Hirdetmények

Hirdetményi közlésre jogszabályban meghatározott esetekben kerül sor. A hirdetményben felsorolt ügyekben hatóságunk döntést hozott, és az ügyben hirdetményi közlésnek van helye. A döntés átvehető a hirdetményben megjelölt helyen személyesen vagy meghatalmazott útján.

2019. november 28-án kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2019. december 13.)

2019. november 26-án kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2019. december 7.)

2019. november 15-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2019. december 2.)