Kattintson és Rendelkezzen!

A szolgáltatás funkciói és működése

A Rendelkezési Nyilvántartás az állampolgár ügyintézéssel kapcsolatos nyilatkozatainak (például meghatalmazásainak, hivatalos elérhetőségeinek) elektronikus nyilvántartására, rögzítésére szolgál, és lehetővé teszi, hogy ezekhez az információkhoz az arra jogosult szervek hozzáférjenek, megkönnyítve a polgárok mindennapi ügyintézését.

Először minden esetben egy úgynevezett alaprendelkezést szükséges tenni bizonyos ügyintézésre vonatkozó alapinformációk megadásával (például hivatalos elérhetőségek, személyazonosítási módok), ezt követően van lehetőség további rendelkezések és meghatalmazások rögzítésére. A Rendelkezési Nyilvántartás keretében lehetőség van meghatározni a hatóságokkal való kapcsolattartáshoz használandó hivatalos elérhetőségeket és módokat (elektronikus, postai, telefon) és a felhasználó rendelkezhet arról, hogy a jövőben milyen azonosítási módokat kíván használni hivatalos ügyintézése során.

A rendelkezés típusai:

Alaprendelkezés – a szolgáltatás testreszabása

Az alaprendelkezés tulajdonképpen egy nyilatkozat, melyben a felhasználó meghatározhatja, hogy engedélyezi-e hivatalos ügyintézései során az internetes vagy telefonos ügyintézést, és meghatározhatja a hivatalos kapcsolattartásra szolgáló elektronikus és/vagy postai elérhetőségeket. Itt lehet rögzíteni a hivatalos kapcsolattartásra szolgáló elektronikus levelezési címet, telefonszámot, SMS, telefax és postai elérhetőségeket is.

A szolgáltatás segítségével az adminisztrációs terhek jelentősen csökkennek, a hivatalokkal történő kapcsolattartás kiszámíthatóbbá, gyorsabbá és hatékonyabbá válik az ügyfél által megadott csatornákon keresztül.

Az alaprendelkezés során az ügyfél rendelkezhet arról is, hogy egyáltalán nem kíván elektronikusan interneten keresztül vagy telefonon ügyet intézni, tehát kizárja magát ezen eljárási módokból. (Az internetes ügyintézési lehetőség letiltása nem vonatkozik az ügyfélkapun keresztül intézhető elektronikus ügyintézésre.)

Meghatalmazás

Az Rendelkezési Nyilvántartás segítségével a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően egyre több az ügyintézéséhez elektronikusan is tehetők meghatalmazások. A meghatalmazásokat a nyilvántartás tárolja, és azokat a hatósági ügyintézés során az érintett eljáró hatóság köteles figyelembe venni és elfogadni.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az egyes ügyintézésekhez már nem szükséges külön, papír alapú meghatalmazást készíteni, és azt a meghatalmazott ügyfélnek magával vinni, hanem az ügyintézéskor lekérdezhetővé válik, hogy az adott ügy kapcsán, az ügyfélszolgálaton megjelent, beazonosított személy rendelkezik-e meghatalmazással azaz tettek-e rá meghatalmazást.

A meghatalmazás-tétel e formája az ügyintézések során nagymértékben csökkentheti a papíriratok mennyiségét, az adminisztrációs terheket, valamint hozzájárul a tudatos ügyintézés elősegítéséhez. A szolgáltatás segítségével az ügyfelek, időt és pénzt tudnak megtakarítani. Az elektronikus meghatalmazás jelenleg több mint 90 okmányigazgatással kapcsolatos ügytípusban érhető el (pl.: elkészült okmányok átvétele).

Azonosítási rendelkezés

A Rendelkezési Nyilvántartás szolgáltatás segítségével meghatározhatóak azok az azonosítási módok, amelyekkel az ügyfél a jövőben azonosítani kívánja magát az elektronikus ügyintézései során. Ilyen azonosítási mód lehet az ügyfélkapuval vagy a Telefonos Azonosítással történő azonosítás. Ugyanakkor ez a rendelkezés szolgál bizonyos elektronikus azonosítási módok letiltására is, így például az ügyfélkapuval történő azonosítás vagy a Telefonos Azonosítás engedélyezésére vagy kizárására.

Időszaki értesítésre vonatkozó rendelkezés

Az időszaki értesítés elsődleges célja, hogy az ügyfél megbízható információt kapjon a nevében történt elektronikus (közigazgatási) ügyintézésekről, adatainak elektronikus úton történő kezeléséről. Működése leginkább a banki szolgáltatók által kiállított bankszámlakivonathoz hasonlítható, amelynek segítségével hatékonyan növelhető az ügyfél bizalma az elektronikus közigazgatási szolgáltatásokkal szemben.

Az ügyfél ügyintézési rendelkezésében meghatározhatja azon hatóságok és elektronikus ügyintézések, cselekmények körét, amelyre vonatkozóan értesítést kíván kapni. Az időszaki értesítés igénybevételének beállításai során az ügyfél az adattartalom mellett megadhatja, hogy milyen e-mail cím(ek)re és milyen gyakorisággal kéri az értesítés megküldését.

Lehetősége van 15, de legfeljebb 90 napos értesítési időszakot meghatározni, azaz 15-30-45-60-75-90 naponként kérhető értesítés.  Kérhető egyszeri és rendszeres értesítés, ez utóbbi esetében, amíg másként nem rendelkezik (tehát rendelkezése visszavonásáig), illetve a beállított időtartamon belül (tehát rendelkezése hatályosságáig), a megadott időszakonként rendszeres értesítőt kap a rögzített e-mail címére. A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy  egyszeri, visszamenőleges értesítést is igényeljen, ez esetben a rendelkezéstételtől visszafelé számítottan, a rendelkezésben megadott időszakra vonatkozóan kap értesítést az ügyfél.

Jelenleg kizárólag a Telefonos Azonosítással történő bejelentkezésekről, jelszó-aktiválásokról és jelszó-cserékről kérhető értesítés, azonban a folyamatban lévő fejlesztések nyomán ezek köre bővülni fog.