Hirdetmények

Hirdetményi közlésre jogszabályban meghatározott esetekben kerül sor. A hirdetményben felsorolt ügyekben hatóságunk döntést hozott, és az ügyben hirdetményi közlésnek van helye. A döntés átvehető a hirdetményben megjelölt helyen személyesen vagy meghatalmazott útján.

2020. július 29-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2020. augusztus 13.)

2020. július 27-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2020. augusztus 11.)

2020. július 19-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2020. augusztus 1.)