Jármű tulajdonosváltás bejelentés »

A jármű korábbi tulajdonosaként lehetősége van a tulajdonosváltás ingyenes bejelentésére.

Törzskönyv pótlása »

Lehetősége van a törzskönyv pótlására annak elvesztése, eltulajdonítása vagy megsemmisülése esetén. A törzskönyv pótlása iránti kérelem kizárólag abban az esetben nyújtható be elektronikus úton, ha a pótolandó törzskönyv adataiban változás nem következett be és a kérelmező a jármű tulajdonosa , valamint a törzskönyv jogosultja is egy személyben. Amennyiben a törzskönyv a tulajdonoson kívül más személy vagy szerv (pl.: hitelintézet) jogszerű birtokában van, jogosultság hiányában kezdeményezik elektronikus úton a törzskönyv pótlását. Az ily módon, nem jogszerűen kezdeményezett törzskönyv pótlásáért a kérelmező felelős! Az eljárás illetékmentes, ha a pótlás oka a korábbi törzskönyv eltulajdonítása.

eSzemélyi »

Lehetősége van a tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolványhoz (eSzemélyi) tartozó vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám módosítására, törlésére, valamint a 2016. november 14. előtt kiállított eSzemélyire szolgáltatásazonosító telepítésére.

Rendelkezési nyilvántartás »

Meghatalmazásokat adhat hivatalos ügyeinek intézésére a Rendelkezési Nyilvántartásban szereplő ügytípusokban. Rendelkezhet arról, hogy ügyintézései során milyen formában (telefon, e-mail, postai út) tartsák Önnel a kapcsolatot a hivatalok, illetve, hogy Ön milyen módon kívánja igénybe venni a hivatali, ügyintézési szolgáltatásokat.

Személyazonosító igazolvány elvesztés bejelentése »

Lehetősége van elektronikus úton bejelenteni kártyaformátumú személyazonosító igazolványa elvesztését, eltulajdonítását és megsemmisülését. A bejelentés alapján személyazonosító igazolványa érvénytelenítésre kerül.

Útlevél »

Lehetősége van az ellopott, elvesztett vagy megsemmisült útlevél pótlására, második magánútlevél igénylésére, valamint az útlevél kiállítása iránti kérelem benyújtását követően a normál eljárásban igényelt okmány gyártási idejének lerövidítésére a „Tájékoztató” menüpontban szereplő illeték, igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetése ellenében.

Külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhelye címváltozásának bejelentése »

Amennyiben Ön külföldön élő magyar állampolgár, akkor elektronikus kapcsolattartás útján itt jelentheti be a már nyilvántartásba vett külföldi lakóhelye címének megváltozását. A bejelentés díj- és illetékmentes.

Külföldi letelepedés »

Amennyiben Ön Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával kívánja elhagyni, itt nyújthatja be erről szóló nyilatkozatát. Az eljárás illetékmentes.

Szállásadói ügyek »

A lakás tulajdonosa, haszonélvezője (szállásadó) itt nyilatkozhat arról, hogy a lakásába történő lakcímbejelentéshez személyesen vagy elektronikusan kíván hozzájárulni. Ha az elektronikus módot választja, itt megteheti előzetes elektronikus hozzájárulását is. Korábban megtett nyilatkozatát módosíthatja, vagy törölheti. A szállásadó itt kérhet értesítést arról is, hogy a lakásába lakcímbejelentés történt. A nyilatkozatok megtétele illetékmentes.

Anyakönyvi kivonat »

Lehetősége van a magyar anyakönyvben szereplő születési, házasságkötési vagy bejegyzett élettársi kapcsolat eseményéről születési/házassági/bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonatot igényelni. Az elektronikusan igényelt anyakönyvi kivonathoz többnyelvű formanyomtatvány is kérelmezhető. Az anyakönyvi kivonat és a formanyomtatvány kiállítása illetékmentes.

Tájékoztatás SZL-ben tárolt saját adatokról »

A magánszemélyek elektronikus kapcsolattartás keretében tájékoztatást igényelhetnek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nyilvántartott saját aktuális adataikról.

Egyéni vállalkozás »

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kezeli és működteti 2020. július 1-jétől

  • az egyéni vállalkozók nyilvántartását,
  • a Webes Ügysegéd egyéni vállalkozói bejelentésekre szolgáló felületét, valamint
  • az egyéni vállalkozók nyilvántartásának nyilvános lekérdezőfelületét is.

Továbbra is a Webes Ügysegéddel lehet bejelenteni a

  • a tevékenység elkezdését,
  • az adatváltozást,
  • a szünetelést, illetve
  • a szünetelés utáni folytatást és
  • a tevékenység megszüntetését.

A Webes Ügysegéddel hatósági bizonyítványt is kérhet az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában kezelt adatairól.

Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése alatt a székhelyadatban bekövetkezett változás is kizárólag a Webes Ügysegéddel jelenthető be. A szünetelés időtartama alatt kizárólag a megváltozott székhelyadat jelenthető be, más adatváltozás bejelentésére nincs lehetőség.

Nem lehet a Webes Ügysegéddel bejelenteni továbbra sem

  • az adózással kapcsolatos adatok változását,
  • a tevékenység özvegyi, örökösi jogon történő elkezdését.

Nem a Webes Ügysegéddel, hanem közvetlenül a NAV-hoz kell benyújtani továbbra is a különböző adózási nyilatkozatok, például az áfához, katához kapcsolódó nyilatkozatok változását, valamint a különböző adózási adat- és változásbejelentéseket. A tevékenység özvegyi, örökösi jogon történő elkezdését személyesen a NAV ügyfélszolgálatain kell bejelentenie.

További információ telefonon a NAV Infóvonalán a 1819-es számon vagy személyesen a NAV ügyfélszolgálatain kérhető.

Parkolási igazolvány »

Lehetősége van a kizárólag végleges állapotú természetes személy részére 5 évre kiállított, illetve lejárati határidő nélkül kiadott parkolási igazolvány, a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlanná válása okán díj-és illetékmentes cseréjére abban az esetben, ha az igazolvány a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt irat valamelyike alapján került kiállításra. Azon végleges állapotú ügyfelek részére kiállított igazolványok cseréje, amelyek még 5 éves időtartamra kerültek kiállításra, 2020. január 01. napjától kezdve legfeljebb a lejárat előtt 90 nappal kezdeményezhető.

Vezetői engedély pótlás »

Az űrlap kitöltésével lehetősége van vezetői engedélye pótlására annak elvesztése, eltulajdonítása vagy megsemmisülése esetén. A vezetői engedély pótlása iránti kérelem kizárólag abban az esetben nyújtható be elektronikus úton, ha a pótolandó vezetői engedély 2001. január 1-jét követően került igénylésre.

Az eljárás illetékmentes, ha a pótlás oka a korábbi vezetői engedély eltulajdonítása.

Adatváltozásról értesítés küldése »

Lehetősége van a szolgáltatáshoz csatlakozott szervek esetében kérelmezni, hogy a Belügyminisztérium által kezelt közhiteles nyilvántartásokkal összefüggő adatváltozás esetén a Belügyminisztérium küldjön az adatváltozásról értesítést a csatlakozott szerveknek.