Hirdetmények

Hirdetményi közlésre jogszabályban meghatározott esetekben kerül sor. A hirdetményben felsorolt ügyekben hatóságunk döntést hozott, és az ügyben hirdetményi közlésnek van helye. A döntés átvehető a hirdetményben megjelölt helyen személyesen vagy meghatalmazott útján.

2019. április 4-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2019. április 19.)

2019. április 16-án kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2019. május 2.)