Járművezetők előéleti pontrendszerével kapcsolatos tudnivalók

Mikor kapok előéleti pontot?

2001. január 1-jétől a közúti közlekedéssel összefüggő

  • bűncselekmény
  • a közúti közlekedés biztonságát fokozottan veszélyeztető szabálysértés
  • közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés

a továbbiakban együtt: szabályszegés esetén.

Hogy tudhatom meg, hogy van-e és mennyi előéleti pontom?

Előéleti pontjainak számáról tájékoztatást kérhet a közlekedési előéleti pontrendszert nyilvántartó szervtől (Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság, a továbbiakban: Nyilvántartó).

További információ
1818   (Külföldről: +36-1-550-1858)
1818@1818.hu

Kaphatok-e előéleti pontot, ha nincsen vezetői engedélyem?

Nem, csak vezetői engedéllyel rendelkező személy kaphat előéleti pontot.

Hogyan értesülök a kapott és a nyilvántartott pontjaimról?

A szabályszegés miatt eljáró hatóság az általa hozott határozatban, a helyszínen alkalmazott közigazgatási bírság és a helyszíni bírság esetén az elismervényben (tájékoztatóban) tájékoztatja az elkövetőt az elbírált cselekményhez - jogszabály által - rendelt pontok számáról.
A határozat megváltoztatása, illetve téves tájékoztatás miatt az első fokon eljáró hatóság, a helyszínen alkalmazott közigazgatási bírság és a helyszíni bírság kiszabása esetén a bírságot kiszabó hatóság értesíti az elkövetőt a jogszabály által a szabályszegéshez rendelt pontszámról.
A bírósági határozattal elbírált cselekményhez rendelt pontok számáról az elkövetőt a Nyilvántartó tájékoztatja.
A nyilvántartásba vett pontszámot, a pontszám alapját képező szabályszegést megállapító határozat jogerőre emelkedésének, illetve a helyszíni bírság tudomásulvételének időpontjától számított legfeljebb három évig lehet a pontok összesítésénél figyelembe venni.
A Nyilvántartó értesíti a járművezetőt, ha pontjainak száma a 13-at elérte, tájékoztatja a pontok csökkentését eredményező önkéntes utánképzés lehetőségéről, továbbá figyelmezteti a felső pontérték elérésének következményeire.

Mi a következménye, ha elértem a 18 pontot?

Ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma elérte vagy meghaladta a 18-at, a Nyilvántartó három napon belül értesíti az illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (főváros kerületi) hivatalát (a továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság) (a továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság), amely ennek alapján a járművezető vezetői engedélyét határozattal, nyolc napon belül visszavonja.
A visszavont vezetői engedélyt annak leadásától számított hat hónapot követően vissza kell adni, ha a járművezető igazolja, hogy a vezetői engedély visszavonását követően utánképzésen vett részt, és a vezetési jogosultság külön jogszabályban meghatározott egyéb feltételei fennállnak.

Van lehetőségem csökkenteni a meglévő pontjaim számát, mielőtt elérném a 18 pontot?

Igen.
A járművezető önkéntes utánképzéssel csökkentheti nyilvántartott pontjainak számát. Az engedély-nyilvántartásba elektronikus úton beérkezett utánképzési igazolás alapján, az önkéntes utánképzés sikeres elvégzésének napján nyilvántartott pontok számát 13 pontig 9 ponttal, 14-17 pont között 6 ponttal kell csökkenteni. Amennyiben a nyilvántartott pontok között közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt rendelt 9 pontérték megállapítása is szerepel, a járművezető nyilvántartott pontjainak száma az utánképzésen való önkéntes részvétellel csak a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt rendelt 9 pont feletti pontok tekintetében csökkenthető.
A Nyilvántartó értesíti a járművezetőt az önkéntes utánképzés alapján történt pontcsökkentés mértékéről és a fennmaradó pontok számáról. A nyilvántartott pontok száma az önkéntes utánképzésen való részvétel igazolásától számított egy éven belül ismételt önkéntes utánképzéssel nem csökkenthető.