Hatósági erkölcsi bizonyítvány

A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításával kapcsolatos ügyek tekintetében a bűnügyi nyilvántartó szerv jár el országos illetékességgel.

Jogosultak köre

Bármely természetes személy – állampolgárságtól függetlenül – jogosult hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelmet előterjeszteni.

Hol intézhető

A bizonyítvány iránti kérelem benyújtható:

 • postai úton
 • elektronikus úton- Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező ügyfelek Webes Ügysegéd alkalmazáson, valamint OkmányApp mobil applikáción keresztül igényelhetnek hatósági erkölcsi bizonyítványt;
  • Telefonos Azonosítóval rendelkező ügyfelek telefonon keresztül igényelhetnek hatósági erkölcsi bizonyítványt (a 1818 számon hívható Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül).
 • személyesen a bűnügyi nyilvántartó szerv ügyfélszolgálatán (1097 Budapest, Vaskapu utca 30/A.) az alábbi ügyintézési időben, kizárólag előzetes időpontfoglalással (a 1818 számú Kormányzati Ügyfélvonalon):
  hétfőtől - csütörtökig 8:00 és 16:30 között
  pénteken: 8:00-14:00 között
 • személyesen a kormányablakokban.
 • külföldről Magyarország diplomáciai és konzuli képviseletein személyes megjelenéssel lehet a hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelmet előterjeszteni. A konzulátushoz benyújtott kérelemmel kapcsolatos eljárásért, valamint a konzuli hatóság által teljesített szolgáltatásért (pl. hiteles fordítás készítése) konzuli díjat kell fizetni. A díjat a konzulátusok egyedileg határozzák meg. Az elkészült hatósági erkölcsi bizonyítványok a kérelmet továbbító állam által meghatározott módon
  - papír formában, a Külügyminisztériumon keresztül, diplomáciai kézbesítés útján,
  vagy
  - elektronikus közokiratként, e-mail útján kerülnek kézbesítésre.

  A kiállított bizonyítvány átvehető:

  • a postai úton, az elektronikus úton, valamint a telefonon keresztül kérelmezett bizonyítvány kizárólag papír formában készül el és postai úton, tértivevényes küldeményként, a kérelemben megjelölt címen vehető át, ahol a bizonyítvány átvételére kizárólag a címzett jogosult;
  • a személyes megjelenéssel előterjesztett kérelemre kiállított, papír alapú bizonyítvány kizárólag személyesen a bűnügyi nyilvántartó szerv ügyfélszolgálatán vehető át,
  • a külföldön kérelmezett bizonyítvány kizárólag papír formában vehető át Magyarország diplomáciai és konzuli képviseletein.
  Szükséges iratok

  Az ügyintézéshez szükséges:

  • postai úton történő előterjesztés esetén a hiánytalanul kitöltött és aláírt „Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”szükséges az eljárás megindításához;
  • személyes megjelenéssel előterjesztett kérelmezés esetén érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély) és lakcímigazolvány (személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány) szükséges;
  Költségek

  A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás illetékmentes.

  További információ
  1818   (Külföldről: +36-1-550-1858)
  1818@1818.hu

   

   
  Ügyintézési idő

  A postai - és elektronikus úton (Webes Ügysegéd, OkmányApp, telefon) előterjesztett kérelmekre indult közigazgatási hatósági eljárás ügyintézési ideje 8 nap.

  Az ügyintézési időbe nem számít bele a postai úton történő kézbesítés ideje, valamint az esetleges hiánypótlási felhívás teljesítésének ideje.

  A személyes megjelenéssel történő előterjesztés esetén az ügyintézési határidő 5 nap, azonban az esetek többségében a kiállítható bizonyítvány a kérelem benyújtásának napján átvehető.

   
  Érdemes tudni

  A bizonyítvány a kiállításától számított kilencven napig érvényes.

  A bizonyítvány kizárólag magyar nyelven kerül kiállításra. A bűnügyi nyilvántartó szerv hiteles fordítást nem készít.

  Egy kérőlap alapján egy bizonyítvány kerül kiállításra. Minden további bizonyítvány kiállításához újabb kérőlap kitöltése, kérelem előterjesztése szükséges.

  A bűnügyi nyilvántartó szerv a bizonyítványról másolatot, kivonatot nem készíthet.

   
  Jogorvoslat

  A hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kapcsolatos hatósági döntéssel szemben, annak közlésétől számított harminc napon belül, jogsérelemre hivatkozással, a belügyminiszter ellen közigazgatási per indítható a felperes lakó-, illetve tartózkodási helye szerinti közigazgatási kollégiummal működő törvényszéknek címzett keresettel.
  A keresetlevelet a Belügyminisztérium „BELUGY 629214158” KRID számú hivatali kapuján keresztül lehet elektronikus formában előterjeszteni, vagy a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Bűnügyi Nyilvántartó Hatóságnak címzett ajánlott küldeményként postára adni, illetve ezen szervezeti egységnél benyújtani.
  A bírósági eljárás illetékköteles, azonban a felperest illetékfeljegyzési jog illeti meg, amely alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól.
  A Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél erre irányuló kérelmére tárgyalást tart.

  Elektronikus ügyintézés

  A hatósági erkölcsi bizonyítvány elektronikusan a Webes Ügysegéd alkalmazáson, valamint az OkmányApp mobil applikáción keresztül intézhető, illetve a telefonon keresztül történő kérelmezés esete is az elektronikus úton történő kérelmezések közé sorolandó.

  Fogalmak
  A hatósági erkölcsi bizonyítvány
   
  Gyakran ismételt kérdések
  Mit kell tenni, ha hibásan kitöltött kérőlapot küldtünk be?
  Mit kell tenni, ha tévedésből mégis befizettük az illetéket vagy korábbi kérőlaphoz tartozó készpénz-átutalási megbízáson a 3100 forintot?
  Mit tartalmaz a hatósági erkölcsi bizonyítvány?
   
  Jogszabályok

  A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.