Feladatok

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) a nemzeti adatvagyon részét képező közhiteles nyilvántartások adatkezelőjeként Magyarország közigazgatási intézményrendszerének meghatározó szervezete. Feladatait két nagy területre lehet bontani: igazgatási szervként hatósági feladatokat lát el, és szolgáltató központként támogatást nyújt más szervezetek munkájához.

A KEK KH kiemelt célja az ügyfélközpontúság erősítése, a gyors és hiteles tájékoztatás, valamint a jogszabályoknak megfelelő, magas színvonalú ügyintézés és az ehhez kapcsolódó biztonságos, korrekt és pontos adatkezelés.

A KEK KH adatkezelőként vezeti a legnagyobb közhiteles nyilvántartásokat:

 • a személyiadat- és lakcímnyilvántartást
 • a bűnügyi nyilvántartást
 • a közúti közlekedési nyilvántartást
 • az úti okmányok nyilvántartását
 • az egyéni vállalkozók nyilvántartását
 • a szabálysértési nyilvántartási rendszert
 • a cégnyilvántartást
 • a központi idegenrendészeti nyilvántartást
 • a magyar igazolvány és hozzátartozói igazolvány tulajdonosok nyilvántartását
 • a kötelező felelősségbiztosítási kötvények nyilvántartását
 • az ügyfélkapu és hivatali kapu regisztrációk nyilvántartását

A KEK KH a legnagyobb állami okmánykiállító:

 • személyazonosító igazolvány
 • lakcímigazolvány
 • vezetői engedély
 • útlevél
 • magyar igazolvány
 • forgalmi engedély
 • gépjármű törzskönyv
 • egyéni vállalkozói igazolvány
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány

A KEK KH az elektronikus nyilvántartásokból nagy tömegű adatszolgáltatást teljesít a közigazgatási szervek, az önkormányzatok, az üzleti szféra és az állampolgárok részére.

A KEK KH működteti a Központi Okmányirodát, ahol éves szinten 1 millió ügyet intéznek az állampolgárok, valamint ellátja a közel 300 okmányiroda szakmai felügyeletét.

A KEK KH országos informatikai infrastruktúrával rendelkezik, és magas rendelkezésre állással üzemeltet a közigazgatás működése szempontjából kiemelt jelentőségű rendszereket:

 • okmányirodai rendszer
 • anyakönyvi hálózat
 • Schengeni Információs Rendszer
 • Kormányablakok integrált ügyfélszolgálata

A KEK KH üzemelteti a Kormányportált és más közigazgatási honlapokat.

A KEK KH látja el a kormányhivatalok informatikai rendszerének szakirányítási feladatait.

A KEK KH informatikai támogatást biztosít a választások és népszavazások lebonyolításához, valamint a nemzeti konzultációkhoz.