Egységessé válik a vezetői engedélyek megjelenése az Európai Unióban.
2013. február 07.
Az új szabályoknak megfelelően már Magyarországon is új típusú jogosítványokat adnak ki. Emelkednek a vezetői engedélyek bizonyos kategóriáinak korhatárai. A "C" kategória (tehergépkocsi) az eddigi 18 helyett 21 éves kortól vezethető. A "D" (autóbusz, könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény) és a korlátozás nélküli "A" (motorkerékpár) kategóriára 21 helyett 24 éves kortól szerezhető jogosítvány. Ha a járművezető legalább 2 éves, „A2” alkategóriájú jármű vezetésére jogosító engedéllyel rendelkezik, már 21 éves kortól kaphat "A" kategóriát.
 

Ritkábban, az eddigi három helyett ötévenként kell egészségi vizsgálaton megjelenniük a 45-60. életév közötti, 2. alkalmassági csoportba tartozó autósoknak. A 60 év felettiek viszont kétévente kötelesek egészségi vizsgálaton részt venni. A tehergépkocsik, autó- és trolibuszok, pótkocsis járműszerelvények ("C1", "C1+E", "C", "C+E", "D1", "D1+E", "D", "D+E" vagy "TR" kategóriák) kizárólag 2. csoportú egészségi alkalmassági vélemény birtokában vezethetők.

Az új okmány teljes mértékben megfelel az európai uniós irányelvben előírtaknak. A vezetői engedélyt szerkezeti kialakítása alkalmassá teszi chip befogadására is, biztonsága új elemek beépítésével nő. Az előoldalon három hullámvonal található dombornyomott "MAGYARORSZÁG" és "VEZETŐI ENGEDÉLY" feliratokkal. Egy ovális alakú lézergravírozott elem a kibocsátás dátumát és a "HUN" felirat változó képét mutatja.

A dátumok megjelenítése is módosul, az eddigi formátum (ÉÉ.HH.NN) sorrendje megfordul (NN.HH.ÉÉ). A szabályozás számos új járműkategóriával bővült, például a négykerekű (quad) és az elektromos meghajtású motorokéval.

A vezetői engedély a továbbiakban is a megszokott módon igényelhető. Az érvényes vezetői engedélyeket nem kell lecserélni, azok lejáratukig használhatók. A jogosítványt bármilyen okból lecseréltető vagy pótoltató járművezetők számára automatikusan az új típusú jogosítványt állítják ki.


Új nemzetközi kategóriák:

"AM" kategória Korhatár: 14. életév 16. életévig csak belföldön jogosít járművezetésre Segédmotoros kerékpárok (robogók), azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok (L1e kategória) vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárok (L2e kategória), amelyek legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h (kivéve azokat, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 25 km/h-nál kisebb vagy azzal megegyezik), és az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek:
a) kétkerekű típusnál a motor:
– hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a belsőégésű motorok esetében, vagy
– folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motor esetében;
b) háromkerekű típusnál a motor:
– hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében,
– legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy
– folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében;
Könnyű négykerekű motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege kevesebb 350 kg-nál (L6e kategória), a 45 km/h-t meg nem haladó legnagyobb tervezési sebességű elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek
– hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében;
– legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy
folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében.
"A2" alkategória Korhatár: 18. életév – olyan motorkerékpár, amelyek teljesítménye a 35 kW-ot, teljesítmény/ tömeg aránya pedig a 0,2 kW/kg-ot nem haladja meg, és amelyet nem kétszer akkora teljesítményű járműből alakítottak át
"B1" alkategória Korhatár: 16. életév – négykerekű motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege nem haladja meg a 400 kg-ot (L7e kategória) (az árufuvarozásra szánt járművek esetében az 550 kg-ot), az elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek legnagyobb hasznos teljesítménye nem haladja meg a 15 kW-ot; ezek a járművek motoros tricikliknek minősülnek, és teljesíteniük kell az L5e kategóriába tartozó motoros triciklikre alkalmazandó műszaki követelményeket, kivéve, ha külön irányelvekben ettől eltérő rendelkezés szerepel