Hirdetmények

Hirdetményi közlésre jogszabályban meghatározott esetekben kerül sor. A hirdetményben felsorolt ügyekben hatóságunk döntést hozott, és az ügyben hirdetményi közlésnek van helye. A döntés átvehető a hirdetményben megjelölt helyen személyesen vagy meghatalmazott útján.

2021. július 23-án kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2021. augusztus 10.)

2021. július 13-án kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2021. július 29.)