A holland hatóságnak küldendő adatszolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás

A holland nyilvántartó hatóság, az RDW, amely ellátja a jármű- és vezetői engedélyekkel kapcsolatos nemzetközi adatszolgáltatási feladatokat is, az alábbi változásokról tájékoztatta a magyar nyilvántartó hatóságot, (ez korábban a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala volt, 2017. január 1-jétől a Belügyminisztérium)

2011. december 31-ig az RDW közvetlenül szolgáltatott adatokat a különböző magyar hatóságok részére. Ezek a személyes adatok 2011. december 31-ig postai küldeményként kerültek továbbításra.

2012. január 01-jétől az RDW megszüntette a közvetlen kapcsolattartást a külföldi, így a magyar hatóságokkal is. Az adatok átadása ezen időponttól kezdve a nemzeti kapcsolattartó pontokon keresztül történik.

Magyarország tekintetében a nemzeti kapcsolattartó pont:

  Belügyminisztérium
  Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály

  1094 Budapest, Balázs Béla utca 35.

  dr. Kőműves Bianka Réka főosztályvezető/ dr. Márton Ágnes főosztályvezető-helyettes

  e-mail: Kozlekedesi.Foosztaly@bm.gov.hu

További információ
1818   (Külföldről: +36-1-550-1858)
1818@1818.hu

 


2012. január 1-jétől a helyi hatóságok nem fordulhatnak közvetlenül az RDW-hez adatszolgáltatás iránti kérelemmel. A holland járművek tulajdonosi/üzembentartói adataira vonatkozó adatszolgáltatás iránti kérelmeket, az RDW a nemzeti kapcsolattartó ponton keresztül fogadja. A továbbítandó kérelmeket az RDW által megadott formában, a Kozlekedesi.Foosztaly@bm.gov.hu e-mail címre kell megküldeni.

Az RDW tájékoztatása szerint az adatkéréssel kapcsolatos formai követelmények a következők:

A kérelmet excel vagy csv formátumban, sorokba foglalva kell megküldeni.
Az excel táblázat első sora az alábbi oszlopokat kell hogy tartalmazza:

rendszám, dátum, időpont, kérelmező neve (hivatkozási szám is lehet).

pl
Rendszám dátum időpont kérelmező
01ABAB 20090101 1234 ……
02ABAB 20070512 2359 ……

További követelmények a kérelem jelöléseivel kapcsolatban:

  • Szünet, kötőjel …egyéb írásjelek használata nem megengedett;
  • Egy fájlnak legalább 20 kérelem/rendszámot kell tartalmaznia;
  • A dátumot a következő formátumban kell megadni: ÉÉÉÉHHNN
  • Az időpontot a következő formátumban kell megadni: ÓÓPP
  • Ha a kérelem nem felel meg a követelményeknek, az RDW elutasítja azt.
  • Az adatokat excel file-ban, egy oldalon kell megküldeni.

A kérelmeket a Főosztály továbbítja az RDW részére, a választ az RDW szintén a Főosztálynak továbbítja excel formátumban.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a Főosztály csak közvetítő funkciót lát el az adatcsere tekintetében. Az adatkérés jogszerűségét, megfelelőségét semmilyen szempontból nem vizsgálja vagy ellenőrzi.
Az adatok helyességéért és az előírásoknak megfelelő formában történő összeállításáért az adatkérő felel, a Főosztály nem vizsgálja, csupán továbbítja a megküldött adatkéréseket az RDW felé.

A nem az RDW által megadott feltételeknek megfelelően összeállított kérelmek elutasítása kizárólag az adatkérő felelősségi körébe tartozik.