Hirdetmények

Hirdetményi közlésre jogszabályban meghatározott esetekben kerül sor. A hirdetményben felsorolt ügyekben hatóságunk döntést hozott, és az ügyben hirdetményi közlésnek van helye. A döntés átvehető a hirdetményben megjelölt helyen személyesen vagy meghatalmazott útján.

2020. október 8-án kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2020. október 26.)

2020. október 8-án kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2020. október 23.)

2020. október 6-án kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2020. október 21.)