Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kormány az 1312/2016 (VI.13.) Korm. határozatával döntött arról, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) jogutódlással 2016. december 31 - ével megszűnt. Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy jelen weblap archív honlapként működik, tartalma nem frissül. Kérjük, hogy az aktuális információért keresse fel az illetékes jogutódok által működtetett honlapokat (nyilvantarto.hu, web-lak.hu, kormanyhivatal.hu). Okmányügyeiket változatlanul, személyesen a kormányablakokban (Részletes információ: https://kormanyablak.hu/hu) és az okmányirodákban, interneten a „Webes Ügysegéd” segítségével intézhetik, valamint ügyintézéssel kapcsolatos általános tájékoztatással 0-24 órában a 1818-as telefonszámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonal áll a rendelkezésükre.
Webes ügysegéd alkalmazás

A Webes ügysegéd alkalmazás célja az ügyfelek és a hatóság adminisztratív terheinek csökkentésének érdekében teljes körű elektronikus ügyintézés megvalósítása az alábbi ügytípusokra.

A Webes ügysegéd alkalmazáson keresztül az ügyfelek az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe:

Hatósági erkölcsi bizonyítvány ügyintézése

 • hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány érvényességének ellenőrzése
 • tájékoztatáskérés a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatokról

Gépjármű ügyintézés

 • gépjármű tulajdonváltozásának bejelentése a korábbi tulajdonos által
 • gépjármű forgalomból történő ideiglenes kivonása/ forgalomba történő visszahelyezése / forgalomból történő ideiglenes kivonás meghosszabbítása
 • visszahelyezése / forgalomból történő ideiglenes kivonás meghosszabbítása

Személyazonosító igazolvány ügyintézés

 • személyazonosító igazolvány elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének bejelentése

Útlevél ügyintézés

 • a 2013. január 1-jét követően kiállított, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült magánútlevél, második magánútlevél, szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél pótlása iránti kérelem benyújtása, egyúttal az elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés tényének bejelentése, ha az korábban nem történt meg
 • második magánútlevél kiállítása iránti kérelem benyújtása

Külföldön történő letelepedési szándék bejelentése

 • a személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó polgárnak azt a tényt, hogy Magyarországot a külföldön történő letelepedés szándékával elhagyja, szándékát be kell jelentenie, amely bejelentést megteheti bármely járási hivatalnál, vagy konzuli tisztviselőnél, illetve elektronikus úton is.

Külföldön élő magyar állampolgár lakóhely-változásának bejelentése

 • a külföldön élő magyar állampolgár - a külföldi letelepedésének bejelentését követően - külföldi lakóhely-változásának bejelentését elektronikus úton is megteheti

Szállásadói hozzájáruló nyilatkozatok

 • a szállásadó a lakcímbejelentéskor a bejelentkezővel együtt személyesen jelenik meg
 • a szállásadó a lakcímbejelentéshez elektronikusan előzetesen járul hozzá
 • a szállásadó a lakcímbejelentéshez kapcsolódó – a lakcímbejelentés megtörténtéről a bejegyzéssel egyidejűleg - értesítés szolgáltatás igénylését elektronikus úton is előterjesztheti

Okmánystátusz lekérdezés

A szolgáltatás igénybevételével ingyenesen, könnyen és gyorsan lehet tájékozódni egyes igényelt okmányok (személyazonosító igazolvány, magánútlevél, illetve vezetői engedély) előállítására vonatkozó aktuális státuszról.

Adatváltozásról értesítés küldése

Egyes ágazati jogszabályok lehetővé teszik, hogy az érintett a jogszabályban előírt, adatváltozás bejelentésével összefüggő kötelezettségét – azon adatok tekintetében, amelyet más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz – úgy is teljesíthesse, hogy a közhiteles nyilvántartást vezető szervet kéri meg, hogy az adatok változásáról küldje meg az értesítést. A szolgáltatás igénybevételével lehetősége van arra, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által kezelt közhiteles nyilvántartásokkal összefüggésben előterjessze az ezzel kapcsolatos kérelmét. Az adatváltozásról értesítés küldése szolgáltatáshoz csatlakozott szervek: Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ, Igazságügyi Minisztérium, Magyar Nemzeti Bank.

A Webes ügysegéd alkalmazás igénybevételéhez a legtöbb ügytípus esetén Ügyfélkapu regisztráció szükséges. A szolgáltatások igénybevétele előtt be kell jelentkezni az Ügyfélkapuba. Kivételt jelent a hatósági erkölcsi bizonyítvány, személyazonosító igazolvány, vezetői engedély és útlevél okmányok érvényességének ellenőrzése, valamint az okmánystátusz lekérdezés, amelyek Ügyfélkapu regisztráció, illetve bejelentkezés nélkül is igénybe vehetőek.

