Támogató dokumentum a többszöri belépésre és a turizmus alatti ideiglenes munkavállalásra jogosító vízum igényléséhez

2017. január 1-én lépett hatályba a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Egyetértési Megállapodást kihirdető 2016. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Megállapodás), ezáltal megnyílt a lehetőség a két ország állampolgárai részére, hogy egy évet meg nem haladóan tartózkodjanak a másik fél területén, és - a Megállapodásban meghatározott feltételek teljesítése esetén - ideiglenesen munkát is vállaljanak úgy, hogy tartózkodásuk célja elsődlegesen nem keresőtevékenység folytatása, hanem turizmus.

A Megállapodás évente maximum 200 főben korlátozza a programban való résztvevők számát, magyar és ausztrál oldalon egyaránt. A sikeres magyar kérelmezők számára Ausztráliában ún. turizmus alatti ideiglenes munkavállalásra jogosító vízum (Work and Holiday visa) kerül kiállításra.

A Megállapodás a kérelmezők részére előírja ún. támogató dokumentum benyújtását is. A támogató dokumentumot a magyar kérelmezők részére a Belügyminisztérium állítja ki.

A támogató dokumentum tartalma

 • a kérelmező személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt természetes személyazonosító adatai,
 • az a tény, hogy a kérelmező büntetlen előéletű,
 • az a tény, hogy a kérelmező rendelkezik a visszautazás időpontjában is érvényes magánútlevéllel, valamint
 • a kérelmező nyilatkozatai arról, hogy a kérelmező
  • megfelelő iskolai végzettséggel rendelkezik,
  • megfelelő nyelvismerettel rendelkezik, továbbá
  • vállalja, hogy legkésőbb a külföldi hatóság által kiállított tartózkodásra jogosító engedélyben foglalt idő leteltekor elhagyja az engedélyt kiállító államot.
Hol intézhető

A támogató dokumentum iránti kérelem személyesen a Belügyminisztérium Személyes Ügyfélszolgálati és Okmányügyeleti Főosztályán nyújtható be (1133 Budapest, Visegrádi utca 112.), illetve elektronikus úton a https://szuf.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#szolgaltatas_lista,UT.VI weboldalon, elektronikus azonosítást követően.

A személyes ügyintézéshez előzetesen időpontot szükséges foglalni a 1818-as (külföldről: +36-1-550-1858) telefonszámon (a 2.1. menüpont – időpontfoglalás - kiválasztásával).

További információ
1818   (Külföldről: +36-1-550-1858)
1818@1818.hu

 


A személyes ügyintézéshez szükséges iratok
 • érvényes személyazonosításra alkalmas okmány
  (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)
 • lakcímigazolvány (személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány), ha azzal a kérelmező rendelkezik
 • kérelem a támogató dokumentum kiállítása iránt.
Költségek

A támogató dokumentum kiadására irányuló hatósági eljárás illeték- és díjmentes.


Ügyintézési idő

A támogató dokumentum a kérelem előterjesztésétől számított nyolc napon belül kerül kiállításra, amelyet a kérelmező a kérelemben megjelölt módon vehet kézhez (elektronikus úton, postai úton vagy személyesen).


Letölthető anyagok
 • kérelem a támogató dokumentum kiadása iránt
Gyakran ismételt kérdések
Hová fordulhatok, ha vízummal kapcsolatos kérdésem van?
Jogszabályok
 • 2016. évi XCVIII. törvény a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről
 • 1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről