Hirdetmények

Hirdetményi közlésre jogszabályban meghatározott esetekben kerül sor. A hirdetményben felsorolt ügyekben hatóságunk döntést hozott, és az ügyben hirdetményi közlésnek van helye. A döntés átvehető a hirdetményben megjelölt helyen személyesen vagy meghatalmazott útján.

2021. március 29-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2021. április 14.)

2021. március 16-án kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2021. április 1.)