Európai Uniós finanszírozású projektek
Államreform Operatív Programok (ÁROP)
Az „Államreform Operatív Program” keretében megvalósítandó ÁROP-1.2.12 „Közhiteles címregiszter kialakítása” projekt célja, hogy egységes, teljes és közhiteles címregisztert hozzon létre Magyarországon, ezzel lényegesen megkönnyítve az adminisztratív folyamatokat.
Közlekedés Operatív Program (KÖZOP)
Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett tevékenységek komplex fejlesztése című projektet az ORFK, a BM és a KEKKH (továbbiakban: Konzorcium) közösen kívánja megvalósítani. A projekt konzorciumi formában kerül benyújtásra a BM, mint konzorciumvezető, gesztor irányításával.


Fenntartási időszakban lévő projektek:

Elektronikus Közigazgatás Operatív Programok (EKOP)
A projekt az EKOP 2.3. alprioritásához illeszkedik, amely az ügyfelek azonosításához szükséges új rendszer bevezetését biztosítja. Jelen projekt keretében olyan kártyarendszer születik, amely révén a jövőben a rendszerhez csatlakozó különböző állami és egyéb kártyakibocsátók kompatibilis kártyatechnológia és elfogadói környezet alkalmazásával, magas fokú biztonságot és elektronizáltságot nyújtó logisztikai rendszerben, központilag kezelt és hitelesített adatok felhasználásával nyújtják majd szolgáltatásaikat.
A Teljes körű ügyfél-azonosítás projekt keretében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) és a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) több olyan, jogszabály által előírt, az állam révén kötelezően nyújtandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást fejleszt ki, amelyek révén kialakul a teljes körű ügyfél azonosítási rendszer.
Jelen projekt célja a kormányablakok hálózati hátterének fejlesztése és az okmányirodák működéséhez szükséges kiegészítő eszközök és szolgáltatások biztosítása.
A közigazgatás hatékonyságának növelése érdekében alkalmazható egyik legfontosabb eszköz az infokommunikációs technológiák használatának folyamatos fejlesztése, bővítése és karbantartása. Ezzel elérhető az e-közigazgatási szolgáltatások minőségének javítása, a közigazgatás ügyfelei és a tisztviselők munkájának megkönnyítése, hatékonyabbá tétele. Ezen célok megvalósulását „A KEKKH informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” elnevezésű projekt támogatja, mert a projekt keretében megvalósuló hardver és szoftver beszerzések költséghatékony és fenntartható módon növelik a közigazgatási munka hatékonyságát.
A projekt fő célja az elektronikusan vezetett közhiteles anyakönyv (anyakönyvi bejegyzések nyilvántartása) létrehozása, és ebből korszerű, hatékony és gyors adattovábbítás, valamint adatszolgáltatás biztosítása az anyakönyvvezetők, illetve az anyakönyvi adatok igénylésére jogosult egyéb szervezetek és személyek számára.
A telefonos ügyfél kiszolgálási rendszer segítségével a projekt eredményeként az ügyfelek telefonon, faxon, sms-en illetve e-mailen keresztül tájékozódhatnak a közszolgáltatásokról, és kaphatnak segítséget közigazgatási ügyeik intézéséhez.
A projekt célja, hogy az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1245/2010. (XI. 17.) Korm. határozatban meghatározott szerveknél egységes irat- és dokumentumkezelő alkalmazás kerüljön kialakításra, amely felváltja az érintett szervezetek jelenlegi, egymástól eltérő iratkezelési gyakorlatát, mind a kialakult folyamatok, mind az informatikai rendszerek vonatkozásában.
Az EKOP 1.A.1 program eredményeként az ügyfelek számára bővült és korszerűbbé vált egyes, kiemelt közszolgáltatások elektronikus ügyintézésének lehetősége. 
