Tájékoztatás a közúti közlekedés előéleti pontokról

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen 2022. május 10. napjától - saját magára vonatkozóan - egyszerűen, gyorsan és ingyenesen lekérdezheti a pontrendszer nyilvántartásban szereplő közúti közlekedési előéleti pontjainak a számát (és a vonatkozó adatokat).

A lekérdezés központi azonosításhoz kötött, amely történhet Ügyfélkapu azonosító segítségével, Telefonos Azonosító kóddal, eSzemélyi okmánnyal vagy Videotechnológián keresztüli azonosítással.

A https://magyarorszag.hu oldalon keresztül a „Közigazgatás, Jog” => „Adatkezelés, adatszolgáltatás” témacsoporton belül, a „Tájékoztatás közúti közlekedési előéleti pontokról” megnevezésű ügytípust kiválasztva - elektronikus azonosítást követően - az Ügyintézés indítása gomb megnyomásával a lekérdezés automatikusan megtörténik a közúti közlekedési nyilvántartásból. A sikeres lekérdezést követően a képernyőn megjelennek az aktuálisan nyilvántartott közúti közlekedési előéleti pontok, valamint a nyilvántartás szerinti összpontszám alapjául szolgáló cselekmény(ek) és pontadat(ok). A lekérdezés eredményéről azonnal tájékoztatást kap a szolgáltatási felületen. Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ugyanakkor a járművezető továbbra is jogosult arra, hogy kérelmére elektronikus úton Ügyfélkapun keresztül, vagy postai úton tájékoztatást kapjon a közúti közlekedési előéleti pontjainak számáról.

Jogosultak köre

Az előéleti pontok számára vonatkozó tájékoztatás kizárólag saját adatokról kérhető.

Hol intézhető

A kérelem benyújtható:

1. Elektronikus úton, az alábbi honlapon keresztül:
A https://magyarorszag.hu oldalon keresztül a „Közigazgatás, Jog” => „Adatkezelés, adatszolgáltatás” témacsoporton belül, a „Tájékoztatás közúti közlekedési előéleti pontokról” megnevezésű ügytípust kiválasztva - elektronikus azonosítást követően - az Ügyintézés indítása gomb megnyomásával.

2. Postai úton:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály Közlekedési Igazgatási Osztály
1094 Budapest, Balázs Béla utca 35. vagy 1476 Budapest, Pf.: 281.

3. Elektronikus úton az alábbi e-mail címre:
kozlekedesi.foosztaly@bm.gov.hu

4. Elektronikus úton Ügyfélkapun keresztül:

A https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül az Ügyfélkapu azonosítójával bejelentkezveaz alábbi adatmezők kitöltése szükséges:

Témacsoport: „Adatigénylés”

Ügytípus: a „Közúti közlekedési nyilvántartásban nyilvántartott saját adatokról tájékoztatás kérés”

Címzett: „BM Belügyminisztérium” címzettet kiválasztva küldheti meg elektronikus úton kérelmét.

Levél tárgya: szabad szöveges kitöltés (pl. tájékoztatás kérése közúti közlekedési előéleti pontokról)

Amennyiben a kérelmét elektronikus úton Ügyfélkapun keresztül nyújtja be, úgy az előéleti pontokról szóló tájékoztatást kizárólag akkor van törvényes lehetőségünk az Ügyfélkapujára megküldeni, ha a Rendelkezési Nyilvántartásban az elektronikus kapcsolattartás formájának engedélyezését nem zárta ki.

Szükséges iratok

A postai úton, vagy az elektronikus levelezési címre küldött kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

 • a járművezető személyazonosító adatait
  (név, születési név, születési hely, születési idő, anyja neve)
 • a járművezető saját kezű aláírását (elektronikus úton megküldött kérelem esetén az aláírást tartalmazó dokumentumot PDF vagy JPEG formátumban kérjük csatolni)
 • a járművezető lakcímét vagy levelezési címét
Tájékoztató küldése

A https://magyarorszag.hu oldalon keresztül történő, közvetlen lekérdezés eredményéről azonnal tájékoztatást kap a szolgáltatási felületen.

A postai úton, vagy az elektronikus levelezési címre küldött kérelem alapján kiadott tájékoztató minden esetben postai úton kerül megküldésre, elektronikus úton történő továbbításra nincs lehetőség.

Adatvédelmi okokból, amennyiben a kérelem az elektronikus levelezési címre, szkennelt aláírással kerül benyújtásra, úgy az előéleti pontokról szóló tájékoztatást kizárólag a bejelentett lakó-vagy tartózkodási helyre van törvényes lehetőség postai úton megküldeni. Amennyiben eredeti aláírással ellátott, postai úton megküldött kérelem érkezik, a kérelmező által megadott értesítési címre is lehetőség van megküldeni a kért tájékoztatást.

Amennyiben a kérelem Ügyfélkapun keresztül kerül benyújtásra, úgy az előéleti pontokról szóló tájékoztatás az Ügyfélkapura kerül megküldésre.

Költségek

A tájékoztatás ingyenes.

További információ
+36-1-455-6802, 455-6805
Ügyintézési idő

A magyarorszag.hu honlapon keresztül történő, közvetlen lekérdezés eredményéről azonnal tájékoztatást kap a szolgáltatási felületen.

A postai úton, elektronikus úton Ügyfélkapun keresztül, és elektronikus úton a kozlekedesi.foosztaly@bm.gov.hu címre küldött kérelem esetén, a kérelem beérkezését követő naptól számított 8 nap, hiányos kérelem esetén 25 nap.

Letölthető anyagok

Tájékoztató a 2021. május 21-től hatályos előéleti pontokról

Fogalmak
Közúti közlekedési előéleti pontrendszer
Gyakran ismételt kérdések
Mikor kapok előéleti pontot?
Kaphatok-e előéleti pontot, ha nincsen vezetői engedélyem?
Hogyan értesülök a kapott és a nyilvántartott pontjaimról?
Mi a következménye, ha elértem a 18 pontot?
Van lehetőségem csökkenteni a meglévő pontjaim számát, mielőtt elérném a 18 pontot?
Jogszabályok
 • 2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről
 • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 236/2000. (XII.23.) Korm. rendelet a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
 • 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.