Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Vezetői engedély

Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása

A külföldi hatóság által kiállított és érvényes vezetői engedéllyel akkor lehet Magyarországon vezetni, ha tartalmazza: az engedély jogosítottjának azonosítására alkalmas adatokat, a jogosított fényképét, az engedély kiállításának időpontját, az engedély számát, az egyes kategóriák érvényességi időpontját, a "permis de conduire" címfeliratot, az engedélyt kiadó ország nevét és/vagy államjelzését.

A külföldi hatóság által kiállított vezetői engedélyt megfelelőnek kell tekinteni, ha
a)az az ország, amelyben a vezetői engedélyt kiadták csatlakozott az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez, vagy
b)az engedélyt az EGT valamely tagállamában adták ki,
c) azt nemzetközi szerződés vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján az ország területén tartózkodó, átvonuló külföldi fegyveres erő tagja részére a küldő államban adták ki,
d) ahhoz hiteles magyar nyelvű fordítást csatoltak, és annak segítségével a járművezetési jogosultság tartalma megállapítható.

Amennyiben a külföldi vezetői engedély a fenti feltételeknek nem felel meg, úgy - nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában - az országhatártól a szálláshelyig, illetve a szálláshelytől a kiléptető határátkelőhelyig jogosít vezetésre.

A megfelelőnek tekintett okmány birtokában a folyamatos tartózkodás kezdetétől számított egy évig lehet vezetni, ezt követően a külföldi vezetői engedély, járművezetői vizsgakötelezettség nélkül cserélhető magyar okmányra.

Egyéb esetekben közlekedési ismeretekből történő tanfolyam-mentes vizsga, más esetben gyakorlati vizsga után cserélhető. (E feltételekről részletesen az ügyintéző tájékoztatja.)

Vezetői engedélyének honosításához az alábbi okmányok bemutatása szükséges:

Érvényes személyazonosításra alkalmas okmány, amely lehet

- lakóhely, tartózkodási hely vagy szálláshely igazolására alkalmas okmány, amely lehet az alábbiak valamelyike:

Az eljáró ügyintézőnél le kell adnia:

Az ügyintézés során be kell mutatni szükség szerint a pályaalkalmasságról szóló igazolást.

A külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása 6.200.- Ft igazgatási szolgáltatási díj postai befizetőlapon történő befizetése, a befizetés feladóvevényének az ügyintéző részére történő bemutatását követően történik. A befizetett díjról számlát kap.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a külföldi vezetői engedély honosítása során szükséges a tanfolyammentes vizsga (elmélet – gyakorlat) letétele, úgy vizsgánként 4.500- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A befizetett díjról számlát kap.

Az EGT-s állam illetékes hatósága által kiállított vezetői engedély cseréje során csatolnia kell továbbá a mindenkori illetéktörvényben meghatározott mértékű illetéket (jelenleg 4.000-Ft.), amelyet a Magyar Államkincstár "Eljárási illetékbevételi számla" feliratú csekken kell befizetni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a honosítási eljárás során a külföldi vezetői engedély bevonásra kerül, a viszonosság esetén a kiállító hatóságnak visszaküldésre kerül, egyéb esetben a külföldi állampolgár visszautazásáig azt tároljuk.

Az eljárás során Önről az ügyintéző fényképfelvételt készít, a bemutatott és leadott okmányok alapján elkészíti az adatlapot honosítás miatti - járművezetésre jogosító okmány kérelemhez.

Kérjük, hogy ezen adatlapot gondosan tanulmányozza át, ellenőrizze adatai helyességét, mert vezetői engedélye azokat fogja tartalmazni!

Tájékoztatjuk, hogy vezetői engedélyét postai úton, az Ön által megjelölt címre kézbesítjük, de lehetősége van azt okmányirodában is átvenni személyesen, vagy képviselője útján. Ez utóbbi esetben csatolni kell a meghatalmazásról, vagy megbízásról szóló, teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratot, vagy közokiratot.

Az okmányirodák elérhetőségeiről és ügyfélfogadási rendjéről itt tájékozódhat.


Egy szinttel feljebb
Előző oldal
Következő oldal


Keresés:

Nyitólap

English

Hivatalunkról
Közérdekű adatok
Üvegzseb
Közbeszerzések
Kiemelt projektek
Álláspályázatok

Gyakran ismételt kérdések
Fogalmak
Kiadványok
Jogszabályok
Sajtóközlemények
Linkek

Archívum
Adatvédelem
Impresszum
Látogatottság
Letöltési segédlet
Technikai ajánlások
Honlaptérkép

Ügyfélközpont
Jogügyletek Biztonsága
Egyéni vállalkozók nyilvántartása
Központi Szabálysértési Nyilvántartás
Lekérdezés
Karbantartó
Fórum

www.valasztas.hu
www.magyarorszag.hu
Ügyfélvonal
Ügyfélkapu
EU tájékoztató Szolgálat
Önkormányzati Minisztérium
Miniszterelnöki Hivatal
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Ügyfélpont
APEH eAdóbevallás
MEH Kisebbség- És Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkárság
Biometrikus útlevél
SMS Info
Időpontfoglalás Okmányirodákba WAP-on keresztül

Vissza a nyilvantarto.hu-ra