EUCARIS

Az EUCARIS (Európai Gépjármű és Vezetői Engedély Információs Rendszer) egy egyedülálló rendszer, amely lehetőséget biztosít az országoknak, hogy megosszák a gépjármű és vezetői engedély nyilvántartási információikat.

Az EUCARIS rendszert kormányzati szervek, hatóságok fejlesztették ki, és ők a közvetlen felhasználók is. Segítséget nyújt a gépjárműlopások, valamint a nyilvántartási csalások elleni küzdelemben.

A rendszerből lekérdezhető adatok három fő csoportra oszthatók:

  • gépjárműadatok
  • tulajdonos / üzembentartó adatok
  • vezetői engedély adatok

Az EUCARIS hozzájárul a jogsértések megelőzéséhez, felderítéséhez és üldözéséhez, valamint jelentős szerepet játszik a nemzeti gépjármű és vezetői engedély nyilvántartások pontos és naprakész vezetésében. A gyors adatcsere növeli a közigazgatási eljárások hatékonyságát, eredményességét és pontosságát.

Az EUCARIS rendszert használó országokból származó gépjármű dokumentumok, és a külföldről behozott gépjárművek ellenőrzésre kerülnek az újbóli nyilvántartásba vételt megelőzően. Ezáltal eredményesen kiszűrhetők és megelőzhetők a csalások, bűncselekmények.

Magyarország előnye az EUCARIS tagságból

Az EUCARIS rendszerben történő részvételünk nagymértékben elősegíti az importált járművek ellenőrzését. Közvetlen ellenőrzési lehetőséget biztosít a külföldi nyilvántartásokban, növeli az illetékes hatóságok bűnüldözési tevékenységének hatékonyságát, valamint jelentős mértékben csökkenti az ellenőrzésre fordított ügyintézési időt.

Jelenleg az EUCARIS rendszer magyar ágán csak a járműnyilvántartásból szolgáltatunk adatot a többi felhasználó tagállam számára automatizált formában, és így kapunk mi is adatokat a többi tagállam járműnyilvántartásából.

Az EUCARIS rendszer lehetőséget ad a vezetői engedély adatok lekérdezésére is, de a magyarországi törvényi szabályozás hiánya miatt ez még nem biztosított.

A tulajdonos/üzembentartó adatok cseréjét az azokhoz kapcsolódó lakcímadatokkal együtt az Európai Unió prümi határozatain alapuló úgynevezett Prümi funkciók fejlesztésének keretében valósítja meg a KEKKH. Az EUCARIS rendszer Prümi funkciójának kialakítása mind a 27 tagállam számára uniós normán alapuló kötelezettség, és az éles üzembeállítás esetén minden uniós tagállam között ténylegesen megvalósuló adatcserét jelent majd.