Létrehozásra került a Magyary Programban célként kitűzött non-stop (7/24) elérhető ún. Webes ügysegéd felület, amely az ügyfelek részére a konkrét ügye vonatkozásában szükséges, eljárást előkészítő információkat összegyűjti és teljeskörű tájékoztatást nyújt. 
A "Központi szabálysértési nyilvántartás megvalósítása" kiemelt projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) keretében. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 1280 millió Ft.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) keretében. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 151 300 000 Ft.
A közös, „Az elektronikus ügyintézés megvalósítása a Külügyminisztérium tevékenységi körébe tartozó hatósági eljárásokban” című, EKOP 2.3.4-09-2009-0001 számú projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, az Új Széchenyi Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében valósulhatott meg. Az informatikai fejlesztések révén az útlevélkérelmeket, illetőleg az egyes állampolgársági eljárásokban indított ügyeket a külképviseletek egy konzuli ügyvitelt támogató rendszeren keresztül elektronikusan terjesztik fel az ügyekben döntési jogkörrel rendelkező hazai hatóságokhoz.
A projekt fő célja a 2011. január 1. napjával induló kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáinak kialakítása, amely magában foglalja a helyiségek kialakítását, valamint a kapcsolódó informatikai beszerzéseket is.
Egységes elektronikus megoldás.
A központi Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) kialakításával az egyes ügyintézési szolgáltatások „ellenértékének” (illetékek, díjak stb.) kiegyenlítése a fizetések jellegéhez illeszkedő, egységes megoldás segítségével elektronikusan történhet.
A "Második generációs biometrikus útlevél" kiemelt projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) keretében. A projekt eredményeként 2009. június 28-ától ujjnyomatot is tartalmazó útlevél kerül kiadásra Magyarországon.
A Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer az Európai Unió támogatásával, az Európai Fejlesztési Alap társfinanszírozásában valósult meg, az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) EKOP-2007/1.1.2 számú projektjének keretében.
A bűnügyi nyilvántartás vezetését támogató informatikai rendszer módosítása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg, az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP), EKOP-1.2.9. számú Bűnügyi nyilvántartás felkészítése az új jogszabályi környezetre elnevezésű projekt keretében.
"A belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelv végrehajtása" című kiemelt projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) keretében. A kiemelt projekt száma: EKOP-2.1.3-09-2009-0001.
A bűnügyi nyilvántartás vezetését támogató új informatikai tesztrendszer kialakítása az Európai Unió támogatásával, a ’Criminal Justice 2007’ program keretében, a Bűnügyi nyilvántartás elektronikus szolgáltató képességének kiterjesztése elnevezésű projektben valósult meg.
Államreform Operatív Programok (ÁROP)
A KEKKH a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program által kitűzött célok megvalósítása érdekében indul az ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Programban. A Program deklarált célja, hogy oly módon kíván hozzájárulni a közigazgatási szervezetrendszer teljesítményének növekedéséhez, hogy öt területen kínál célzottan közigazgatásra szabott szervezetfejlesztési célú fejlesztéseket.
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának fejlesztése a járműnyilvántartásból történeti adatokat lekérdező szereplők mindegyike (Rendőrség, Bíróság, Parkolási társaságok, stb.) számára javítja az adatszolgáltatás minőségét. Csökken a téves címre küldött megkeresések száma, valamint a járművekkel kapcsolatos eljárások költsége, átfutási ideje.
A "Romák foglalkoztatása a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalában" elnevezésű projekt az Európai Unió támogatásával, az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Államreform Operatív Program (ÁROP) keretében valósult meg. A projekt száma: ÁROP-2.2.9-10/A-2010-0002.
A projekt fő célja a Magyary programmal összhangban a jogszabályok és eljárások egyszerűsítési a közlekedés és az energetika területén. Összesen 21 ügyterületen kerül sor a hatósági illetve az igazgatási eljárások egyszerűsítésére. A projekt három fő szakasza (eleme) a jogszabály-egyszerűsítés, a tananyag-fejlesztés, valamint a képzés.