Parkolási igazolvány

A parkolási igazolvány a mozgáskorlátozott személyt vagy az őt szállító jármű vezetőjét jogosítja fel az alábbi kedvezmények igénybevételére:

 • közlekedhet és várakozhat "Gyalogos övezetben" valamint "Gyalogos és kerékpáros övezetben"

 • legfeljebb 20 km/óra sebességgel behajthat az alábbi jelzőtábláknál, ha úti célja a jelzőtáblával megjelölt úton van, vagy csak ezen az úton közelíthető meg:
  • "Mindkét irányból behajtani tilos"
  • "Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos"
  • "Motorkerékpárral behajtani tilos"
  • "Járműszerelvénnyel behajtani tilos"
  • "Segédmotoros kerékpárral behajtani tilos"

 • parkolhat a kizárólag mozgáskorlátozott személyt szállító járművek részére fenntartott parkolóhelyen
 • járdán akkor is megállhat, ha a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg
 • várakozhat olyan helyen is, ahol a várakozást jelzőtábla tiltja
 • korlátozott várakozási övezetben és várakozási övezetben a várakozást ellenőrző órával (parkométerrel) vagy jegykiadó automatával ellátott várakozóhelyen várakozhat a várakozást ellenőrző óra, illetve jegykiadó automata működtetése nélkül is

A jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni az igazolványt, hogy előlapja ellenőrzés céljából tisztán látható legyen.

Jogosultak köre
 • közlekedőképességében súlyosan akadályozott
 • a látási fogyatékos
 • az értelmi fogyatékos
 • az autista
 • a mozgásszervi fogyatékos
 • a vak vagy gyengén látó

A jogosultságot szakvéleménnyel vagy szakhatósági állásfoglalással kell igazolni.

Hol intézhető

Parkolási igazolvány kiadására, meghosszabbítására, cseréjére, pótlására irányuló kérelem benyújtható:

 • elektronikusan az ügyfélkapun keresztül intézhető az igazolvány pótlása, végleges állapotú ügyfelek esetén az igazolvány cseréje időbeli hatály lejárata miatt (ide nem értve a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (4) bekezdése szerinti, a mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó jogosultságok és kedvezmények igazolására 2012. december 31-ét követően fel nem használható orvosi szakvélemények esetén kiállított igazolványokat)

A kész okmány átvehető a kérelmező választása szerint:

Szükséges iratok

Parkolási igazolvány ügyintézéshez szükséges okmányok:

 • személyazonosításra alkalmas érvényes okmány
  (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)
 • a jogosultságot igazoló szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás
 • egy darab igazolványképet kell mellékelni, ha
  • az ügyfél a kérelmét nem személyesen nyújtja be, vagy
  • a kérelmet a települési önkormányzat jegyzőjénél terjeszti elő

(Okmányirodai ügyintézéskor megtörténik az arcképmás felvétele.)

A régi igazolvány leadás szükséges: 

A kérelmet az ügyfél saját kezűleg írja alá 

Költségek

Díj-és illetékmentes az igazolvány:

 • kiadása
 • cseréje
 • pótlása
Ügyintézési idő

Az igazolvány kiadására irányuló eljárás ügyintézési határideje – ide nem értve az esetlegesen szükséges szakértői vagy szakhatósági állásfoglalás kialakításának idejét - 15 nap.

Érdemes tudni

A parkolási igazolvány érvényességi ideje (időbeli hatálya)

 • 5 év, ha a szakvélemény szerint a mozgásában korlátozott személy állapota végleges. 
 • 3 év, ha a szakvélemény szerint a jogosult állapota nem végleges. 
 • Amennyiben a szakvélemény a következő felülvizsgálat, ellenőrző vizsgálat időpontjaként, illetve az állapot fennállásának várható időpontjaként 3 évnél rövidebb időtartamot határoz meg, akkor az igazolvány időbeli hatálya megegyezik a szakvélemény érvényességének időtartamával. 
Érvénytelen az igazolvány, ha 

A parkolási igazolvány birtokban tartására vonatkozó szabályok

 • Használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött kell elhelyezni oly módon, hogy előlapja a hatályosság és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen.
 • A jogosultat szállító jármű vezetője az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet.
 • Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni.
 • Az igazolvány nem adható át használatra az arra jogosulatlan személynek.
 • Amennyiben a jogosult maga él vissza az igazolvány biztosította kedvezményekkel, az igazolványt vissza kell vonni, és a visszavonástól számított egy évig részére új igazolvány nem állítható ki.
 • Eltulajdonítás, megsemmisülés vagy elvesztés tényét haladéktalanul be kell jelenti bármelyik okmányirodában.
 • Az adatváltozás tényét 15 napon belül be kell jelenteni az okmányirodában.
 • Az érvénytelenné vált, megrongálódott vagy egyéb okból cserére szoruló igazolványt haladéktalanul le kell adni bármelyik okmányirodában.
Elektronikus ügyintézés

