezheti a Webes Ügysegéd felületén, az „Okmánystátusz lekérdezés” ikonra kattintva.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal

szükséges rendelkeznie.

Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, illetve elektronikus úton – amennyiben Ön rendelkezik 2016. január 1-jét követően kiállított, tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal - az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen.

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Jogosultak köre

Vezetői engedély pótlását elektronikus úton az kezdeményezheti, aki

 • rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • a kérelemét saját maga nyújtja be (azaz képviselő útján nem igényelhető),
 • megfelel:
  • az egészségi,
  • a pályaalkalmassági,
  • a képzési és vizsgáztatási előírásoknak,
  • a megszerzett vezetési jogosultsági kategória tekintetében az életkori és jártassági feltételeknek,
 • közlekedésbiztonsági szempontból nem minősül járművezetésre alkalmatlannak.

A pótlás feltételei

Elektronikus úton vezetői engedély akkor pótolható, ha

 • a vezetői engedély elveszett/eltulajdonították/megsemmisült,
 • a pótlandó vezetői engedély még érvényes,
 • a pótlandó vezetői engedély igénylésére 2001. január 1-jét követően került sor,
 • a pótlandó vezetői engedély iránti kérelem benyújtásának napját követő legalább 12 napig lejárati idő szempontjából érvényes.

Költségek

Az eljárás illetéke 4000 Ft, amelyet elektronikus ügyintézés esetén a vezetői engedély pótlására irányuló kérelem benyújtása előtt, elektronikus úton kell megfizetni. Az eljárás illetékmentes, ha a pótlás oka a korábbi vezetői engedély eltulajdonítása.

Az elektronikus eljárásban nincs lehetőség személyes költségmentesség engedélyezésére. A költségmentesség iránti kérelmet csak személyesen terjesztheti elő.

A befizetésről kérésére elektronikus bizonylatot állít ki a Belügyminisztérium, amelyet letölthet a Webes Ügysegéden keresztül. A bizonylat azt követően kerül kiállításra, miután a befizetés beérkezett a Belügyminisztérium számlájára és a kérelem ellenértékeként elszámolásra került. A kérelem sikeres benyújtását követően a Webes Ügysegéd/Kérelmeim, nyilatkozataim/Megtekintés/ Fizetési bizonylat/Letöltés gombra kattintva érheti el a befizetésről szóló elektronikus bizonylatot.

Ügyintézési idő

Abban az esetben, ha a tényállás tisztázott (azaz a vezetői engedély kiállításához kapcsolódó jogszabályi feltételek megléte megállapítható), a hatóság a kérelem benyújtását követő naptól számított 8 napon belül az okmányt kiállítja és továbbítja az Ön által megadott helyre. Az ügyintézési időbe nem számít bele az okmány kézbesítésének ideje, ha az okmány kézbesítési helye nem a járási/kerületi hivatal.

Érdemes tudni

Vezetői engedély pótlás fogalma:

Az elektronikus úton kezdeményezett pótlás esetén – az okmányazonosító adat és a kiállítás dátumának kivételével – a korábbi vezetői engedéllyel megegyező adattartalommal kerül kiállításra az okmány, annak érvényességi idején belül.

Teljes körű elektronikus ügyintézés

A hatályos jogszabályok szerint, a vezetői engedély elektronikus úton történő pótlásához a kérelmezőnek nem szükséges iratot bemutatnia, benyújtania vagy megküldenie (kivéve lopás esetén, ahol meg kell adni a Rendőr hatóság nevét, az ügy számát és a feljelentés dátumát). A bejelentés teljes körűen intézhető elektronikus úton.

Keletkezett iratok

Az elektronikus úton indított vezetői engedély pótlása esetében az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata elektronikus úton kerül a Nyilvántartónak továbbításra.

A pótolt vezetői engedély átvétele

A vezetői engedélyt a kérelmező a kérelem benyújtásakor tett, a közlekedési igazgatási hatóságnál történő átvételre vagy a kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen vagy postai úton veheti át. Az át nem vett vezetői engedélyt az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság az okmány kiállításától számított egy évig megőrzi, ezt követően a Nyilvántartónak megsemmisítés céljából megküldi. Az át nem vett vezetői engedélyt csak a jogosultnak, illetve arra feljogosított meghatalmazottnak lehet kiadni.

Nem pótolható a vezetői engedély:

Ha a vezetői engedély elvesztése, eltulajdonítása vagy megsemmisülése korábban már bejelentésre került és ezáltal a nyilvántartásban érvénytelen, úgy az okmány pótlása elektronikusan nem kezdeményezhető.

TÁMOGATOTT BÖNGÉSZŐK

A Webes Ügysegéd rendszerben az alábbi böngészők támogatottak:

 • Microsoft Internet Explorer 8-as verziótól, de a kompatibilitási nézet nem támogatott
 • Mozilla Firefox 15-ös verziótól
 • Google Chrome 20-as verziótól
 • Safari 3-as verziótól