Kattintson és Rendelkezzen!

Új működési modell az elektronikus közigazgatásban

Alapjaiban változtatta meg az e-közigazgatást a 2011. évben bekövetkezett jogszabály-változás, amelyben bevezetésre került a Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatás rendszere. Olyan program- és technológia független, decentralizált modellt jelent meg a hazai közigazgatásban, amely új irányt adott az elektronikus ügyintézésnek és a kapcsolódó szolgáltatásoknak.

Az egyes szolgáltatások a személyes eljárás egy-egy ügyintézési cselekményének elektronikus leképezését jelentik. Elmondható, hogy egy-egy ilyen szolgáltatás önmagában csak egy szigetszerűen megjelenő szolgáltatás, de összehangolt működéssel már egy komplex és korszakváltó ügyintézési rendszer. A Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások felhasználásának rövid- és középtávú célja napi ügyintézés során leggyakrabban igénybe vett személyes ügyintézési eljárások elektronizálása.

Az új rendszer megalkotásával olyan elektronikus szolgáltatások válnak elérhetővé, amelyek működését az állam maga kívánja szabályozni, azzal, hogy nagy részét állam által kötelezően nyújtott szolgáltatásként önmaga (a kijelölt állami szolgáltatók útján) szolgáltatja.

Az állam által nyújtott Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások célja egyrészt, hogy rendelkezésre álljanak az elektronikus ügyintézéshez szükséges alapvető infokommunikációs háttérszolgáltatások (pl. e-azonosítás, e-hitelesítés, e-kézbesítés, e-iratkezelés, e-fizetés stb.), amelyre épülve a közigazgatási szolgáltatások egyre nagyobb része elektronikus úton is igénybe vehető. Másrészt az egyes elektronikus rendszerek közötti együttműködési képesség javítása is kiemelendő, ami által lehetővé válhat a bürokratikus terhek csökkentése.