Hirdetmények

Hirdetményi közlésre jogszabályban meghatározott esetekben kerül sor. A hirdetményben felsorolt ügyekben hatóságunk döntést hozott, és az ügyben hirdetményi közlésnek van helye. A döntés átvehető a hirdetményben megjelölt helyen személyesen vagy meghatalmazott útján.

2023. február 01-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2023. február 16.)

2023. február 01-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2023. február 16.)