Hirdetmények

Hirdetményi közlésre jogszabályban meghatározott esetekben kerül sor. A hirdetményben felsorolt ügyekben hatóságunk döntést hozott, és az ügyben hirdetményi közlésnek van helye. A döntés átvehető a hirdetményben megjelölt helyen személyesen vagy meghatalmazott útján.

2020. március 3-án kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2020. március 17.)

2020. február 27-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2020. március 13.)

2020. február 14-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2020. február 29.)