Külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhelye címváltozásának bejelentése

Kérjük, hogy adatait a magyar hatóság által kiállított, magyar állampolgárságát igazoló okmánya vagy okirata alapján adja meg.
Amennyiben rendelkezik érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel, a következő, „Igazoló okmány adatai” képernyőn azt jelölje meg állampolgárságot igazoló okiratként, az alábbiakban személyes adatait – útlevél esetében az „Anyja neve” adat kivételével – az okmányban szereplő módon töltse ki.
Ha nem rendelkezik érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel, magyar állampolgárságát honosítási okiratával vagy állampolgársági bizonyítványával igazolhatja, s ez esetben személyes adatait is a megjelölt okirattal egyező módon írja be a megfelelő rovatokba.

Viselt név

Születési név

Születési adatok

Anyja neve

Az útlevél „Anyja neve” adatot nem tartalmaz, így amennyiben állampolgárságát érvényes magyar útlevéllel igazolja, anyja nevét lakcímigazolványa alapján, – a „Lakcímet igazoló hatósági igazolvány” című oldalán található módon – írja be a megfelelő rovatokba.

Neme

Neme

Személyi azonosító