Hirdetmények

Hirdetményi közlésre jogszabályban meghatározott esetekben kerül sor. A hirdetményben felsorolt ügyekben hatóságunk döntést hozott, és az ügyben hirdetményi közlésnek van helye. A döntés átvehető a hirdetményben megjelölt helyen személyesen vagy meghatalmazott útján.

2021. október 25-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2021. november 12.)

2021. október 11-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2021. október 27.)

2021. október 8-án kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2021. október 26.)