A szolgáltatás költségei

A szolgáltatási költségek és fizetési módok ügytípus-függőek. A fizetendő illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem benyújtása előtt elektronikusan kell megfizetni banki átutalással vagy az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő bankkártyás fizetéssel. Előfordulhat, hogy a vonatkozó illetéket vagy díjat utólag, az erre irányuló felhívást követően szükséges megfizetni.

Szolgáltatás Költség
Hatósági erkölcsi bizonyítvány ügyintézése  
hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése évente négy alkalommal ingyenes (az ötödik, vagy annál több alkalommal indított eljárásért általános tételű eljárási illetéket kell fizetni (3000 forint)  
hatósági erkölcsi bizonyítvány érvényességének ellenőrzése Ingyenes
tájékoztatáskérés a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatokról évente egy alkalommal ingyenes
Gépjármű ügyintézés  
Gépjármű tulajdonosváltás bejelentése a korábbi tulajdonos által Ingyenes
Gépjármű forgalomból történő ideiglenes kivonása / visszahelyezése az ideiglenes kivonásból / ideiglenes kivonás meghosszabbítása 2300 forint
   
Személyazonosító igazolvány ügyintézés  
Személyazonosító igazolvány elvesztésének, eltulajdonításának és megsemmisülésének bejelentése Ingyenes
   
Útlevél ügyintézés  
Útlevél pótlása  
Ha pótlás oka a korábbi útlevél elvesztése, megsemmisülése  
Magánútlevél pótlása  
 • 70.év felettiek esetén
5000 forint
 • 18.-70. életév közöttiek esetén (5 éves érvényességi idejű okmány)
15000 forint
 • 18.-70. életév közöttiek esetén (10 éves érvényességi idejű okmány)
28000 forint
Szolgálati útlevél 15000 forint
Hajós szolgálati útlevél 15000 forint
Az egy évi érvényességgel kiállított magánútlevél, szolgálati útlevél, valamint hajós szolgálati útlevél a 18. és 70. életév közöttiek esetén 5000 forint
A legfeljebb két évig érvényes második magánútlevél a 70. év felettiek esetén 10000 forint
A legfeljebb két évig érvényes második magánútlevél a 18. és 70. életév közöttiek esetén 30000 forint
Az egy évig érvényes második magánútlevél 10000 forint
   
Ha a pótlás oka a korábbi útlevél eltulajdonítása Ingyenes
Második magánútlevél igénylése  
Új okmány esetén  
 • 70. év felettiek, valamint különös méltánylást érdemlő okból igényelt második magánútlevél esetén
5000 forint
 • 18. és 70. év közöttiek esetén
15000 forint
Az elveszett, vagy megsemmisült második magánútlevél helyett kiállított új okmány esetén  
 • 70. év felettiek, valamint különös méltánylást érdemlő okból igényelt második magánútlevél esetén
10000 forint
 • 18. és 70. év közöttiek esetén
30000 forint
Az eltulajdonított második magánútlevél helyett kiállított új okmány esetén
Ingyenes
 
Szállásadói nyilatkozatok bejelentése  
Előzetes hozzájáruló nyilatkozat esetén 3000 forint
Értesítési szolgáltatás esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj: levélben történő értesítés esetén 3600 Ft/év
telefax útján történő értesítés esetén 3300 Ft/év
e-mail útján történő értesítés esetén 3300 Ft/év
szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás útján történő értesítés esetén 3600 Ft/év
kombinált szolgáltatás (szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás és e-mail) útján történő értesítés esetén 4100 Ft/év

Külföldön történő letelepedési szándék bejelentése

Az eljárás illetékmentes.

Külföldön élő magyar állampolgár lakóhely-változásának bejelentése

Az eljárás illetékmentes.

Okmánystátusz lekérdezés

Az eljárás illetékmentes.

Adatváltozásról értesítés küldése

Az eljárás illetékmentes, azonban az egyes adatváltozás bejelentési kötelezettséget meghatározó ágazati jogszabályok meghatározhatnak díjfizetési kötelezettséget az adatváltozásnak az átvezetésével összefüggésben. A Webes Ügysegéden keresztül előterjesztett kérelemsssss ezen fizetési kötelezettség alól nem mentesít, a fizetési kötelezettségnek az ágazati jogszabályban foglaltak szerint kell eleget tenni a jogszabályban meghatározott szerv részére.