Hatósági erkölcsi bizonyítvány és Hatósági erkölcsi bizonyítvány online ellenőrzése

A Hatósági erkölcsi bizonyítvány a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatok alapján kerül kiállításra, szabálysértésekkel kapcsolatos adatokat nem tartalmaz.

 

Hatósági erkölcsi bizonyítvány

A bűnügyi nyilvántartó szerv a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatok alapján, jogviszony létesítésére, fenntartására vagy egyéb, törvényben meghatározott feltételnek való megfelelés igazolására az igazolás alanyának kérelmére hatósági erkölcsi bizonyítványt állít ki. A hatósági erkölcsi bizonyítvány közokirat. Belföldön  a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített űrlapon papír alapon, a KEKKH Személyes Ügyfélszolgálatán személyesen szóban, vagy ügyfélkapun keresztül elektronikus úton kell előterjeszteni. Külföldön a hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelmet kizárólag Magyarország diplomáciai vagy konzuli képviseletén személyesen lehet benyújtani. (Abban az esetben, ha a személyes megjelenés aránytalan nehézséget okoz a kérelmező részére, postai úton is benyújtható a kérelem a konzuli tisztviselőhöz. Ebben az esetben a kérelmező személyazonosságát és aláírását az érintett ország gyakorlata szerint erre felhatalmazott külföldi szerv vagy személy hitelesíti. A hitelesítés akkor fogadható el, ha azt a konzuli tisztviselő diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.)

A hatósági erkölcsi bizonyítványban igazolható tények lehetnek, hogy a kérelmező:

  • büntetlen előéletű
  • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt
  • nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt VAGY valamely foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt áll
  • valamely törvény által előírt (speciális tevékenység végzéséhez, engedély kiváltásához stb.) szükséges feltételeknek megfelel.

Az eljárás díja a postai úton, ügyfélkapun keresztül elektronikus úton, valamint a külföldön előterjesztett kérelmek esetén 3100 forint. A KEKKH Személyes Ügyfélszolgálatán személyesen előterjesztett kérelem esetén 4400 forint, melynek fizetése postai úton, valamint bankkártyás fizetés keretében is lehetséges.

Hatósági erkölcsi bizonyítvány online ellenőrzése

A bizonyítvány ellenőrző szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az érdeklődők online leellenőrizhessék a birtokukban lévő Hatósági erkölcsi bizonyítványok érvényességét.

A tájékoztatást kérő megadja a birtokában lévő bizonyítvány adatait. Ezt követően a rendszer a bűnügyi nyilvántartás alapján leellenőrzi a megadott adatokat és igen / nem választ ad aszerint, hogy az ellenőrzés sikeres volt-e vagy sem. A sikeres ellenőrzés garantálja, hogy a bizonyítvány az alábbiak szerint érvényes:

  • a Hivatal kiállította a hatósági erkölcsi bizonyítványt
  • a bizonyítványnak nem járt le az érvényességi ideje
  • a bizonyítványt nem vonták vissza