Teljes egészében elektronikusan intézhető:

 • a parkolási igazolvány pótlása

Elektronikusan előkészíthető:

 • a parkolási igazolvány igénylése
 • a parkolási igazolvány cseréje

A teljes körű elektronikus ügyintézés lépései pótlásnál:

1. lépés
Jelentkezzen be Ügyfélkapuján felhasználói neve és jelszava megadásával.

2. lépés
Kattintson az "Elektronikusan intézhető ügyek" menüpontra, majd a megjelenő ügyek listájából válassza ki a "Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa" ügyet és kattintson a "Használom a szolgáltatást" gombra.

3. lépés
Jelölje be a "Parkolási igazolvány pótlása" ügytípust, majd lépjen "Tovább".

4. lépés
A megyék listáját tartalmazó felületen válassza ki a megyét, és kattintson az "Okmányiroda választása" gombra.

5. lépés
"Az illetékes szervezetek listája" felületen jelölje be a választott "Szervezet adatai"-t, majd kattintson a "Tovább (ügy adatlaphoz)" gombra.

6. lépés
Töltse ki a megjelenő elektronikus adatlapot, majd az "Ügy indítása" gombra kattintva fejezheti be az ügyintézést.

7. lépés
A Központi Rendszer visszaigazolást küld az Ügyfélkapujához tartozó e-mail címére az ügy azonosítójáról (ügyszámról), az eljárás költségéről, a fizetés módjáról, továbbá az eljárási költség befizetésének határidejéről.

Kattintson a felső menüsorban az "Ügyintézés" gombra, majd az alatta megjelenő "internetes okmányiroda" almenüre, és indítsa el az "Ügykezelés" szolgáltatást.

A rendszer megjeleníti az elindított ügyeinek listáját. Ezekből kiválasztva az adott ügyet az "Ügy általános adatai" bejelölésével az "Ügy megtekintése" funkcióra kattintson, majd töltse ki az "Eljárási költség tétel adatok" oldalt.

Az elektronikus ügyintézés lépései igénylés és csere esetén:

1. lépés
Jelentkezzen be Ügyfélkapuján felhasználói neve és jelszava megadásával.

2. lépés
Kattintson az "Elektronikusan intézhető ügyek" menüpontra, majd a megjelenő ügyek listájából válassza ki a "Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa" ügyet és kattintson a "Használom a szolgáltatást" gombra.

3. lépés
Jelölje be a "Parkolási igazolvány igénylése" vagy "Parkolási igazolvány cseréje" ügytípust, majd lépjen "Tovább".

4. lépés
A megyék listáját tartalmazó felületen válassza ki a megyét, és kattintson az "Okmányiroda választása" gombra.

5. lépés
"Az illetékes szervezetek listája" felületen jelölje be a választott "Szervezet adatai"-t, majd kattintson a "Tovább (ügy adatlaphoz)" gombra.

6. lépés
A megjelenő elektronikus adatlapot töltse ki, majd az "Ügy indítása" gombra kattintva fejezheti be az ügyintézés előkészítését.

7. lépés
Ezt követően a rendszer felajánlja az okmányirodai időpontfoglalás lehetőségét. Ha él vele, a rendszer visszaigazolást küld az e-mail címére a 2 órás idősávon belül lefoglalt pontos időpontról. Ebben az időpontban várják Önt az okmányirodában.

Letölthető anyagok

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik.

Fogalmak
Parkolási igazolvány
Gyakran ismételt kérdések
Milyen kedvezményekre jogosít a parkolási igazolvány?
Ki jogosult parkolási igazolványra?
Milyen szakvéleménnyel lehet igazolni a jogosultságot a parkolási igazolványra?
Mit kell tenni adatváltozás esetén?
Mit kell tenni a talált parkolási igazolvánnyal?
Milyen szabályok vonatkoznak az igazolvány használatára?
Ki és hogyan jogosult ellenőrizni az igazolványt?
Jogszabályok
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
 • 1990. évi CXIII. törvény az illetékekről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról
 • 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
 • 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól
 • 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről
 • 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről
 • 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról
 • 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról
 • 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)
 • 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól
 • 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.