Elvesztés, eltulajdonítás, megrongálódás miatti lakcímigazolvány pótlás
Jogosultak köre

Jogosult lakcímigazolványra:

a Magyarországon élő

 • magyar állampolgár
 • bevándorolt jogállású személy
 • letelepedett jogállású személy
 • menekültként elismert személy
 • oltalmazottként elismert személy
 • szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy

a külföldön élő

 • magyar állampolgár (külföldön élő magyar állampolgár)
Hol intézhető

Lakcímigazolvány pótlása kérelmezhető:

 • bármely járási hivatalnál
 • bejelentett tartózkodási hellyel nem rendelkező külföldön élő magyar állampolgár esetén Budapest Főváros Kormányhivatalánál vagy a külképviseleten

A kérelem személyesen, illetve a törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján terjeszthető elő.

Az elkészült lakcímigazolvány átvehető a kérelmező választása szerint:

 • a jegyzőnél vagy
 • a járási hivatalnál
 • a lakóhelyre vagy tartózkodási helyre postázva
 • a külföldön élő magyar állampolgár Budapest Főváros Kormányhivatalánál külképviseleten
Szükséges iratok

Lakcímigazolvány kiállításához szükséges okmányok:

 • személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély)
Költségek

A lakcímigazolvány kiállítására irányuló eljárás illetékmentes.

További információ
1818
Ügyintézési idő

A lakcímigazolvány amennyiben lehetőség van rá, azonnal átvehető az okmányirodában.

A külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartási ügyében az ügyintézési határidő 30 nap.

Sürgősségi eljárásra nincs lehetőség.

Érdemes tudni

A lakcímigazolványnak érvényességi ideje nincs.

Érvénytelenné válik a lakcímigazolvány, ha:

 • az abba bejegyzett adatok megváltoztak
 • megrongálódott
 • elveszett, eltulajdonították
 • hamis adatokat tartalmaz, az abba bejegyzett lakcím a nyilvántartásban érvénytelen vagy fiktív jelzéssel szerepel vagy azt nem a kiállításra jogosult szerv állította ki
 • megszűnt a lakcímigazolványra való jogosultság
 • a polgár meghalt
Letölthető anyagok

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik.

Fogalmak
Lakcímigazolvány célja
Személyi azonosító
Lakóhely
Tartózkodási hely
Lakcímbejelentési kötelezettség
Szállásadó
Lakcím nélküli polgár
Fiktív lakcím
Lakcím érvénytelenítése
Hajléktalan polgár
Lakcímigazolvány adattartalma
Lakcímigazolvány érvénytelensége
Hivatalból induló eljárás
Jogosultság megszűnése
Gyakran ismételt kérdések
Változott-e a lakcímbejelentés rendje?
Személyazonosító igazolvány kiadási eljárásban melyik járási hivatal adja ki a lakcímigazolványt?
Akinek hatósági igazolványa van, kell-e lakcímigazolványt kérnie?
Jogszabályok
 • 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról
 • 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól legyen
 • 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.