Adatszolgáltatás gépjármű km-óraállásról (nyilvántartásban rögzített futott km)

2012. január 1-jétől a járműnyilvántartásban rögzítésre kerül a járművek km-órája által mutatott, a jármű által futott kilométer adat, valamint a km-óra állás rögzítésének időpontja.

Jogosultak köre

A nyilvántartásba bejegyzett km-óra adathoz bárki korlátozás nélkül hozzáférhet az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését követően.
Az adatszolgáltatás teljesítéséhez nem szükséges a cél és a jogalap igazolása.

Hol intézhető

Az kérelem benyújtható:

A jármű km-óra adatáról szóló tájékoztatást a kérelmező helyben a személyes ügyintézés alkalmával vagy postai úton kapja meg a kérelemben feltüntetett lakcímére vagy levelezési címére, az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését követően.

Szükséges iratok

A kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

 • a kérelmező nevét
 • a gépjármű azonosító adatát (rendszám és gyártmány vagy alvázszám)
 • a kérelmező lakcímét vagy levelezési címét
Költségek
 • 1250 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni előzetesen az adatszolgáltatás teljesítésért.

A díjat akkor is meg kell fizetni, ha az adott járműhöz még nem került rögzítésre km-óra adat a nyilvántartásban!

További információ
1818   (Külföldről: +36-1-550-1858)
1818@1818.hu

 

Ügyintézési idő

A kérelem beérkezésétől számított 21 nap, de személyes ügyintézés esetén akár a díj megfizetését követően azonnal.

Érdemes tudni

A km-óra adatok folyamatosan, felmenő rendszerben kerülnek be a járműnyilvántartásba, ezért egy új személygépkocsi esetén akár négy, egy már forgalomban lévő esetén két év is eltelhet anélkül, hogy km-óra adat kerülne a nyilvántartásba, amennyiben nem történik változás a tulajdonos vagy az üzembentartó személyében.

Km-óra adat három módon kerülhet rögzítésre a járműnyilvántartásban:

 • A tulajdonos illetve az üzembentartó személyében bekövetkező változás nyilvántartásba vétele során az okmányirodában.

A bejegyzés alapját ebben az esetben a változás bejelentésére szolgáló teljes bizonyító erejű magánokirat képezi majd, amelynek 2012. január 1-jétől kötelező tartalmi eleme a km-óra adat is. A felek, azaz az eladó és a vevő illetve a tulajdonos és a majdani üzembentartó olvassák le a km-óra által mutatott értéket, ebben az esetben tehát hatóság nem látja, nem ellenőrzi annak valóságtartalmát.

 • A közlekedési hatóság által kiállított műszaki adatlap alapján, ha a műszaki vizsgálatot követően szükséges a forgalmi engedély cseréje.

Ebben az esetben a közlekedési hatóság a megállapított km-óra adatot a műszaki adatlapra feljegyzi, és azt az okmányiroda a forgalmi engedély cseréje során jegyzi be a járműnyilvántartásba.

 • A közlekedési hatóság a jármű műszaki megvizsgálását követően elektronikus úton fogja eljuttatni a járműnyilvántartásba a km-óra adatot abban az esetben, ha a forgalmi engedély cseréje nem szükséges.
Elektronikus ügyintézés

Adott gépjárműre vonatkozóan minden, a nyilvántartásban rögzített km-óra állás és rögzítés időpontja lekérdezhető elektronikus úton, rendszám megadásával a Nyilvántartó 2015. augusztus 24-én indult Gépjárműadat-lekérdező szolgáltatásának segítségével.

A Gépjárműadat-lekérdező szolgáltatás használatával kérelmezhetőek egy vagy több gépjármű bizonyos műszaki adatai (adatigénylés), valamint ellenőrizhető bizonyos műszaki adatok egyezőségének vizsgálata is (adatellenőrzés). Az adatszolgáltatás a Nyilvántartó kezelésében álló közhiteles közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásában szereplő, a lekérdezés időpontjában fennálló állapot szerinti adatokon alapul. A lekérdezés során az Adatigénylő minden adatigénylés körébe tartozó adatot megkap, amennyiben arra vonatkozóan tartalmaz adatot a nyilvántartás. A szolgáltatás az alábbi linken, vagy a Webes Ügysegéd felületén keresztül érhető el.

www.nyilvantarto.hu/ugyseged/JarmuKerelemInditasa

Letölthető anyagok

A tulajdonjog változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat - 2012. január 1-jétől hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő IRATMINTA

Az üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat - 2012. január 1-jétől hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő IRATMINTA

Jogszabályok
 • 2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
 • 54/1999. (XII. 25.) BM rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról
 • 56/1999. (XII. 28.) BM rendelet a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.