Nyomtatás

Fogalmak
Lakcímigazolvány


Fiktív lakcím

A lakcímbejelentések hivatalból történő fiktívvé nyilvánításának akkor van helye, ha a jegyző a bejelentkezés elfogadása után állapítja meg, hogy a bejelentett lakcím valótlan (mert az érintett fizikailag nem létező lakásba jelentkezett be vagy az épület múzeum, művelődési ház stb.), megállapítja a lakcím érvénytelenségét és a döntés jogerőre emelkedését követően az érvénytelen lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg a polgár valós lakcímét be nem jelenti.

Abban az esetben, ha fizikailag létező lakásba jelentkezett be a személy, és a szállásadásra jogosult polgár igazolja, hogy a lakásába bejelentkezett személy ténylegesen nem lakik ott, a jegyző a szállásadásra jogosult polgár kérelmére dönt a lakcím fiktívvé nyilvánításáról. A döntés jogerőre emelkedését követően a fentiek szerint jár el. Nem szerepeltethető "fiktív" jelzéssel a lakcím, ha a jegyző eljárása során megállapítja, hogy az érintett - a lakás végleges elhagyásának szándéka nélkül - átmenetileg nem tartózkodik a lakásban.

A lakcím érvénytelenítése, illetőleg "fiktív" jelzéssel szerepeltetése esetén a jegyző haladéktalanul gondoskodik arról, hogy az érintett polgár lakcímet tartalmazó hatósági igazolványa érvénytelenségének ténye a hatósági igazolvány nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

Bezárás