Támogató dokumentum a többszöri belépésre és a turizmus alatti ideiglenes munkavállalásra jogosító vízum igényléséhez

2017. január 1-én lépett hatályba a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Egyetértési Megállapodást kihirdető 2016. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Megállapodás), ezáltal megnyílt a lehetőség a két ország állampolgárai részére, hogy egy évet meg nem haladóan tartózkodjanak a másik fél területén, és - a Megállapodásban meghatározott feltételek teljesítése esetén - ideiglenesen munkát is vállaljanak úgy, hogy tartózkodásuk célja elsődlegesen nem keresőtevékenység folytatása, hanem turizmus.
A Megállapodás évente maximum 200 főben korlátozza a programban való résztvevők számát, magyar és ausztrál oldalon egyaránt. A sikeres magyar kérelmezők számára Ausztráliában ún. turizmus alatti ideiglenes munkavállalásra jogosító vízum (Work and Holiday visa) kerül kiállításra.

A Megállapodás a kérelmezők részére előírja ún. támogató dokumentum benyújtását is. A támogató dokumentumot a magyar kérelmezők részére a Belügyminisztérium állítja ki.

A támogató dokumentum tartalma

 • a kérelmező személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt természetes személyazonosító adatai,
 • az a tény, hogy a kérelmező büntetlen előéletű,
 • az a tény, hogy a kérelmező rendelkezik a visszautazás időpontjában is érvényes magánútlevéllel, valamint
 • a kérelmező nyilatkozatai arról, hogy a kérelmező
  • megfelelő iskolai végzettséggel rendelkezik,
  • megfelelő nyelvismerettel rendelkezik, továbbá
  • vállalja, hogy legkésőbb a külföldi hatóság által kiállított tartózkodásra jogosító engedélyben foglalt idő leteltekor elhagyja az engedélyt kiállító államot.
Hol intézhető

A támogató dokumentum iránti kérelem kizárólag személyesen nyújtható be a Belügyminisztérium Személyes Ügyfélszolgálati és Okmányügyeleti Főosztályán (1133 Budapest, Visegrádi utca 112.). A személyes ügyintézéshez előzetesen időpontot szükséges foglalni a 1818-as (külföldről: +36-1-550-1858) telefonszámon (a 2.1. menüpont – időpontfoglalás - kiválasztásával).

További információ
1818   (Külföldről: +36-1-550-1858)
1818@1818.hu

 


Szükséges iratok
 • érvényes személyazonosításra alkalmas okmány
  (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)
 • lakcímigazolvány (személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány), ha azzal a kérelmező rendelkezik
 • kérelem a támogató dokumentumkiállítása iránt
 • az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazoló dokumentum.
Költségek

A támogató dokumentum kiadására irányuló hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja 5000 forint, amelyet

 • banki átutalással (bankszámlaszám: 10032000-01483305-39100007), vagy
 • postai készpénz-átutalási megbízás igénybevételével (a készpénz-átutalási megbízás a kérelem benyújtásának helyszínén szerezhető be, a helyszínen továbbá rendelkezésre áll egy postakirendeltség a befizetés teljesítésére), vagy
 • POS terminálon keresztül történő bankkártyás fizetéssel
kell megfizetni.


Ügyintézési idő

A támogató dokumentum a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kerül kiállításra, amely a kérelmező részére postai úton kerül kiküldésre. A magyarországi címmel nem rendelkező kérelmező – megalapozott kérése esetén – személyesen, vagy meghatalmazottja útján veheti át a támogató dokumentumot.

Letölthető anyagok
 • kérelem a támogató dokumentum kiadása iránt
Gyakran ismételt kérdések
Hová fordulhatok, ha vízummal kapcsolatos kérdésem van?
Jogszabályok
 • 2016. évi XCVIII. törvény a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről
 • 1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 152/2014. (VI.6.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
 • 5/2016. (II.10.) BM rendelet a törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés alapján kiállítandó közokirat kiadásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról