Hirdetmények

Hirdetményi közlésre jogszabályban meghatározott esetekben kerül sor. A hirdetményben felsorolt ügyekben hatóságunk döntést hozott, és az ügyben hirdetményi közlésnek van helye. A döntés átvehető a hirdetményben megjelölt helyen személyesen vagy meghatalmazott útján.

2020. május 29-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2020. június 13.)

2020. május 28-án kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2020. június 12.)

2020. május 27-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2020. június 11.)